Izveštaj sa 99. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

 Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 04.05.2016. godine sazvao 99. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Miroslav Čeman i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Samuel Valo, Branislav Kevenski, Katarina Melegova Melihova, Gavra Govorčin i Vladimir Sikora.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:

- usvajanje zapisnika sa 98.sednice Opštinskog veća

1. Razmatranje i donošenje Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Bački Petrovac za 2016.godinu,
2. Razmatranje i donošenje odluke povodom Zahteva koji je podnela d.o.o Elektrovojvodina iz Novog Sada,
3. Razmatranje Javnih poziva Komesrijata za izbeglice i migracije Republike Srbije od 18.04.2016.godine,
4. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe koju je podneo Maglovski Mihal iz Kulpina,
5. Razmatranje predloga za imenovanje članova Upravnog i Nadzornog odbora Muzeja Vojvođanskih slovaka,
6. Razmatranje i donošenje Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve


 Nakon što su usvojeni zapisnici sa 98.sednice Opštinskog veća ,usvojen je jednoglasno i Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Bački Petrovac za 2016.godinu nakon čega je prosleđen Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. Zatim je usvojen zahtev koji je podnela d.o.o Elektrovojvodina iz Novog Sada i donet zaključak kojim Opštinsko veće daje saglasnost d.o.o. “Elektrovojvodini” iz Novog Sada za polaganje podzemnog voda za stambeno poslovni objekat u ulici Maršala Tita br.87 u k.o.Kulpin. Nakon toga je jednoglasno donet zaključak kojim su članovi Opštinskog veća saglasni da Opština Bački Petrovac učestvuje na javnom pozivu koje je raspisao Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije za dodelu sredstava namenjenih za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica, izbeglica, kroz nabavku građevinskog materijala za završetak započete gradnje odnosno za rekonstrukciju postojećih neuslovnih objekata, te dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica kroz otkup seoskih kuća sa okućnicom kao i za ekonomsko osnaživanje porodica izbeglica kroz dohodovne aktivnosti. Takođe su imenovani članovi Upravnog i Nadzornog odbora Muzeja Vojvođanskih slovaka. Nakon toga je jednoglasno odobrena molba Maglovski Mihalu iz Kulpina te mu je na ime duga za komunalne usluge JKP “Progres”Bački Petrovac odobren iznos od 20.000,00 dinara od strane Opštine Bački Petrovac. Jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve za isplatu naknada članovima biračkih odbora I komisija.

Predsednik opštine Pavel Marčok je 99. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 04.maja 2016. godine u 12,00h.

 

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика