Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Председника Општине Бачки Петровац Павел Марчок је за 17.09.2015. године сазвао 82. седницу Општинског већа Општине Бачки Петровац.

Седници Општинског већа Општине Бачки Петровац су присуствовали председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок,заменик председника општине Бачки Петровац Мирослав Чеман и чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац- Ђорђо Шарић, Самуел Вало, Владимир Сикора и Павел Жилаји.

            Осим чланова Општинског већа седници су присуствовали: Руководиоци Одељења у Општинској управи- Бошко Богуновић и Јан Јованкович као и Душан Говорчин –начелник Општинске управе

На почетку седнице утврђен је следећи:

Дневни ред: 

1. Разматрање и усвајање  Одлуке о другом ребалансу буџета Општине Бачки Петровац за 2015 годину,
2. Разматрање и усвајање Одлуке о делатности зоохигјене,
3. Разматрање и доношење Програма контроле смањења популације напуштених паса и мачака на територији Општине Бачки Петровац,
4. Разматрање и доношење Решења о изменама и допунама Решења о именовању чланова радне групе за израду Стратегије развоја спорта у Општини Бачки Петровац за период 2015 – 2020 године,
5. Разматрање и доношење Решења о праву на бесплатну ужину у школској 2015/2016 години,
6. Разматрање и доношење одлуке поводом захтева који је поднела Галађик Ана из Бачког Петровца,
7. Разматрање и доношење одлуке поводом молбе коју је поднела Брдар Светлана из Маглића,
8. Разматрање и доношење одлуке поводом молбе коју је поднела Јарослава Молнарова из Кулпина,
9. Разматрање и доношење одлуке поводом молбе коју је поднео Николић Ненад  из Кулпина,
10. Разматрање и доношење решења о образовању Организационог одбора 27.Петровачког маратона,
11. Разматрање Информације о поступању Савета за миграције Општине Бачки Петровац по Инструкцији Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и доношење решења о именовању нових чланова Савета за миграције Општине Бачки Петровац,
12. Питања и предлози.

 Чланови општинског већа су једногласно усвојили Одлуку о другом ребалансу буџета Општине Бачки Петровац за 2015 годину и Одлуку о делатности Зоохигјене те проследили Скупштини општине Бачки Петровац на разматрање и доношење. Након тога су једногласно донели Програм контроле смањења популације напуштених паса и мачака на територији Општине Бачки Петровац чији је циљ смањивање бројности популације напуштених паса и мачака и одржавање тако ограничене популације према специфичности средине. Једногласно су донета и Решења о изменама и допунама Решења о именовању чланова радне групе за израду стратегије развоја спорта у Општини Бачки Петровац за период 2015 - 2020 године као и Решење за право на бесплатну ужину у школској 2015/2016 години. Након тога одбијен је захтев Ане Галађик из Бачког Петровца а одобрене су молбе који су поднели Брдар Светлана, Молнар Јарослава и Николић Ненад за одобрење личних пратилаца  и накнаду путних трошкова за децу у ОШ “Милан Петровић” у Нови Сад. Затим су чланови већа прихватили Информацију о поступању Савета за миграције Општине Бачки Петровац по инструкцији Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије. Донето је и Решење о именовању нових чланова Савета за миграције Општине Бачки Петровац.

 Заменик председника општине Мирослав Чеман је 82. седницу Општинског већа општине Бачки Петровац закључио 17.септембра 2015. године у 12.00 ч.