Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок је за 22.06.2015. године сазвао 75. седницу Општинског већа Општине Бачки Петровац.
Седници Општинског већа Општине Бачки Петровац су присуствовали председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок, и чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац- Ђорђо Шарић, Самуел Вало, Владимир Сикора,Павел Жилаји и Катарина Мелегова Мелихова.

Одсутни: Мирослав Чеман и Гавра Говорчин.

Осим чланова Општинског већа седници су присуствовали: Руководиоци Одељења у Општинској управи- Јан Јованкович,Бошко Богуновић и Душан Говорчин као и Катарина Рашета – општински правобранилац.

На почетку седнице утврђен је следећи:

Дневни ред:

1. Разматрање и утврђивање Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачки Петровац за 2015 годину
2. Разматрање информације о комасацији у к.о. Бачки Петровац
3. Разматрање и доношење Правилника о начину примене одредаба прописа о службеној употреби језика и писма на територији Општине Бачки Петровац
4. Разматрање и утврђивање нацрта Решења о прибављању неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Бачки Петровац путем размене под тржишним условима

Чланови општинског већа су једногласно утврдили нацрт Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачки Петровац за 2015 годину, те су проследили Скупштини општине Бачки Петровац на разматрање и доношење. Након тога је Душан Говорчин образложио Информацију о комасацији у к.о.Бачки Петровац коју су чланови већа прихватили једногласно и проследили Скупштини општине на разматрање. Поводом треће тачке дневног реда једногласно је усвојен Правилник о начину примене одредаба прописа у службеној употреби језика и писма на територији општине Бачки Петровац. Након тога је једногласно донето Решење о прибављању неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину Општине Бачки Петровац путем размене под тржишним условима које је такође прослеђено Скупштини општине на разматрање и доношење.
Председник општине Павел Марчок је 75. седницу Општинског већа општине Бачки Петровац закључио 22.јуна 2015. године у 10,30ч.