Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

grb-opstine-vesti.pngDana 11.06.2021. godine održana je 29. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 12,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Aleksandar Nakić, Jana Zabunov, Ondrej Bovđiš i Gavra Govorčin.


Zapisnik je vodila: Kristina Benka Stojisavljević – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i: načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Jovankovič, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, rukovodilac odeljenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odeljenja za urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač i pomoćnik predsednice Opštine Bački Petrovac Zoran Bjekić.
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sledeći

D N E V N I R E D

- Razmatranje i usvajanje: zapisnika sa 27. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 19.05.2021. godine i zapisnika sa 28. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 01.06.2021. godine;

1. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluko o završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu;

2. Razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac u 2020. godini, te donošenje zaključka povodom istog;;

3. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu ;

4. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu, te donošenje zaključka povodom istog;

5. Razmatranje Izveštaja o radu Predsednika Opštine Bački Petrovac za period 01.01. – 31.12.2020. godine, te donošenje zaključka povodom istog;

6. Razmatranje dopisa Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić, broj 117/2021 od 18.05.2021. godine u vezi predlaganja člana Stručnog aktiva za razvojno planiranje, te donošenje zaključka povodom istog;
7. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o obrazovanju Komisije za kapitalne investicije Opštine Bački Petrovac;

8. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga:
A)Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
B) Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;

9. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac;

10. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga:
A) Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu ( predstavnik lokalne samouprave )
B) Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu (predstavnik lokalne samouprave)
V) Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu ( predstavnik iz reda zaposlenih u ustanovi )
G) Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu ( predstavnik iz reda zaposlenih u ustanovi)

11. Razmatranje zahteva Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za davanje saglasnosti u postupku ozakonjenja dela optičkog telekomunikacionog kabla na relaciji: Klek – Novi Sad broj: 112-351-00555/2010-02 od 15.01.2021. godine i Mišljenja Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac broj: M 4/2021 od 02.06.2021. godine, te donošenje zaključka povodom istih;

12. A) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju člana Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac;
B) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju člana Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac;

13. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o otkupu posebnih delova zgrade na katastarskoj parceli broj 569/4 K.O. Kulpin;

14. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Zaključka Skupštine Opštine Bački Petrovac;

15. Pitanja i predlozi.

Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaključak, kojim se utvrđuje predlog Odluke o završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac u 2020. godini, i prosleđuje se Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, donet je Zaključak, kojim se prihvata Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac u 2020. godini i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, donet je Zaključak kojim se utvrđuje predlog Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački petrovac za 2021. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 4. tačke dnevnog reda donet je Zaljučak, kojim se prihvata Izveštaj o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 5. tačke dnevnog reda donet je Zaljučak, kojim se prihvata Izveštaj o radu Predsednika opštine za period 01.01. – 31.12.2020. godine i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 6. tačke dnevnog reda donet je Zaljučak, kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac za člana Stručnog aktiva za razvojno planiranje u Osnovnoj školi „Žarko Zrenjanin“ Maglić predlaže Milenu Nišić iz Maglića, ul. Maršala Tita br. 14, za predstavnika jedinice lokalne samouprave.
Povodom 7. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac donelo je Rešenje o obrazovanju Komisije za kapitalne investicije Opštine Bački Petrovac. Isto Rešenje će biti objavljen u Sužbenom listu Opštine Bački Petrovac.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, donet je Zaključak kojim se utvrđuje: predlog Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac i predlog Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, te se isti predlozi upućuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 9. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac donelo je Zaključak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac i upućuje se Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 10. tačke dnevnog reda, donet je Zaključak kojim se utvrđuje: predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu ( predstavnik lokalne samouprave ), predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu (predstavnik lokalne samouprave), predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu ( predstavnik iz reda zaposlenih u ustanovi ) i predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu ( predstavnik iz reda zaposlenih u ustanovi), te se isti predlozi upućuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 11. tačke dnevnog reda, jednoglasno i bez rasprave donet je Zaključak, kojim se daje saglasnost na ozakonjenje bespravno izgrađenog objekta – optičkog telekomunikacionog kabla, čiji je deo izgrađen na relaciji Klek Novi Sad, a koji je bez građevinske dozvole izgradio investitor „SERBIA BROADBAND“ Srpske kablovske mreže d.o.o. Beograd, ulica Bulevar peka Dapčevića 19, shodno zahtevu broj 112-351-00555/2010-02 od dana 15.01.2021. godine.
Povodom 12. tačke dnevnog reda, donet je Zaključak kojim se utvrđuje: predlog Rešenja o razrešenju člana Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac i predlog Rešenja o imenovanju člana Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, te se isti predlozi upućuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 13. tačke dnevnog reda, jednoglasno i bez rasprave donet je Zaključak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o otkupu posebnih delova zgrade na katastarskoj parceli broj 569/4 K.O. Kulpin, i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 14. tačke dnevnog reda, donet je Zaključak kojim se utvrđuje predlog zaključka Skupštine Opštine Bački Petrovac, kojim se predlaže ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da donese Rešenje o izmeni Rešenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede br. 119-01-00210/2017-09 od 27.03.2018. godine i br. 119-01-00160/2020-09 od 06.10.2020. godine, kojim je obrazovana Komisija za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemljišta, i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 15. tačke dnevnog reda, niko od prisutnih članova Opštinskog veća se nije javljao za reč.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaključila sednicu u 12,31 časova.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac