Izveštaj sa LXII sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

  Predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je dana 10. decembra 2010. godine sazvao LXII sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za 13. decembar u 16,00 časova.
 Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Hansman, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Branislav Cesnak, Rastislav Balca, Rastislav Đenđur, Ondrej Stupavski, Tatiana Cerovski, Ana Leginj, Samuel Valo, Tihomir Ćetković i Daniel Spevak. Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Jan Bohuš odbornik u Skupštini Opštine Bački Petrovac i poslanik u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine, Miloš Jojić, odbornik u Skupštini Opštine Bački Petrovac, Tatiana Milina Turan, inspektor za zaštitu životne sredine, novinar „Hlas ľudu“ Pavel Hansman i Miroslav Babiak, novinar Radija Bački Petrovac.
Na početku sednice utvrđen je sledeći:

- Usvajanje skraćenog izvoda iz zapisnika sa LXI sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

1. Razmatranje nacrta Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2011. godine,
2. Razmatranje nacrta Odluke o zaštiti životne sredine od buke i merama za zaštitu od buke na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
3. Razmatranje nacrta Odluke o osnivanju Fonda za razvoj poljoprivrede Opštine Bački Petrovac,
4. Razmatranje predloga Odluke o raspisivanju javnog oglasa za drugi krug javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac,
5. Razmatranje:
a) nacrta Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
b) nacrta Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove  Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
6. Razmatranje predloga Rešenja o imenovanju nadzornog organa u izvođenju radova uređenja atarskih puteva u k.o. Maglić,
7. Razmatranje zahteva Biciklističkog saveza Vojvodine,
8. Pitanja i predlozi.

 U okviru prve tačke dnevnog reda razmatran je nacrt Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu. Istim predlogom je utvrđeno da ukupni budžetski prihodi i rashodi Opštine Bački Petrovac u 2011. godini iznose 466.150.000,00 dinara. Nakon duže debate u kojoj su članovi Opštinskog veća istakli da je Odluka o budžetu najznačajniji akt koji donosi jedna lokalna samouprava, nacrt Odluke o budžetu je delimično izmenjen tako što je umanjena aproprijacija tekuće budžetske rezerve za 1.000.000,00 dinara tako da sada iznosi 3.000.000,00 dinara a uvećana je aproprijacija dotacije sportskim udruženjima za 1.000.000,00 dinara tako da sada iznosi 3.500.000,00 dinara. Nakon toga je Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac većinom glasova utvrdilo predlog Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2011. godine i isti predlog je uputilo Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Kao druga tačka dnevnog reda razmatran je nacrt Odluke o zaštiti životne sredine od buke i merama za zaštitu od buke na teritoriji Opštine Bački Petrovac. U uvodu debate Tatiana Milina Turan inspektor za zaštitu životne sredine, je navela da donošenje ovakve odluke je obaveza Opštine Bački Petrovac koja proizilazi iz pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa sa kojima se moraju usaglasiti akti lokalnih samouprava. Nakon rasprave Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je jednoglasno utvrdilo predlog Odluke o zaštiti životne sredine od buke i merama za zaštitu od buke na teritoriji Opštine Bački Petrovac.
U okviru treće tačke dnevnog reda Opštinsko veće je utvrdilo predlog Odluke o osnivanju Fonda za razvoj poljoprivrede Opštine Bački Petrovac. U sledećoj tački Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo Odluku o raspisivanju javnog oglasa za drugi krug javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac. Naime, u pitanju je akt kojim se raspisuje oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u drugom krugu, gde će se licitirati parcele u k.o. Gložan koje nisu izlicitirane u prvom krugu.
Nadalje u okviru pete tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je predložilo Skupštini opštine Bački Petrovac da razreši od funkcije vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac Katarinu Melegovu Melihovu zbog isteka mandata na koji je imenovana a isto tako je predložilo Skupštini opštine da imenuje Katarinu Melegovu Melihovu na funkciju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac na period ne duži od šest meseci. S druge strane Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac će naložiti Upravnom odboru ustanove da do kraja januara meseca 2011. godine raspiše javni konkurs za funkciju direktora ustanove na koji bi se prijavila lica koja ispunjavaju Statutom utvrđene uslove za obavljanje ove funkcije.
Na samom kraju sednice doneto je Rešenje kojim je imenovan Miroslav Častven za nadzorni organ pri obavljanju radova uređenja atarskih puteva u k.o. Maglić, i odbijen je zahtev Biciklističkog saveza Vojvodine za finansiranje kotizacije u pripremi organizacije 33. Međunarodne biciklističke trke „Kroz Vojvodinu.“
 Nakon diskusije povodom tačke pitanja i predlozi, predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je LXII sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac zaključio u 19,44 časova.

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика