Izveštaj sa 30. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je dana 22. jula 2013. godine za 25. jul 2013. u 16,10 časova godine sazvao 30. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Đorđo Šarić, Branislav Kevenski, Samuel Valo i Vladimir Sikora.
Odsutni: zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman.
 Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Vladislav Tarnoci- načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac kao i rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju.
 
Na početku sednice utvrđen je sledeći dnevni red:
1. Razmatranje amandmana na predlog Odluke o rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu,
2. Razmatranje predloga Rešenja o formiranju radne grupe za izradu akcionih i komunikacijskih planova za sprovođenje Plana integriteta Opštine Bački Petrovac,
3. Razmatranje predloga Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve,
4. Razmatranje predloga Odluke za povećanje broja dece u grupama po članu 30. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju,
5. Pitanja i predlozi.

 
 Povodom prve tačke dnevnog reda predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je konstatovao da u roku predviđenom Poslovnikom Skupštine Opštine Bački Petrovac nije pristigao nijedan amandman na predlog Odluke o rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu.
 Povodom druge tačke dnevnog reda obrazloženje je dao načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci koji je naveo da je Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac u zakonskom roku, odnosno do 31. marta 2013. godine donela Plan integriteta Opštine Bački Petrovac. Naša Opštinska uprava je postupak izrade i donošenja Plana integriteta obavljala u okviru projekta Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Pošto je Pokrajinski sekretarijat ocenio da je Plan integriteta Opštine Bački Petrovac izrađen vrlo kvalitetno naša opština je zajedno sa opštinama Beočin i Žabalj obuhvaćena novim projektom – projektom implementacije izrađenih planova integriteta. Prvi koraci u realizaciji ovog projekta su potpisivanje Memoranduma o saradnji u sprovođenju plana integriteta i formiranje Radne grupe za izradu akcionog plana za sprovođenje Plana integriteta Opštine Bački Petrovac. U tom smislu Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je jednoglasno donelo Rešenje o formiranju radne grupe za izradu akcionog plana za sprovođenje Plana integriteta Opštine Bački Petrovac, kojim Rešenjem su u radnu grupu određeni:

1. Vladislav Tarnoci, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za predsednika, kao lice odgovorno za sprovođenje Plana integriteta Opštine Bački Petrovac,
2. Jan Jovankovič, rukovodilac Odeljenja za privredu, komunalno – stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, za člana,
3. Boško Bogunović, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, za člana,
4. Dušan Govorčin, rukovodilac Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, za člana,
5. Siniša Stanivuk, pomoćnik predsednika opštine za društvene delatnosti.

 Nakon toga Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je jednoglasno donelo dva Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve i to: 300.000,00 dinara za JKP „Progres“ Bački Petrovac za računovodstvene usluge pružene Mesnoj zajednici Kulpin i 200.000,00 dinara koji se upućuju na ime pomoći našem sugrađaninu Aleksandru Stankoviću iz Bačkog Petrovca koji se leči od teške bolesti u Beču u Republici Austriji.
 Povodom četvrte tačke dnevnog reda uvodno obrazloženje je dao predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok koji je naveo da je opštinsko rukovodstvo obavilo razgovore sa direktorkom PU „Včielka“ Bački Petrovac Zuzanom Pašić kako bi se pronašlo adekvatno rešenje u cilju da sva deca u Opštini Bački Petrovac budu obuhvaćena predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem. U tom smislu je Predškolska ustanova i dostavila Opštinskom veću predlog Odluke za povećanje broja dece u grupama u skladu sa članom 30. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju kojim je propisano da osnivač može Predškolskoj ustanovi da utvrdi broj dece po vaspitnim grupama najviše 20% veći u odnosu na broj dece po normativima ministarstva. Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je rekao da tekst predloga Odluke treba prihvatiti s tim što je potrebno napraviti malu izmenu kada je u pitanju broj dece u starijoj jaslenoj grupi u Bačkom Petrovcu, odnosno da se poveća broj dece u ovoj grupi sa 26 na 29. Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je zatim sa ovom izmenom jednoglasno donelo zaključak kojim je prihvaćen predlog Odluke za povećanje broja dece u grupama u PU „Včielka“ Bački Petrovac.
 U okviru tačke dnevnog reda pitanja i predlozi član Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Samuel Valo je obavestio Opštinsko veće da je u poslednjih nekoliko dana došlo do velikog povećanja potrošnje vode u svim naseljima a pogotovo u samom Bačkom Petrovcu. Usled toga kapaciteti mesnog vodovoda se eksploatišu do krajnjih granica, što višestruko povećava opasnost od kvarova i poremećaja u isporuci ovog komunalnog proizvoda potrošačima.

 Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je zaključio 30 sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac u 16,50 časova dana 25. jula 2013. godine.

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика