Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок је дана 27.02.2015. године сазвао 63 - телефонску седницу Општинског већа Општине Бачки Петровац.
Општинско веће је на основу предлога Акционог Плана запошљавања донело Закључак Усваја се Акциони План запошљавања Општине Бачки Петровац за 2015.годину.