Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

Председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок је за 29.01.2016. године сазвао 91. седницу Општинског већа Општине Бачки Петровац.

Седници Општинског већа Општине Бачки Петровац су присуствовали председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок и чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац- Ђорђо Шарић, Самуел Вало, Бранислав Кевенски, Гавра Говорчин  и Павел Жилаји.

На почетку седнице утврђен је следећи:

Дневни ред:

                               

1. Разматрање и одлучивање поводом молбе за давање смерница за поступање поводом предлога за мирно решавање спорова у предметима захтева за повраћај месног самодоприноса коју је поднело Општинско правобранилаштво,

2. Разматрање и одлучивање поводом захтева за омогућавање привременог и ограниченог коришћења парцеле број 2016/887 к.о. Бачки Петровац Спортског удружења „Лесик“ Бачки Петровац,

3.Разматрање и одлучивање поводом захтева за куповину стана у Кулпину у улици Маршала Тита 105 поднетог од стране Валентик Павела из Кулпина ,

4. Разматрање и одлучивање поводом жалбе коју су поднели Радишић Миленко из Маглића и Радишић Мирослав из Бачког Петровца на Решење комуналног инспектора,

5. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима у систему локалне самоуправе Општине Бачки Петровац за 2015 годину,

6.Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о утврђивању назива паркова испред библиотеке „Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу и киоска Туристичке организације Општине Бачки Петровац у центру Бачког Петровца,

7. Разматрање и утврђивање Одлуке о измени Одлуке о оснивању Савета за запошљавање Општине Бачки Петровац,

8.Разматрање и утврђивање предлога Акционог плана запошљавања Општине Бачки Петровац за 2016 годину,

9.Разматрање и доношење Решења о оснивању буџетског Фонда за младе таленте,

10.Разматрање Захтева који је поднео Радислав Ђурић из Бачког Петровца,

11.Разматрање и одлучивање поводом социјалне анамнезе Центра за социјални рад у вези молбе Чањи Катарине,

12. Разматрање и одлучивање поводом молбе коју је поднела Јашо Јана из Гложана.

Након што су од чланова општинског већа дате смернице Општинском правобранилаштву за поступање поводом предлога за мирно решавање спорова у предметима захтева за повраћај месног самодоприноса, једногласно је одобрено закључивање Уговора о послузи за коришћење парцеле број 2016/887 к.о. Бачки Петровац Спортском удружењу „Лесик“ Бачки Петровац. Такође су чланови Општинског већа дали сагласност на захтев који је поднео Валенћик Павел из Кулпина.  Након тога су донета Решења којима се одбија жалба Радишић Мирослава из Бачког Петровца и Радишић Миленка из Маглића као неосноване и потврђено је првостепено решење комуналног инспектора Општине Бачки Петровац као правилно и на закону засновано.  Једногласно су утврђени предлози Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима у систему локалне самоуправе Општине Бачки Петровац за 2015 годину, Одлуке о утврђивању назива паркова испред библиотеке „Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу и киоска Туристичке организације Општине Бачки Петровац у центру Бачког Петровца и Одлуке о измени Одлуке о оснивању Савета за запошљавање Општине Бачки Петровац, те су исти упућени Скупштини Општине на разматрање и доношење. Затим је донет Акциони план запошљавања Општине Бачки Петровац и Решење о оснивању буџетског Фонда за младе таленте. Такође је донет закључак да се уреди прилаз железничкој станици у Бачком Петровцу и одлучено по молби Катарине Чањи из Бачког Петровца која се одбија, јер иста не спаде у категорију социјално - материјално угрожених лица. Затим су чланови већа  одобрили молбу коју је поднела Јашо Јана из Гложана за санирање последица пожара у пословним просторијама “Кринолина” у Гложану.

      Председник општине Павел Марчок је 91. седницу Општинског већа општине Бачки Петровац закључио 29.јануара 2016. године у 12,00 ч.

 

ZAIZBORE2020

vakcina19

JAZAVAC2

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac