Извештај са 3. седнице Општинског већа Општине Бачки Петровац

Председник Општине Бачки Петровац Срђан Симић је за 15.07.2016. године сазвао 3. седницу Општинског већа Општине Бачки Петровац.

Седници Општинског већа Општине Бачки Петровац су присуствовали председник Општине Бачки Петровац Симић Срђан, заменик председника Општине Брна Јан и чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац- Накић Александар, Јан Мелег, Зотовић Радомир, Бојанић Предраг,Анушјак Милан, Wерле Карол и Татјана Забунов.

На почетку седнице утврђен је следећи:

Дневни ред:

                              

- усвајање записника са 2.седнице Општинског већа

 

1.Разматрање и усвајње Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Општинском већу Општине Бачки Петровац,

2. Разматрање и усвајање Информације о приватизацији установе Информативни центар – радио Петровац, Бачки Петровац,

3. Разматрање Решења о додели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Бачки Петровац,

4. Разматрање и утврђивање предлога Решења о разрешењу чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне и стамбене послове „Прогрес“ Бачки Петровац,

5. Разматрање и утврђивање предлога Решења о именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне и стамбене послове „Прогрес“ Бачки Петровац,

6. Разматрање и утврђивање предлога Решења о разрешењу чланова Надзорног одбора Јавног предузећа КСП„Комуналац“ Маглић,

7. Разматрање утврђивање предлога Решења о именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа КСП„Комуналац“ Маглић,

8. Разматрање и утврђивање предлога Решења о разрешењу чланова Надзорног одбора Туристичке организације Општине Бачки Петровац,

9. Разматрање и утврђивање предлога Решења о именовању чланова Надзорног одбора Туристичке организације Општине Бачки Петровац,

10. Разматрање и утврђивање предлога Решења о разрешењу чланова Управног одбора Туристичке организације Општине Бачки Петровац

11. Разматрање и утврђивање предлога Решења о именовању чланова Управног одбора Туристичке организације Општине Бачки Петровац

12. Разматрање и доношење Решења о образовању Комисије за давање у закуп, отуђење и прибављање непокретности у јавну својину Општине Бачки Петровац,

13. Разматрање и доношење одлуке поводом жалбе коју је поднео Фејђи Владимир из Бачког Петровца на Решење комуналног инспектора Општине Бачки Петровац,

14 Разматрање и доношење одлуке поводом жалбе коју је поднео Марчок Јана из Бачког Петровца на Решење комуналног инспектора Општине Бачки Петровац,

15. Разматрање и утврђивање предлога Решења о разрешењу чланова Надзорног одбора “Дирекције за изградњу Бачки Петровац” Бачки Петровац

16. Разматрање и утврђивање предлога Решења о именовању чланова Надзорног одбора “Дирекције за изградњу Бачки Петровац” Бачки Петровац

Након што је усвојен записник са 2.седнице Општинског већа  утврђен је предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Општинском већу Општине Бачки Петровац, те је исти прослеђен Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и доношење. Након разматрања информације о приватизацији установе Информативни центар – радио Петровац, Бачки Петровац  и  Решења о додели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Бачки Петровац чланови општинског већа су донели закључак да је Уговор о закупу закључен између Радио Петровец д.о.о.Бачки Петроваци и Словачког војвођанског позоришта  ништав јер није у складу са чланом 34.Закона о јавној својини спроведен поступак јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, приликом давања у закуп дела објекта у јавној својини Општине Бачки Петровац као и  зато што је супротан члану 4. Одлуке о прибављању, управљању и коришћењу и располагању стварима у јавној својини Општине Бачки Петровац јер носилац права коришћења на објекту у јавној својини Општине Бачки Петровац Словачко војвођанско позориште није прибавило претходну сагласност Општинског већа Општине Бачки Петровац за давање у закуп непокретности.   Такође су утврђени  предлози Решења разрешењу чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне и стамбене послове „Прогрес“ Бачки Петровац, Решење о именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне и стамбене послове „Прогрес“ Бачки Петровац , Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Јавног предузећа КСП„Комуналац“ Маглић , Решење о именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа КСП„Комуналац“ Маглић, Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Туристичке организације Општине Бачки Петровац, Решење о именовању чланова Надзорног одбора Туристичке организације Општине Бачки Петровац, Решење о разрешењу чланова Управног одбора Туристичке организације Општине Бачки Петровац, Решење о именовању чланова Управног одбора Туристичке организације Општине Бачки Петровац  и исти прослеђени Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и доношење .Након тога су чланови општинског већа донели Решење о образовању Комисије за давање у закуп, отуђење и прибављање непокретности у јавну својину Општине Бачки Петровац као и другостепена решења којима се одбијају  жалбе Марчок Јана и Фејђи Владимира и потврђују првостепено решење грађевинског инспектора Општине Бачки Петровац у предмету уклањање привременог објекта на јавној површини Општине Бачки Петровац.Даље су чланови општинског већа утврдили предлог Решења о разрешењу чланова Надзорног одбора “Дирекције за изградњу Бачки Петровац” Бачки Петровац и предлог Решења о именовању чланова Надзорног одбора “Дирекције за изградњу Бачки Петровац” Бачки Петровац и проследили Скупштини Општине Бачки Петровац на даље разматрање и доношење.

 Председник општине Срђан Симић је 3. седницу Општинског већа општине Бачки Петровац закључио 15.јула 2016. године у 15,00х.

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика