Извештај са 4. седнице Општинског већа Општине Бачки Петровац

grb opstine vesti

1. Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац за период јануар – јун 2016.,
2. Разматрање Извештаја о јавном огласу за постављање начелника Општинске управе Општине Бачки Петровац,
3. Разматрање и доношење Решења о постављању начелника Општинске управе Општине Бачки Петровац, ...>

Председник Општине Бачки Петровац Срђан Симић је за 28.07.2016. године сазвао 4. седницу Општинског већа Општине Бачки Петровац.

Седници Општинског већа Општине Бачки Петровац су присуствовали председник Општине Бачки Петровац Симић Срђан, и чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац- Накић Александар, Јан Мелег, Зотовић Радомир, Бојанић Предраг,Анушјак Милан и Татјана Забунов.

На почетку седнице утврђен је следећи:

Дневни ред:         

- усвајање записника са 3.седнице Општинског већа

1. Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац за период јануар – јун 2016.,
2. Разматрање Извештаја о јавном огласу за постављање начелника Општинске управе Општине Бачки Петровац,
3. Разматрање и доношење Решења о постављању начелника Општинске управе Општине Бачки Петровац,
4. Разматрање и именовање чланова Општине Бачки Петровац у Скупштину Пословно иновативног центра,
5. Разматрање и доношење решења о постављању члана већа на стални рад у општини Бачки Петровац,
6. Разматрање и усвајање Извештаја о о комасацији Општине Бачки Петровац,
7. Разматрање и доношење одлуке поводом захтева за повећање броја деце по члану 30. и 31.Закона о предшколском васпитању и образовању који је поднела ПУ“Вчиелка“ Бачки Петровац,
8. Разматрање и доношење одлуке поводом захтева за сагласност за прелаз преко парцела чији је власник Општина Бачки Петровац а који је поднела Електродистрибуција Нови Сад,
9. Разматрање и доношење одлуке поводом захтева за решавање стамбеног питања који је поднео Филко Јан из Кулпина,
10. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу чланова Надзорног одбора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“Бачки Петровац,
11. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању чланова Надзорног одбора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“Бачки Петровац,
12. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу чланова Управног одбора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“Бачки Петровац,
13. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању чланова Управног одбора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“Бачки Петровац,


Након што је усвојен записник са 3.седнице Општинског већа усвојен је и Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац за период јануар – јун 2016, те је исти прослеђен Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и усвајање. 
Затим су чланови општинског већа размотрили Извештај о јавном огласу за постављање начелника Општинске управе и донели једногласно Решење о постављању начелника Општинске управе Општине Бачки Петровац којим се поставља за начелницу Општинске управе Милина Лабат дипломирани правник из Бачког Петровца на период од пет година. Утврђен је предлог решења о именовању чланова Општине Бачки Петровац у Скупштину Пословно иновативног центра и прослеђен Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и доношење. Затим је донето Решење којим је на предлог председника општине одређен члан општинског већа на стални рад у општини Бачки Петровац и то Радомир Зотовић члан већа задужен за локални економски развој на перод од четири године. Такође је разматран Извештај о комасацији к.о.Бачки Петровац и чланови већа су затражили да се исти допуни за неку од наредних седница са целокупним садржајем . Након тога је донет закључак којим се одобрава повећање броја деце по члану 30 и 31.Закона о предшколском васпитању и образовању који је поднела ПУ”Вчиелка” Бачки Петровац .Након тога су чланови општинског већа дали сагласност Електровојводини д.о.о.Нови Сад за прелаз преко парцела број 669/6, 666, 669/2 и 665/1 к.о.Гложан а које чине део трасе за изградњу електроенергетског објекта на којој има право коришћења Општина Бачки Петровац. Такође је одбијен захтев за решавање стамбеног питања који је поднео Филко Јан из Кулпина. Даље су чланови општинског већа утврдили предлог Решења о разрешењу чланова Надзорног и Управног одбора Здравствене установе Дом здравља “Бачки Петровац” Бачки Петровац и предлог Решења о именовању чланова Надзорног и Управног одбора Здравствене установе Дом здравља “Бачки Петровац” Бачки Петровац и проследили Скупштини Општине Бачки Петровац на даље разматрање и доношење.

Председник општине Срђан Симић је 4. седницу Општинског већа општине Бачки Петровац закључио 28.јула 2016. године у 18,30х.

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика