Izveštaj sa 32. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

1. Razmatranje i utvrđivanje predloga Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Bački Petrovac za 2013.godinu,
2. Razmatranje i utvrđivanje predloga nacrta Odluke o pristupanju izradi strategije održivog razvoja Opštine Bački Petrovac 2014 - 2020,
3. Razmatranje nacrta Aneks za 2013.godinu Ugovora o godišnjoj članarini Regionalne razvojne agencije Bačka d.o.o.Novi Sad,
4. Razmatranje i usvajanje Zaključka o izradi procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama Opštine Bački Petrovac,
Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 09.09.2013. godine sazvao 32. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok,zamenik predsednika opštine Miroslav Čeman i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Đorđo Šarić, Samuel Valo, Vladimir Sikora.
Odsutni: Branislav Kevenski i Pavel Žilaji.

 Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi- Jan Jovankovič,Boško Bogunović i Dušan Govorčin kao i Katarina Rašeta Opštinski javni pravobranilac opštine Bački Petrovac, Aleksandra Arsenin, direktor Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac i Tordaji Jan, samostalni stručni saradnik na poslovima iz oblasti odbrane, vanrednih situacija i bezbednosti i zdravlja na radu za Opštinsku upravu i za javna preduzeća, ustanove i organizacije osnovane od strane Opštine Bački Petrovac.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red

1. Razmatranje i utvrđivanje predloga Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Bački Petrovac za 2013.godinu,
2. Razmatranje i utvrđivanje predloga nacrta Odluke o pristupanju izradi strategije održivog razvoja Opštine Bački Petrovac 2014 - 2020,
3. Razmatranje nacrta Aneks za 2013.godinu Ugovora o godišnjoj članarini Regionalne razvojne agencije Bačka d.o.o.Novi Sad,
4. Razmatranje i usvajanje Zaključka o izradi procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama Opštine Bački Petrovac,
5. Razmatranje i odlučivanje povodom zahteva za davanje poljoprivrednog zemljišta na korišćenje koji je podnelo Lovačko društvo „Gložan“,
6. Razmatranje i odlučivanje povodom predloga Tordaj Vladimira iz Kisača za mirno rešavanje spora,
7. Razmatranje Rešenja o zabrani korišćenja dela Tausig magacina br. 354-40/2013-04 Građevinske inspekcije Odeljenja za privredu,urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Opštine Bački Petrovac,
8. Razmatranje i odlučivanje povodom Zaključka Koordinacionog tela za realizaciju i praćenje lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma u opštini Bački Petrovac 2012 - 2020,
9. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe za odobrenje finansijske pomoći radi regulisanja putnih troškova učenika 7a razreda OŠ „Jan Amos Komenski“ Kulpin,
10. Razmatranje i donošenje Rešenja o obrazovanju Organizacionog odbora 25.Petrovačkog maratona,
11. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe za jednokratnu novčanu pomoć koju je podneo Guga Mladen iz Bačkog Petrovca,
12. Razmatranje i donošenje Rešenja o tekućoj budžetskoj rezervi,
13. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe bokserskog kluba „Ring“ iz Bačkog Petrovca,
14. Pitanja i predlozi.

Kada su u pitanju prva i druga tačka dnevnog reda članovi opštinskog veća su jednoglasno prihvatili Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Bački Petrovac za 2013 godinu i utvrdili nacrt Odluke o pristupanju, izradi strategije održivog razvoja opštine Bački Petrovac 2014 – 2020, te su isti upućeni Skupštini opštine Bački Petrovac na dalje razmatranje i usvajanje. Povodom treće tačke dnevnog reda je Opštinsko veće jednoglasno donelo Aneks za 2013 godinu Ugovora o godišnjoj članarini Regionalne razvojne agencije Bačka d.o.o. Novi Sad. Zatim je usvojen jednoglasno i Zaključak o izradi procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama Opštine Bački Petrovac. Povodom predloga Tordaj Vladimira iz Kisača za mirno rešenje spora čiji je predmet naknada materijalne štete koja je nastala na njegovom automobilu kao posledica pada stabla drveta usled vremenske neprilike u ul.Partizanskoj u Bačkom Petrovcu, članovi opštinskog veća su ovlastili Opštinskog javnog pravobranioca da postigne nagodbu sa imenovanim do visine 800 evra u dinarskoj protiv vrednosti. Takođe je prihvaćeno Rešenje o zabrani korišćenja Tausig magacina br.354-40/2013-04 Građevinske inspekcije Opštine Bački Petrovac te je od strane članova veća predloženo da Odeljenje za privredu, urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove Opštine Bački Petrovac dalje postupa u skladu sa članom 167 Zakona o planiranju i izgradnji kao i da se predmetno rešenje dostavi i Republičkom javnom pravobraniocu. Povodom osme tačke dnevnog reda odobrena su sredstva iz programa DILSA-a u iznosu od 35.200,00 dinara za finansiranje troškova celodnevnog boravka dvoje dece romske nacionalnosti u Predškolskoj ustanovi “Včielka” Bački Petrovac. U nastavku sednice članovi Opštinskog veća su doneli Rešenje o obrazovanju Organizacionog odbora 25. Petrovačkog maratona. Povodom molbe za jednokratnu novčanu pomoć koju je podneo Guga Mladen, članovi opštinskog veća su na osnovu činjenica utvrđenih od strane stručnih radnika Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac zaključili da imenovani ne ispunjava zakonske uslove za odobravanje jednokratne novčane pomoći na teret budžeta Opštine Bački Petrovac.Nakon toga doneta su i Rešenje o tekućoj budžetskoj rezervi kao i Rešenje kojim se bokserskom klubu “Ring”iz Bačkog Petrovca odobravaju novčana sredstva u visini od 20.000,00 dinara.
 Predsednik opštine Pavel Marčok je 32. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 09. septembra 2013. godine u 18,15h.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика