Izveštaj sa 43. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

1. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinskog javnog pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu;
2. Razmatranje nacrta Odluke o dugoročnom zaduživanju Opštine Bački Petrovac za finansiranje kapitalnih investicija;
3. Razmatranje nacrta Odluke o prvom rebalansu Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o podnošenju zahteva za odobrenje fiskalnog deficita za 2014. godinu;
5. Razmatranje nacrta Odluke o angažovanju eksterne nezavisne revizorske institucije za pregled Završnog računa Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu;
6. Razmatranje Zapisnika sa sednice Upravnog odbora i Nadzornog odbora zdravstvene ustanove Dom zdravlja“ Bački Petrovac“ Bački Petrovac;
Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je dana 29.04.2014.godine sazvao 43. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

 Sednici Opštinskog veća su prisustvovali: Pavel Marčok, predsednik Opštine Bački Petrovac, kao i članovi: Đorđo Šarić,zadužen za oblast privrede, razvoj malih i srednjih preduzeća i lokalnu samoupravu, Samuel Valo,zadužen za oblast komunalnih delatnosti i zaštitu životne sredine, Branislav Kevenski, zadužen za oblast kulture, infrastrukture i međunarodnu saradnju i Vladimir Sikora, zadužen za oblast školstva, zdravstvene i socijalne zaštite, nauku i tehnološki razvoj i  Pavel Žilaji, zadužen za oblast poljoprivrede.

 Osim članova veća, sednici su prisustvovali: Miroslav Čeman, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac, Vladislav Tarnoci, načelnik Opštinske uprave opštine Bački Petrovac, kao i rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi – Boško Bogunović i Dušan Govorčin i Katarina Rašeta, opštinski javni pravobranilac.

Dnevni red:

1. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinskog javnog pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu;
2. Razmatranje nacrta Odluke o dugoročnom zaduživanju Opštine Bački Petrovac za finansiranje kapitalnih investicija;
3. Razmatranje nacrta Odluke o prvom rebalansu Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o podnošenju zahteva za odobrenje fiskalnog deficita za 2014. godinu;
5. Razmatranje nacrta Odluke o angažovanju eksterne nezavisne revizorske institucije za pregled Završnog računa Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu;
6. Razmatranje Zapisnika sa sednice Upravnog odbora i Nadzornog odbora zdravstvene ustanove Dom zdravlja“ Bački Petrovac“ Bački Petrovac;
7. Razmatranje Odluke Upravnog odbora o imenovanju v.d. direktora pozorišta SVD;
8. Tekuća budžetska rezerva
9. Pitanja i predlozi.

Nakon uvodne reči predsednika Opštine Bački Petrovac Pavela Marčoka pristupilo se razmatranju tačaka dnevnog reda. 
Članovi veća su jednoglasno usvojili Izveštaj o radu Opštinskog javnog pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu i uputili ga Skupštini Opštine na razmatranje i usvajanje. Po drugoj i trećoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće je utvrdilo predlog Odluke o dugoročnom zaduživanju Opštine Bački Petrovac za finansiranje kapitalnih investicija kao i predlog Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu nakon čega je iste uputila Skupštini Opštine na razmatranje i usvajanje. Po četvrtoj tačci dnevnog reda upućen je Ministarstvu finansija Republike Srbije zahtev za prekoračanje fiskalnog deficita budžeta Opštine Bački petrovac za 2015. godinu kako bi se u narednoj godini obezbedila sredstva za realizaciju kapitalnih investicija od značaja za Opštinu Bački Petrovac. Opštinsko veće je takođe utvrdilo predlog Odluke o angažovanju eksterne nezavisne revizorske institucije za pregled završnog računa Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu te isti predlog uputila Skupštini Opštine na razmatranje i usvajanje. U nastavku sednice utvrđen je predlog rešenja o razrešenju Ribovič dr. Jana lekara specijaliste-interniste iz Bačkog Petrovca ul. Šafarikova br. 11a v.d. direktora Doma zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac kao i utvrđen predlog rešenja o imenovanju Dankio dr. Jaroslava, doktora medicine iz Bačkog Petrovca ul. Partizanska br. 68 za v.d. dorektora Doma zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac na period od šest meseci te su navedeni predlozi upućeni Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Po sedmoj tačci utvrđen je predlog rešenja o razrešenju v.d. direktora Ustanove SVD Bački Pterovac Ivane Ilić iz Bačkog Petrovca, ul. Kolarova br. 29, a nakon čega je utvrđen predlog rešenja o imenovanju Viere Tarnoci Krstovski iz Bačkog Petrovca, ul Agatova br. 9 za v.d. direktora ove Ustanove na period od najduže jedne godine, te su predlozi rešenja dostvljeni Skupštini Opštine na razmatranje i usvajanje. Jendoglasno je doneto i rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezeve za isplatu naknade nematerijalne štete nastale od ujeda psa lutalice po osnovu vansudskog poravnanja broj 26/2014 od dana 24.03.2014. godine, zaključenog između Ivić Miroslava i Opštine Bački Petrovac.


Predsednik Opštine Pavel Marčok je 43. sednicu Opštinskog veća završio u 22,20 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика