Извештај са 87. седнице Општинског већа Општине Бачки Петровац

Председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок је за 19.11.2015. године сазвао 87. седницу Општинског већа Општине Бачки Петровац.

Седници Општинског већа Општине Бачки Петровац су присуствовали председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок заменик председника Општине Мирослав Чеман и чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац- Ђорђо Шарић, Самуел Вало, Владимир Сикора, Бранислав Кевенски, Катарина Мелегова Мелихова, Гавра Говорчин  и Павел Жилаји.

На почетку седнице утврђен је следећи:

Дневни ред:               

1. Разматрање Пресуде Управног суда – Одељење у Новом Саду – ИИИ – 11 У 10838/15 (2013) од 14.10.2015 године и утврђивање новог предлога Решења о разрешењу председника Комисије за спровођење поступка комасације земљишта у Општини Бачки Петровац – к.о.Бачки Петровац у складу са наведеном Пресудом,

2. Разматрање и доношење одлуке поводом молбе за доделу сресдстава за прошумљавање поднешене од стране ЛД „Фазан“ из Кулпина, ЛД „Гложан“ из Гложана и ЛД“Фазан“ из Маглића,

3. Разматрање и одлучивање поводом писма о намерама који је поднео Цакић Драган из Маглића,

4. Разматрање и доношење одлуке поводом молбе коју је поднело Удружење „Чирикљи“ из Бачког Петровца,

5. Разматрање и доношење Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве:

а) за исплату трошкова закупа куће која се налази на углу улица Народне Револуције и Максима Горког у Бачком Петровцу, а на основу Уговора о закупу непокретности закљученог између Општине Бачки Петровац и Словачке евангелистичке а.в. црквене општине у Бачком Петровцу,

б) за исплату трошкова демонтаже старих и монтаже нових неонских лампи на објекту предшколске установе у Маглићу,

ц) за дотације невладиним организацијама, за изведене радове на санацији крова на згради Ловачког друштва „Фазан“ у Маглићу,

д) за набавку грађевинског материјала за помоћ избеглим и расељеним лицима на територији општине Бачки Петровац,

е) за исплату трошкова Уговора о делу, услуга рекламе и  пропаганде, накнаде члановима општинског већа и поклона,

ф) заизведене радове на реконструкцији путева по окончаној ситуацији број 334 од дана 07.10.2015. године „Пут Инвест“ доо Нови сад и на основу Анекса Уговора Управе за капитална улагања о финансирању наведених инвестиција,

г) за исплату трошкова репрезентације,

и) за трошкове стручног надзора при извођењу радова на уређењу туристичког 

    комплекса Ловачког дома у Бачком Петровцу, а по основу Уговора број 23/2015

    закљученог између Општине Бачки Петровац и „Ставба-пројецт“ доо Бачки Петровац.

6. Разматрање Закључка Комисије за спровођење поступка  јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини,

7. Разматрање и усвајање почетног ликвидационог извештаја Јавног предузећа за информативну делатност „Rádio Báčsky Petrovec“

Након разматрања Пресуде Управног суда – Одељење у Новом Саду – ИИИ – 11 У 10838/15 (2013) од 14.10.2015 године чланови општинског већа су једногласно утврдили нови предлог Решења о разрешењу председника Комисије за спровођење поступка комасације земљишта у Општини Бачки Петровац, те проследили Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и доношење. Након тога су одлучивали  поводом  молбе Ловачког друштва “Фазан” из Кулпина, Ловачког друштва “Гложан” из Гложана и Ловачког друштва “Фазан” из Маглића и одобрили им средства за пошумљавање, односно куповину 300 садница по удружењу.  Захтев Цакић Драгана из Маглића није усвојен из разлога што не постоје формално правни и урбанистички услови. Такође је једногласно донет закључак да се тренутно не може удовољити захтеву Удружења “Чирикљи” за решавање нужног смештаја Суботин Зибе али се планира израда пројекта решавања стамбених потреба социјално угрожених на територији Општине Бачки Петровац. Затим су чланови већа  донели Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, прихватили Закључак Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини и усвојили  почетни ликвидациони извештај Јавног предузећа за информативну делатност „Rádio Báčsky Petrovec“.

      Председник општине Павел Марчок је 87. седницу Општинског већа општине Бачки Петровац закључио 19.новембра 2015. године у 10,00х.

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика