Извештај са 2. седнице Општинског већа Општине Бачки Петровац

Председник Општине Бачки Петровац Срђан Симић је за 07.07.2016. године сазвао 2. седницу Општинског већа Општине Бачки Петровац.

Седници Општинског већа Општине Бачки Петровац су присуствовали председник Општине Бачки Петровац Симић Срђан, заменик председника Општине Брна Јан и чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац- Накић Александар, Јан Мелег, Зотовић Радомир, Бојанић Предраг,Анушјак Милан, Wерле Карол и Татјана Забунов.

На почетку седнице утврђен је следећи:

Дневни ред:                      

- усвајање записника са 1.седнице Општинског већа

1. Разматрање и усвајње Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачки Петровац за 2016.годину,

2. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац,

3. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о краткорочном задуживању Општине Бачки Петровац,

4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду и активностима органа у 2015.години, Финансијског Извештаја о пословању у периоду 01.01-31.12.2015, Плана рада за 2016.годину и Финансијског плана за 2016.годину Месне заједнице Кулпин,

5. Разматрање и усвајање Извештаја о раду за 2015.годину, Финансијског извештаја за 2015.годину, Плана рада и Финансијског плана за 2016.годину Месне заједнице Гложан,

6. Разматрање и усвајање Извештаја о раду и финансијског пословања за 2015.годину и Програм рада за 2016.годину Месне заједнице Маглић,

7. Разматрање и усвајање Извештаја о раду и Финансијског извештаја за период од 01.01.2016.године до 31.05.2016.године и Планираних инвестиција са програмом пословања предузећа за 2016.годину ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац,

8. Разматрање и усвајање Извештаја о раду за период од 01.01.2016.године до 31.05.2016.године, Прихода и разхода за период од 01.01.2016.године до 31.05.2016.године, Програма пословања за 2016.годину и Програма планираних инвестиција и радова на одржавању ЈП за КСП „Комуналац“ Маглић,

9. Разматрање усвајање Извештаја о раду и Финансијског извештаја до 31.05.2016.године и план инвестиција и радова са проценом реализације ЈП „Дирекције за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац,

10. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за период 01.01-31.05.2016 године и Програма планираних инвестиција и радова на одржавању са проценом реализације истих Здравствене установе Дом здравља“ Бачки Петровац“ Бачки Петровац,

11. Разматрање и усвајање Извештаја о раду за 2016.годину у периоду од 01.01.2016.године – 31.05.2016.године и Скраћеног финансијског извештаја од 01.01 – 31.05.2016.године Туристичке организације Општине Бачки Петровац,

12. Разматрање и усвајање Извештаја о раду за период од 01.01 – 31.05.2016.године и Финансијског извештаја до 31.05.2016.године Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац,

13. Разматрање и усвајање Извештаја о раду до 31.05.2016.године, Финансијског извештаја до 31.05.2016.године и прегледа активности од 01.01.-31.05.2016.године Музеја војвођанских словака,

14. Разматрање и усвајање Извештаја о раду до 31.05.2016.године, Финансијског извештаја до 31.05.2016.године Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац,

15. Разматрање и усвајање Извештаја о раду за радну 2015/2016 годину и извештају о оствареним приходима и извршеним разходима и издацима у периоду од 01.01. – 31.05.2016 године ПУ „Вчиелка“ Бачки Петровац,

16. Разматрање и доношење Решења о преносу права коришћења на грађевинској парцели број 6360/15 потес Сејке на корисника Општину Бачки Петровац,

17. Разматрање Информације о приватизацији установе Информативни центар – радио Петровац, Бачки Петровац,

18. Разматрање дописа у вези месног самодоприноса Правобраниоца општине Бачки Петровац.

Након што је усвојен записник са 1.седнице Општинског већа  утврђен је и предлог Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачки Петровац за 2016.годину, предлог Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац  и предлог Одлуке о краткорочном задуживању Општине Бачки Петровац те су исти прослеђени Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и доношење. Такође су усвојени  Извештај о раду и активностима органа у 2015.години, Финансијски Извештај о пословању у периоду 01.01-31.12.2015, План рада за 2016.годину и Финансијски план за 2016.годину Месне заједнице Кулпин, Извештај о раду за 2015.годину, Финансијски извештај за 2015.годину, План рада и Финансијски план за 2016.годину Месне заједнице Гложан и Извештај о раду и финансијски извештај пословања за 2015.годину и Програм рада за 2016.годину Месне заједнице Маглић, и исти прослеђени Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и усвајање .Након тога су чланови општинског већа разматрали петомесечни Извештај о раду  и Финансијски  извештај за период од 01.01.2016 године и Планиране инвестиције са програмом пословања предузећа за 2016 годину ЈКП “Прогрес”Бачки Петровац и констатовали да нису задовољни  стањем у ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац, пре свега степеном реализације и вођењем инвестиција канализације , затим стањем на водоводу као и комуналним делатностима у које спадају одржавање јавних и зелених површина и одржавање путева и предложили разрешење чланова Надзорног одбора и именовање нових чланова Надзорног одбора ЈКП “Прогрес” Бачки Петровац.Након тога су разматрали петомесечни Извештај о раду за период од 01.01.2016. до 31.05.2016.године, Приходе и разходе за период од 01.01.-31.05.2016.године, Програм пословања за 2016.годину и Програм планираних инвестиција и радова на одржавању ЈП за КСП “Комуналац“ Маглић и предложили разрешење чланова Надзорног одбора и именовање нових чланова Надзорног одбора ЈП за КСП “Комуналац“ Маглић како би се изменио односно унапредио начин рада пословања овог предузећа. Такође је разматран петомесечни Извештај о раду и Финансијски извештај до 31.05.2016.године и План инвестиција и радова са проценом реализације ЈП „Дирекције за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац а  предлажено је разрешење чланова Надзорног одбора и именовање нових чланови Надзорног одбора ЈП „Дирекције за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац. Након тога су се чланови општинског већа упознали са Финансијским извештајем за период од 01.01. – 31.05.2016 године и Програмом планираних инвестиција и радова на оџавању са проценом реализације истих Здравствене установе Дом здравља Бачки Петровац. Надаље је разматран петомесечни Извештај о раду за 2016.годину у периоду од 01.01.2016.године – 31.05.2016.године и Скраћени финансијски извештај од 01.01 – 31.05.2016.године Туристичке организације Општине Бачки Петровац те је једногласно донет закључак којим се предлаже да се због унапређења рада Туристичке организације Општине Бачки Петровац разреше чланова Управног одбора и Надзорног одбора и именују нови чланови Управног и Надзорног одбора Туристичке организације Општине Бачки Петровац. Даље су чланови општинског већа разматрали и прихватили петомесечне Извештаје о раду и Финансијске извештаје за период од 01.01.-31.01.2016.године и то Библиотеке “Штефан Хомола” Бачки Петровац, Музеја војвођанских словака, Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац и ПУ “Вчиелка”Бачки Петровац. Донето је једногласно Решење о преносу права коришћења на грађевинској парцели број 6360/15 потес Сејке на корисника Општину Бачки Петровац. Чланови општинског већа тражили су допуну Информације о приватизацији установе Информативни центар – радио Петровац, Бачки Петровац за следећу седницу и примили к знању Информацију коју је у вези месног самодоприноса поднео Правобранилац општине Бачки Петровац.

 Председник општине Срђан Симић је 2. седницу Општинског већа општине Бачки Петровац закључио 07.јула 2016. године у 15,30х.

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика