Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

grb-opstine-vesti.pngDana 22.01.2021. godine održana je 17. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Jasne Šproh.
Pored Jasne Šproh sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Aleksandar Nakić, Jana Zabunov i Gavra Govorčin.
Opravdano odsutan: Srđan Simić.

Zapisnik je vodila: Kristina Benka Stojisavlјević – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i: načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Jovankovič, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač i pomoćnik predsednice Opštine Bački Petrovac Zoran Bjekić.
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sledeći

D N E V N I  R E D

 

- Razmatranje i usvajanje: zapisnika sa 16. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 30.12.2020.;

1. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o drugim izmenama i dopunama odluke o promeni oblika organizovanja društvenog preduzeća KSP „KOMUNALAC“ Maglić u Javno preduzeće KSP „KOMUNALAC“ Maglić;
2. Razmatranje Izmena trogodišnjeg Programa poslovanja JP za KSP „Komunalac“ Maglić za period 2021-2023, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o izradi izmena i dopuna plana detalјne regulacije za kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kulpinu;
4. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Lokalnog akcionog plana za obrazovanje roma 2021-2025.;
5. Pitanja i predlozi.

Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak, kojim se utvrđuje predlog Odluke o drugim izmenama i dopunama odluke o promeni oblika organizovanja društvenog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić u Javno preduzeće KSP „Komunalac“ Maglić i prosleđuje se Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, donet je Zaklјučak, kojim se prihvataju Izmene trogodišnjeg Programa poslovanja JP za KSP „Komunalac“ Maglić za period 23021-2023 i prosleđuju se Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti na iste.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaklјučak, kojim se utvrđuje predlog Odluke o izradi izmena i dopuna plana detalјne regulacije za kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kulpinu i prosleđuje se Skupštini Opšštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 4. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo Zaklјučak, kojim se utvrđuje predlog Lokalnog akcionog plana za obrazovanje roma 2021-2025 i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, niko od prisutnih članova Opštinskog veća se nije javlјao za reč.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 10,37 časova.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac