Izveštaj sa 44. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Dnevni red:
1. Razmatranje izmena i dopuna predloga Odluke o dugoročnom zaduživanju Opštine Bački Petrovac za finansiranje kapitalnih investicija.
2. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja za 2013. godinu kao i Finansijskog plana za 2014. godinu DOO „Gloakvalis“ Gložan;
3. Razmatranje i davanje saglasnosti za nove cene komunalnih usluga DOO „Gloakvalis“ Gložan;
4. Razmatranje Izveštaja o radu Poslovnog i inovativnog centra doo Bački Petrovac za 2013. godinu;
5. Razmatranje nacrta Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu;
6. Razmatranje Izveštaja o utrošenim novčanim sredstvima za realizaciju Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu;
Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je dana 08.05.2014.godine sazvao 44. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
 Sednici Opštinskog veća su prisustvovali: Pavel Marčok, predsednik Opštine Bački Petrovac, kao i članovi: Đorđo Šarić,zadužen za oblast privrede, razvoj malih i srednjih preduzeća i lokalnu samoupravu, Samuel Valo,zadužen za oblast komunalnih delatnosti i zaštitu životne sredine, Branislav Kevenski, zadužen za oblast kulture, infrastrukture i međunarodnu saradnju i Vladimir Sikora, zadužen za oblast školstva, zdravstvene i socijalne zaštite, nauku i tehnološki razvoj i Pavel Žilaji, zadužen za oblast poljoprivrede.
Osim članova veća, sednici su prisustvovali: rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi – Boško Bogunović , Dušan Govorčin i Jan Jovankovič kao i Ondrej Bovđiš, direktor Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnost Opštine Bački Pterovac, Ondrej Srnka, direktor DOO „Gloakvalis“ Gložan, Karol Boldocki, direktor PIC-a. 

Dnevni red:
1. Razmatranje izmena i dopuna predloga Odluke o dugoročnom zaduživanju Opštine Bački Petrovac za finansiranje kapitalnih investicija.
2. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja za 2013. godinu kao i Finansijskog plana za 2014. godinu DOO „Gloakvalis“ Gložan;
3. Razmatranje i davanje saglasnosti za nove cene komunalnih usluga DOO „Gloakvalis“ Gložan;
4. Razmatranje Izveštaja o radu Poslovnog i inovativnog centra doo Bački Petrovac za 2013. godinu;
5. Razmatranje nacrta Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu;
6. Razmatranje Izveštaja o utrošenim novčanim sredstvima za realizaciju Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu;
7. Razmatranje zahteva Telekoma Srbije a.d. za davanje saglasnosti na pravo službenosti prolaza;
8. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe Ane Kokavec iz Bačkog Petrovca, Ul. Janka Kralja br. 24, za pružanje materijalne pomoći;
9. Razmatranje i odlučivanje po zahtevu Anke Ilić iz Bačkog Petrovca, Ul. Lava Tolstoja br. 1, za produženje korišćenja nužnog smeštaja; 
10. Pitanja i predlozi.
Nakon uvodne reči predsednika Opštine Bački Petrovac Pavela Marčoka pristupilo se razmatranju tačaka dnevnog reda. 
Članovi veća su većinom glasova prihvatili izmene i dopune predloga Odluke o dugoročnom zaduživanju Opštine Bački Petrovac za finansiranje kapitalnih investicija i uputili ga Skupštini Opštine na razmatranje i usvajanje. Po drugoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće je prihvatilo Izveštaj o radu i finansijski izveštaj za 2013. godinu kao i Finansijski plan za 2014. godinu DOO “Gloakvalis“ Gložan te isti uputilo Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Po trećoj i četvrtoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Pterovac je dalo saglasnost na nove cene komunalnih usluga DOO “Gloakvalis“ Gložan i jednoglasno prihvatilo Izveštaj o radu Poslovnog i inovativnog centra DOO Bački Petrovac za 2013. godinu i isti uputilo Skupštini Opštine na dalje razmatranje i usvajanje. Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je utvrdilo Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Pterovac za 2014. godinu. U nastavku sednice usvojen je Izveštaj o utrošenim novčanim sredstvima za realizaciju Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu i data je saglasnost „Telekomu Srbije“ a.d. na pravo službenosti prolaza optičkog kabla za korisnika doo „Marbo Product“ za katastarske parcele br.: 1384; 1390; 1393; 1398; 1401 i 1402 K.O. Maglić. Članovi veća su po molbi Ane Kokavec iz Bačkog Petrovca, Ul. Janka Kralja br. 24 odobrili novčana sredstva u iznosu od 40.869,00 dinara u cilju pružanja materijalne pomoći. Po poslednjoj tačci dnevnog reda odobreno je korišćenje nužnog smeštaja u objektu tzv. „Stare škole“ u Ul. Lava Tolstoja br. 1 Anki Ilić, na period od godinu dana.
Predsednik Opštine Pavel Marčok je 44. Sednicu Opštinskog veća završio u 20,50 časova.

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика