Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

 Председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок је дана 26.06.2015.године сазвао 76 - телефонску седницу Општинског већа Општине Бачки Петровац.
Општинско веће је након разматрања Одлуке о допуни Одлуке о моделу и методу приватизације Установе Информативни центар Бачки Петровац, Бачки Петровац, донело Закључак да се прихвата Одлука о допуни Одлуке о моделу и методу приватизације Установе Информативни центар Бачки Петровац, Бачки Петровац, те се наведени документ упућује Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и доношење по хитном поступку а у складу са чланом 116. Пословника Скупштине општине Бачки Петровац пошто би у случају кашњења доношења наведене Одлуке настале штетне последице по интересе грађана – правних лица Општине Бачки Петровац.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac