Извештај са 72. седнице Општинског већа Општине Бачки Петровац

Председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок је за 26.05.2015. године сазвао 72. седницу Општинског већа Општине Бачки Петровац.

Седници Општинског већа Општине Бачки Петровац су присуствовали председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок,заменик председника општине Бачки Петровац Мирослав Чеман и чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац- Ђорђо Шарић, Самуел Вало, Владимир Сикора, Гавро Говорчин,Павел Жилаји и Катарина Мелегова Мелихова.

 Осим чланова Општинског већа седници су присуствовали: Руководиоци Одељења у Општинској управи- Јан Јованкович,Бошко Богуновић и Душан Говорчин као и Владимир Туран- директор ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац и Бовђиш Ондреј – директор ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац.

На почетку седнице утврђен је следећи:

 Дневни ред:

1. Разматрање и доношење допуне Плана јавних набавки за 2015 годину

2. Разматрање предлога одлуке Консолидованог завршног рачуна за 2014 годину

3. Разматрање и доношење текуће буџетске резерве

4. Разматрање и доношење Решења о утврђивању економске цене услуга за целодневни боравак деце у установи за децу предшколског узраста „Вчиелка „ Бачки Петровац

5. Разматрање нацрта Одлуке о моделу и методу приватизације установе Информативни центар Бачки Петровац

6. Разматрање предлога цена комуналних услуга ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац за 2015 годину

7. Разматрање Извештаја о раду и финансијског извештаја ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац

8. Разматрање и одлучивање поводом закључка ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ у вези обуставе наплате станарине Станку Коларском из Бачког Петровца

9. Разматрање и одлучивање поводом закључка ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ у вези умањења износа станарине Мирјани Писарев из Бачког Петровца

10. Разматрање и одлучивање поводом закључка ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ у вези пребијања дуга за неплаћену станарину Мариене Станковићовеј Криваковеј из Бачког Петровца

11. Разматрање и доношење Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015 годину

12. Разматрање Одлуке о поверавању послова пружања саветодавно – терапијских и социјално – едукативних услуга, Центру за социјални рад Општине Бачки Петрова

13. Разматрање и доношење Решења о образовању тима за спровођење Регионалног програма стамбеног збрињавања избеглица

14. Разматрање и утврђивање нацрта Одлуке о приступању изради стратегије развоја спорта у општини Бачки Петровац

15. Питања и предлози

Када је у питању прва и друга тачка дневног реда, руководилац Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију Општине Бачки Петровац је кратко образложио допуну плана јавних набавки општине Бачки Петровац за 2015 годину као и одлуку о Консолидованом завршном рачуну буџета општине Бачки Петровац за 2014.годину након чега су чланови општинског већа једногласно овај предлог прихватили и упутили Скупштини општине на даље разматрање и доношење.Затим је једногласно донето Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве за исплату трошкова хидромашинског и електроопремања вакумске станице бр.2 канализационе мреже у Бачком Петровцу и Решење о утврђивању економске цене услуга за целодневни боравак деце у установи за децу предшколског узраста „Вчиелка“ Бачки Петровац.Поводом пете тачке дневног реда чланови општинског већа су једногласно усвојили нацрт Одлуке о моделу и методу приватизације установе Информативни центар Бачки Петровац, Бачки Петровац и упутили Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и доношење. Даље су чланови општинског већа Општине Бачки Петровац једногласно донели предлог цена комуналних услуга ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац за 2015 годину и прихватили Извештај о раду и финансијски извештај ЈП „дирекције за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац. Затим је дата сагласност да се Коларски Станку отпише дуг за неплаћени износ станарине у периоду од 10.маја 2012.године до данас обзиром да у том периоду исти није боравио у стану бр.5 у ул.Масариковеј у Бачком Петровцу, због непостојања услова за редовно и безбедно коришћење.Дата је и сагласност да се Мири Писарев умањи износ станарине за 70 % за коришћење стана бр.6.у згради у улици Масариковој бр.12 јер наведени стан не испуњава услове за редовно коришћење. Такође и Мариени Криваковеј Станковићовеј је одобрено инвестирање у стан бр.5 у улици 14 ВУСБ бр.7-9 , чији је корисник, те на тај начин омогући пребијање дуга за неплаћену станарину. Након тога је донет Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015.годину и усвојен нацрт Одлуке о поверавању послова пружања саветодавно – терапијских и социјално – едукативних услуга, Центру за социјални рад Општине Бачки Петровац и упућен Скупштини општине Бачки Петровац на даље разматрање и доношење. Чланови општинског већа су донели и решење о образовању тима за спровођење Регионалног програма стамбеног збрињавања избеглица и прихватили нацрт Одлуке о приступању изради стратегије развоја спорта у општини Бачки Петровац 2015 – 2020 који нацрт је прослеђен Скупштини општине Бачки Петровац на даље разматрање и доношење.

 Председник општине Павел Марчок је 72. седницу Општинског већа општине Бачки Петровац закључио 26.маја 2015. године у 11,20 ч.

 

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика