Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок је за 03.05.2015. године сазвао 73. седницу Општинског већа Општине Бачки Петровац.
Седници Општинског већа Општине Бачки Петровац су присуствовали председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок,заменик председника општине Бачки Петровац Мирослав Чеман и чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац- Ђорђо Шарић, Самуел Вало, Владимир Сикора, Гавро Говорчин,Павел Жилаји и Катарина Мелегова Мелихова.

Осим чланова Општинског већа седници су присуствовали: Руководиоци Одељења у Општинској управи- Јан Јованкович,Бошко Богуновић и Душан Говорчин као и Александра Арсенин - директор Центра за социјални рад општине Бачки Петровац.


На почетку седнице утврђен је следећи:

Дневни ред:

1. Разматрање предлога одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Кулпин
2. Разматрање и утврђивање предлога Решења о разрешењу вршиоца дужности директора здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“Бачки Петровац
3. Разматрање и утврђивање предлога Решења о именовању вршиоца дужности директора здравствене установ Дом здравља „Бачки Петровац“Бачки Петровац
4. Разматрање и доношење Решења о накнади лицима ангажованим на спровођењу противградне одбране
5. Разматрање Закључка Комисије за сровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
6. Разматрање Одлуке о допуни Одлуке о заштити животне средине од буке и мерама за заштиту од буке на територији општине Бачки Петровац
7. Разматрање и утврђивање нацрта Одлуке о учешћу општине Бачки Петровац у реализацији пројекта изградње подземног кабла у индустријској зони у Бачком Петровцу
8. Разматрање и одлучивање поводом молбе коју је поднела Николић Драгица из Бачког Петровца


Када је у питању прва тачка дневног реда, председник општине Бачки Петровац је кратко образложио предлог Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Кулпин, након чега су чланови општинског већа једногласно овај предлог прихватили и упутили Скупштини општине на даље разматрање и доношење. Затим је једногласно утврђен предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац као и предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац, те су предлози прослеђени Скупштини општине Бачки Петровац на разматрање и доношење. Даље су чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац једногласно донели Решење о накнади лицима ангажованим на спровођењу противградне одбране и прихватили Закључак Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини. Након тога су једногласно чланови општинског већа прихватили предлог Одлуке о допуни одлуке о заштити животне средине од буке и мерама за заштиту од буке на територији општине Бачки Петровац и предлог Одлуке о учешћу општине Бачки Петровац у реализацији пројекта изградње подземног кабла у индустријској зони у Бачком Петровцу и проследили Скупштини општине Бачки Петровац на разматрање и доношење. Захтев Николић Драгице из Бачког Петровца да јој се обезбеди нужни смештај у објекту тзв.“Старе школе“ у улици Лава Толстоја бр.1 у Бачком Петровцу, општинско веће није одобрило с обзиром да је поменути објекат у власништву Словачке евангелистичке цркве.
Председник општине Павел Марчок је 73. седницу Општинског већа општине Бачки Петровац закључио 03.јуна 2015. године у 11,00ч.