Извештај са 74. седнице Општинског већа Општине Бачки Петровац

1. Разматрање и доношење измена Локалног Акционог плана за запошљавање Општине Бачки Петровац
2. Разматрање и утврђивање нацрта Одлуке о покретању поступка ликвидације Jавног предузећа за информативну делатност радио „Rádio Báčsky Petrovec“ Бачки Петровац
3. Разматрање и доношење Решења о оснивању права службености на стварима у јавној својини Општине Бачки Петровац
4. Разматрање петиције грађана Бачког Петровца
5. Разматрање петиције грађана Маглића

Председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок је за 16.06.2015. године сазвао 74. седницу Општинског већа Општине Бачки Петровац.
Седници Општинског већа Општине Бачки Петровац су присуствовали председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок,заменик председника општине Бачки Петровац Мирослав Чеман и чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац- Ђорђо Шарић, Самуел Вало, Владимир Сикора, Гавро Говорчин,Павел Жилаји и Катарина Мелегова Мелихова.

Осим чланова Општинског већа седници су присуствовали: Руководиоци Одељења у Општинској управи- Јан Јованкович,Бошко Богуновић и Душан Говорчин као и Туран Владимир – директор ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац,Спасоје Проданов, представник ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац, Бовђиш Ондреј – директор ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“Бачки Петровац, Катарина Рашета – општински правобранилац, Татиана Милина Туранова – инспектор за заштиту животне средине Општине Бачки Петровац и Душко Лукач – комунални инспектор.

На почетку седнице утврђен је следећи:

Дневни ред:

- усвајање записника са 65,66,70,71,72.,73. седнице већа
1. Разматрање и доношење измена Локалног Акционог плана за запошљавање Општине Бачки Петровац
2. Разматрање и утврђивање нацрта Одлуке о покретању поступка ликвидације Jавног предузећа за информативну делатност радио „Rádio Báčsky Petrovec“ Бачки Петровац
3. Разматрање и доношење Решења о оснивању права службености на стварима у јавној својини Општине Бачки Петровац
4. Разматрање петиције грађана Бачког Петровца
5. Разматрање петиције грађана Маглића
6. Обавештење о поднетим тужбама грађана Кулпина за повраћај самодоприноса за период од 01.02.2010 до 31.12.2013 године
7. Разматрање Закључка ЈП „Дирекције за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац
8. Разматрање и одлучивање поводом дописа Министарства за финансије, Управа за трезор Филијала Нови Сад, Експозитура Бачки Петровац
9. Разматрање и одлучивање поводом молбе Векаш Радмиле из Бачког Петроваца
10. Разматрање и утврђивање Решења о разрешењу општинског јавног правобраниоца Општине Бачки Петровац
11. Разматрање и утврђивање Решења о постављању општинског правобраниоца Општине Бачки Петровац
12. Разматрање и доношење Решења о оснивању права службености на стварима у јавној својини Општине Бачки Петровац
13. Разматрање и доношење Закључка за обезбеђивање потребних средстава за суфинансирање бициклистичке стазе у општини Бачки Петровац.

Након што су једногласно усвојени записници, чланови општинског већа су донели једногласно Измене Локалног акционог плана за запошљавање Општине Бачки Петровац. Затим је једногласно утврђен нацрт Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа за информативну делатност радио „Рáдио Báčsky Petrovec“ Бачки Петровац, те су проследили Скупштини општине Бачки Петровац на разматрање и доношење. Даље су чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац једногласно донели Решење о оснивању права службености на стварима у јавној својини Општине Бачки Петровац где се оснива право службености у корист Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Електровојводина“ д.о.о. Нови Сад за полагање подземног 0,4 Кв вода који ће пролазити парцелом број 1393,1392 и 1356 к.о.Маглић која је у јавној својини општине Бачки Петровац. Након разматрања петиције грађана Маглића чланови општинског већа су донели закључак којим су предложили да се измери бука и вибрације које ствара теретни саобраћај као и фреквенцију саобраћаја у улицама Нове Домазета и 29.новембра у Маглићу. Поводом писане петиције грађана Бачког Петровца предложено је појачање ангажовања пољочувара на депонији у Бачком Петровцу као и да се сагледа цена санације депоније. Након тога је општински правобранилац обавестила чланове општинског већа о поднетим тужбама грађана Кулпина за повраћај самодоприноса за период од 01.02.2010 године до 31.12.2013 године. Такође је усвојен ценовник услуга Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац и одобрено Управи за трезор у Бачком Петровцу да након реконструкције припоје канцеларију коју је до скоро користио Основни суд Нови Сад, судска јединица у Бачком Петровцу. Након тога су чланови општинскопг већа утврдили предлог Решења о разрешењу општинског јавног правобраниоца Општине Бачки Петровац Рашета Катарину, и утврдили предлог Решења о постављању општинског правобраниоца Општине Бачки Петровац Тарноци Владислава, те предлоге упутили Скупштини општине Бачки Петровац на даље разматрање и доношење. Једногласно је донето Решење о оснивању права службености на стварима у јавној својини Општине Бачки Петровац у корист Чеман Мирослава из Новог Сада за полагање електроенергетског напојног кабла у Гложану на парцели број 1777 к.о. Гложан и парцели број 1759 к.о.Гложан које се налазе у јавној својини Општине Бачки Петровац. Такође, је одобрен износ у висини од 300.000,00 динара за суфинансирање бициклистичке стазе у Бачком Петровцу.
Председник општине Павел Марчок је 74. седницу Општинског већа општине Бачки Петровац закључио 16.јуна 2015. године у 11,00 ч.

 

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика