Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

Председник Општине Бачки Петровац Срђан Симић је за 27.12.2016. године сазвао 15. седницу Општинског већа Општине Бачки Петровац.

Седници Општинског већа Општине Бачки Петровац су присуствовали председник Општине Бачки Петровац Симић Срђан, и чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац- Накић Александар, Јан Мелег, Зотовић Радомир, Wерле Карол, Бојанић Предраг, Анушјак Милан и Татјана Забунов.

На почетку седнице утврђен је следећи:

Дневни ред:

                              

- усвајање записника са 13. и 14.седнице Општинског већа

 

1. Имовинско – правни предмети:

а) Разматрање Извештаја о спроведеном поступку јавног надметања за отуђење непокретности из јавне својине општине Бачки Петровац

б) Разматрање нацрта Решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Бачки Петровац стицаоцу Тарноци Зузани из Бачког Петровца,

ц) Разматрање нацрта Решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Бачки Петровац стицаоцу Пешка Владимиру из Гложана,

д) Разматрање нацрта Решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Бачки Петровац стицаоцу Мрдак Винки из Бачког Петровца,

2. Разматрање  доношење Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2017 годину,

3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду и финансијског извештаја за 2016 годину ЈП „Дирекције за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац,

4. Разматрање и доношење Решења о измени решења о поставЉању команданта, заменика команданта, начелника и чланова општинског већа за ванредне ситуације општине Бачки Петровац,

5. Разматрање и доношење Решења којим се образује тим за израду Локалног акционог плана за родну равноправност у Општини Бачки Петровац,

6. Разматрање и доношење решења о употреби средтава текуће буџетске резерве,

7. Разматрање и доношење закључка поводом амандмана који је поднео одборник Спасоје Проданов на предлог Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац за 2017 годину.

Након што је усвојен записник са 13. и 14.седнице чланови Општинског већа  су једногласно усвојили Извештај  о спроведеном поступку јавног надметања за отуђење непокретности из јавне својине општине Бачки Петровац  и утврдили предлог Решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Бачки Петровац стицаоцу Тарноци Зузани из Бачког Петровца, предлог Решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Бачки Петровац стицаоцу Пешка Владимиру из Гложана, предлог Решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Бачки Петровац стицаоцу Мрдак Винки из Бачког Петровца  и проследили Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и доношење. Затим су донели једногласно Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2017 годину. Након тога су чланови општинског већа усвојили  Извештај о раду и финансијски извештај за 2016 годину ЈП „Дирекције за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац,  те проследили Скупштини општине Бачки Петровац на разматрање и усвајање. Утврђен је предлог Решења о измени решења о поставЉању команданта, заменика команданта, начелника и чланова општинског већа за ванредне ситуације општине Бачки Петровац и прослеђен Скупштини општине Бачки Петровац на разматрање и доношење Затим су чланови општинског већа једногласно донели Решење којим се образује тим за израду Локалног акционог плана за родну равноправност у Општини Бачки Петровац и Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве због обезбеђивања средстава за исплату накнада члановима комисија и накнадно утврђеног права на исплату јубиларне награде за 20 година рада у општинској управи за једног запосленог и Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве због обезбеђивања средстава за исплату накнада члановима општинског већа. Након тога су једногласно донети Закључци да се не прихватају амандмане на предлог Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац за 2017 годину које је поднео одборник Спасоје Проданов.

Председник општине Срђан Симић је 15. седницу Општинског већа општине Бачки Петровац закључио 27.децембра 2016. године у 17,00х.

ZAIZBORE2020

vakcina19

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac