Izveštaj sa 36. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

- usvajanje zapisnika sa 29. 33. 34. i 35. sednice opštinskog veća
- Razmatranje Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada škole za školsku 2012/2013 godinu i Godišnjeg plana rada školske 2013/2014 godine Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac,
- Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2013.godinu,
- Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o načelima komasacija u katastarskoj opštini Bački Petrovac,
- Razmatranje Izveštaja o komasacijama u Opštini Bački Petrovac,
- Razmatranje i utvrđivanje Rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,
Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 22.11.2013. godine sazvao 36. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac prisustvovali su predsednik opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Miroslav Čeman i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac - Đorđo Šarić, Samuel Valo, Branislav Kevenski i Vladimir Sikora.
Odsutni: Pavel Žilaji.
 Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi - Jan Jovankovič, Boško Bogunović, Dušan Govorčin i Pavel Čanji direktor Muzeja Vojvođanskih Slovaka.
Na početku sednice utvrđen je sledeći:
Dnevni red
- usvajanje zapisnika sa 29. 33. 34. i 35. sednice opštinskog veća
- Razmatranje Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada škole za školsku 2012/2013 godinu i Godišnjeg plana rada školske 2013/2014 godine Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac,
- Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2013.godinu,
- Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o načelima komasacija u katastarskoj opštini Bački Petrovac,
- Razmatranje Izveštaja o komasacijama u Opštini Bački Petrovac,
- Razmatranje i utvrđivanje Rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,
- Razmatranje i odlučivanje povodom zahteva za donošenje odluke o korišćenju nepokretnosti i za zauzimanje definitivnog stava u vezi nepokretnosti u Bačkom Petrovcu, ul. Maršala Tita br. 23,
- Razmatranje inicijative za obrazovanje Saveta za migracije Opštine Bački Petrovac,
- Razmatranje predloga radi mirnog rešenja spora Slovačke evangelističke a.v. crkvene opštine Kulpin i Opštine Bački Petrovac,
- Razmatranje predloga radi mirnog rešenja spora adv. Janka Kubinca i Opštine Bački Petrovac,
- Pitanja i predlozi.

Zapisnici sa 29. 33. 34. i 35. sednice Opštinskog veća su jednoglasno usvojeni, te se pristupilo razmatranju tačaka dnevnog reda. Kada su u pitanju, prva, druga, treća i četvrta tačka dnevnog reda članovi opštinskog veća su jednoglasno usvojili Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada škole za školsku 2012/2013 godinu i Godišnji plan rada školske 2013/2014 godine osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac, predlog Odluke o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu, predlog Odluke o načelima komasacija u katastarskoj opštini Bački Petrovac i Izveštaj o komasacijama u Opštini Bački Petrovac, te su isti upućeni Skupštini na razmatranje i usvajanje. Povodom četvrte tačke dnevnog reda je Opštinsko veće jednoglasno utvrdilo Rešenje o obrazovanju komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i isto uputilo Skupštini na donošenje. Članovi opštinskog veća su povodom sedme tačke dnevnog reda naložili načelniku Opštinske uprave i Opštinskom javnom pravobraniocu Opštine Bački Petrovac da izvrše urgenciju za uknjižbu javne svojine na nepokretnostima u ulicama Maršala Tita, Branislava Mokića i Kolarova a čiji je korisnik opština Bački Petrovac. Povodom osme tačke dnevnog reda donet je zaključak da Opština Bački Petrovac nije nadležna za iseljenje porodica izbeglih i nastanjenih u spornom objektu u Kulpinu, te je slovačkoj evangelističkoj a.v. crkvi, čija je svojina, predloženo da se obrate Komesarijatu za izbeglice. Zatim su članovi Opštinskog veća doneli i zaključak kojim su ovlastili opštinskog javnog pravobranioca da vansudski reši spor u slučaju mldb. Vrbovski Jaroslava, nagodbom s oštećenim, odnosno njegovim pravnim zastupnikom i u tom smislu im ponudi novčani sumu od početnih 50.000,00 dinara do 125.000,00 dinara.
 Predsednika opštine Pavel Marčok je 36. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 22. novembra 2013. godine.

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика