Извештај са 16. седнице Општинског већа Општине Бачки Петровац

Председник Општине Бачки Петровац Срђан Симић је за 23.01.2017. године сазвао 16. седницу Општинског већа Општине Бачки Петровац.

Седници Општинског већа Општине Бачки Петровац су присуствовали председник Општине Бачки Петровац Симић Срђан, и чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац - Јан Мелег, Зотовић Радомир, Wерле Карол, Бојанић Предраг, Анушјак Милан и Татјана Забунов.

На почетку седнице утврђен је следећи:

Дневни ред:    

1. Разматрање нацрта и утврђивање предлога Одлуке о усвајању Почетног ликвидационог биланса Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац у ликвидацији,

2.  Доношење Плана јавних набавки директних корисника Општине Бачки Петровац за 2017. годину ( материјал за ову тачку дневног реда ће бити доставЉен у штампаној форми ),

3. Разматрање нацрта и утврђивање предлога Одлуке о измени Одлуке о јавној канализацији, одвођењу и пречишћавању отпадних вода у насеЉима Општине Бачки Петровац,

4. Разматрање нацрта и утврђивање предлога Одлуке о изменама Одлука којима су прописане новчане казне за прекршаје,

5. Разматрање мишЉења Општинског правобраниоца о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац ( посл. бр. М1/17, М 2/17 и М 3/17 )

6. Разматрање нацрта и утврђивање предлога Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац

7.  а) Доношење Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања;

     б) Утврђивање и расписивање Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног информисања на територији Општине Бачки Петровац,

8. Разматрање и доношење Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине Бачки Петровац за 2017. годину,

9. Разматрање и давање сагласности на План рада саобраћајне инспекције Општинске управе Бачки петровац за 2017. годину и контролних листа.

10. Доношење одговарајућих аката везаних за суоснивање ЈП Завод за урбанизам Војводине ( материјал за ову тачку дневног реда биће подеЉен на самој седници Општинског већа ),

11. Разматрање нацрта и утврђивање предлога Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац

12. Питања и предлози.

Чланови Општинског већа су једногласно утврдили предлог Одлуке о усвајању Почетног ликвидационог биланса Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац у ликвидацији  и проследили Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и усвајање. Затим су донели План јавних набавки директних корисника Општине Бачки Петровац за 2017. годину. Након тога су чланови општинског већа утврдили предлог Одлуке о измени Одлуке о јавној канализацији, одвођењу и пречишћавању отпадних вода у насеЉима Општине Бачки Петровац и предлог Одлуке   о изменама Одлука којима су прописане новчане казне за прекршаје и предлог Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац те проследили Скупштини општине Бачки Петровац на разматрање и доношење. Једногласно је донет и Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисањана нивоу општине Бачки Петровац и расписан Јавни позив за суфинасирање за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног информисања на територији Општине Бачки Петровац у 2017.години. Затим су чланови општинског већа једногласно донели Програм коришћења средстава за финансирање и унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине Бачки Петровац за 2017. годину те дали сагласност на План рада саобраћајне инспекције Општинске управе Бачки Петровац за 2017. годину и контролних листа из области путева и друмског саобраћаја. Након тога је једногласно донет закључак којим су чланови општинског већа дали сагласност да општина Бачки Петровац постане суоснивач Јавног Предузећа „Завод за урбанизам Војводине“ и да Скупштина општине Бачки Петровац донесе одлуку о суоснивању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад. Утврђен је и предлог Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац и проследили Скупштини општине на разматрање и доношење.

Председник општине Срђан Симић је 16. седницу Општинског већа општине Бачки Петровац закључио 23.јануара 2017. године у 12,00х.

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика