Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок је за 02.07.2015. године сазвао 78. седницу Општинског већа Општине Бачки Петровац.

Седници Општинског већа Општине Бачки Петровац су присуствовали председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок, и чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац- Ђорђо Шарић, Гавра Говорчин, Самуел Вало, Владимир Сикора,Павел Жилаји и Катарина Мелегова Мелихова.

Одсутни: Мирослав Чеман и Бранислав Кевенски.

            Осим чланова Општинског већа седници су присуствовали: Руководиоци Одељења у Општинској управи- Јан Јованкович,Бошко Богуновић и Душан Говорчин као и Татиана Милина Туранова – инспектор за заштиту животне средине.

На почетку седнице утврђен је следећи:

Дневни ред:

 усвајање записника са 74, 75, седнице већа и 76. телефонске седнице већа

 1. Разматрање оставке на функцију начелника Општинске управе Општине Бачки Петровац и разматрање и доношење:

     а) Решења о разрешењу начелника Општинске управе Општине Бачки Петровац

     б) Решења о постављању в.д. начелника Општинске управе Општине Бачки Петровац

2. Разматрање  и доношење одлуке о расписивању јавног огласа за постављање начелника општинске управе Општине Бачки Петровац

 3.Разматрање и доношење Решења о додели средстава из буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015 годину

4.Разматрање и доношење Решења о изменама Решења о избору председника и чланова Савета за јавну безбедност Општине Бачки Петровац

5.Разматрање и доношење одлуке поводом молбе коју су поднели Стојановић Дарко и Стојановић Даниел

6. Разматрање и доношење:

     а) Решења о промени апропријације

     б) Решења о текућој буџетској резерви

Након што су усвојени записници са 74.75 и 76.седнице општинског већа, чланови општинског већа су једногласно прихватили оставку начелника Општинске управе Општине Бачки Петровац Тарноци Владислава и донели Решење о разрешењу начелника Општинске управе Општине Бачки Петровац и Решење о постављању в.д.начелника Општинске управе Општине Бачки Петровац на период до 6 месеци од дана постављања. Након тога је донета одлука да се распише Јавни оглас за постављање начелника Општинске управе Општине Бачки Петровац на период од 5 година а који је објављен и у Националној служби за запошљавање и на сајту Општине Бачки Петровац. Поводом треће тачке дневног реда једногласно је донето Решење о додели средстава из буџетског фонда за заштиту животне средине за 2015 годину. Након тога је једногласно донето Решење о изменама решења о избору председника и чланова савета за јавну безбедност Општине Бачки Петровац које је прослеђено Скупштини општине на разматрање и доношење. Када је у питању пета тачка дневног реда чланови општинског већа су се усагласили да се Дарку Стојановићу и Данијелу Стојановићу из Бачког Петровца одобре новчана средства у висини од 20.000,00 динара за повратне аутобуске карте као представницима Општине Бачки Петровац и учесницима на турнирима VIP BEACH VOLLEY у Србији. Након тога су донета једногласно Решење о промени апропријације и Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.

      Председник општине Павел Марчок је 78. седницу Општинског већа општине Бачки Петровац закључио 02.јуна 2015. године у 10,00 ч.