Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Председник Општине Бачки Петровац Срђан Симић је за 05.09.2016. године сазвао 6. седницу Општинског већа Општине Бачки Петровац.

Седници Општинског већа Општине Бачки Петровац су присуствовали председник Општине Бачки Петровац Симић Срђан, и чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац- Накић Александар, Јан Мелег, Зотовић Радомир, Wерле Карол, Бојанић Предраг, Анушјак Милан и Татјана Забунов.

На почетку седнице утврђен је следећи:

Дневни ред:

- усвајање записника са 5.седнице Општинског већа

1. Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу плана рада за 2015 годину, Финансијског извештаја за 2015 годину, Плана рада за 2016 и Финансијског плана за 2016 годину Здравствене установе Дом здравља Бачки Петровац,

2. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о измени Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац,

3. Разматрање и утврђивање предлога Решења о разрешењу чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац,

4. Разматрање и утврђивање предлога Решења о именовању чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац,

5. Разматрање и утврђивање предлога Решења о разрешењу чланова Управног одбора Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац ,

6. Разматрање и утврђивање предлога Решења о именовању чланова Управног одбора Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац ,

7. Разматрање и утврђивање предлога Решења о разрешењу чланова Надзорног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“,

8. Разматрање и утврђивање предлога Решења о именовању чланова Надзорног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“,

9. Разматрање и утврђивање предлога Решења о разрешењу чланова Управног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“,

10. Разматрање и утврђивање предлога Решења о именовању чланова Управног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“,

11. Разматрање и доношење Решења о оснивању Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији Општине Бачки Петровац

12. Разматрање и доношење Решења о бесплатној ужини у школској 2016/2017 години.

Након што је усвојен записник са 5.седнице чланови Општинског већа нису усвојили Извештај о извршењу плана рада за 2015 годину, Финансијски извештај за 2015 годину, План рада за 2016 и Финансијски план за 2016 годину Здравствене установе Дом здравља Бачки Петровац и проследили Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и доношење одлуке. Затим су чланови општинског већа размотрили предлог Одлуке о измени Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац, предлог Решења о разрешењу чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац, предлог Решења о именовању чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац, предлог Решења о разрешењу чланова Управног одбора Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац , предлог Решења о именовању чланова Управног одбора Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац , предлог Решења о разрешењу чланова Надзорног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“,предлог Решења о именовању чланова Надзорног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“,предлог Решења о разрешењу чланова Управног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“,предлог Решења о именовању чланова Управног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“ и проследили Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и доношење.

 Затим је једногласно донето Решење о оснивању Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији Општине Бачки Петровац и то у циљу остваривања сарадње и усклађеног обављања послова у функцији унапређења безбедности саобраћаја на путевима као и иницирања и праћења превентивно промотивних и других активности у области саобраћаја на путевима на територији Општине Бачки Петровац. Такође је донето Решење о бесплатној ужини у школској 2016/2017 години на коју имају право деца самохраних родитеља који остварују право на дечји додатак, деца са сметњама у развоју, корисници новчане социјалне помоћи и деца са статусом избеглих и расељених лица.

 Председник општине Срђан Симић је 6. седницу Општинског већа општине Бачки Петровац закључио 05.августа 2016. године у 16,00ч.