Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок је дана 05.03.2015. године сазвао 64 - телефонску седницу Општинског већа Општине Бачки Петровац.
Општинско веће је на основу Предлог Програма мера подршке за спровођење прољопривредне политике и политике руралног развоја за подручие Општине Бачки Петровац у 2015. години донело Закључак Програма мера подршке за спровођење прољопривредне политике и политике руралног развоја за подручие Општине Бачки Петровац у 2015. години и упућује се Министарству пољопривреде и заштите животнње средине за добијање претходне сагласности на програм у складу са чланом 13.став 5. Закона о подстицајима у пољпривреди и руралном развоју(„Службени гласник Републике Србије“, број 10/2013).