Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 24.01.2019. godine održana je 75. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.

Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Predrag Bojanić. Svoje odsustvo sa sednice su opravdali sledeći članovi Opštinskog veća: Karol Verle, Milan Anušjak i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za društvene delatnosti i sport Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta i rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći

D N E V N I R E D

- Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa:
a) 73. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 27.12.2018. godine;
b) 74. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 18.01.2019. godine;

1. Razmatranje Odluke o pokriću gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2017. godinu JKP „Progres“ Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. Razmatranje Programa rada Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. a) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
b) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
4. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Zaklјučka Skupštine Opštine Bački Petrovac o predlogu izmene rešenja Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kojim je obrazovana Komisija za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemlјišta;
5. Razmatranje predloga Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
6. Razmatranje predloga i usvajanje Pravilnika o trećim izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Pravobranilaštvu Opštine Bački Petrovac;
7. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o obrazovanju Tima za izradu elaborata za pripremu odluka o mreži javnih osnovnih škola i javnih predškolskih ustanova na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
8. Razmatranje predloga i donošenje drugostepenog rešenja po žalbi Aladić Viktora iz Bačkog Petrovca protiv rešenja Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;
9. Pitanja i predlozi.

Najpre su jednoglasno bez primedbi usvojeni zapisnici sa 73. i 74. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Nakon toga prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost na Odluku o pokriću gubitka po godišnjem finansijskom izveštaju za 2017. godinu JKP „Progres“ Bački Petrovac, br. 120-2/2018 od 25.06.2018. godine.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Program rada Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti na isti.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o razrešenju i predlog Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac i oba prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Zaklјučka Skupštine Opštine Bački Petrovac o predlogu izmene rešenja Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kojim je obrazovana Komisija za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje zemlјišta, u predloženom tekstu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost na predlog Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2019. godinu – Opštinska uprava Bački Petrovac.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je usvojen Pravilnik o trećim izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Pravobranilaštvu Opštine Bački Petrovac, u predloženom tekstu.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o obrazovanju Tima za izradu elaborata za pripremu odluka o mreži javnih osnovnih škola i javnih predškolskih ustanova na teritoriji Opštine Bački Petrovac, u predloženom tekstu.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje kojim se žalba uvažava, poništava rešenje Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac br. 55330-59/2016 od 03.02.2016. godine, i predmet vraća prvostepenom organu na ponovno odlučivanje po primedbama iznetim u obrazloženju ovog rešenja.
Povodom 9. tačke dnevnog reda se niko nije javlјao za reč.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 09,55 časova.

 

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac