Izveštaj sa LXIX sednice Opštinskog veća

 Predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je dana 28. februara 2011. godine sazvao LXIX sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za 3. mart u 18,00 časova.
 Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Hansman, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Branislav Cesnak, Rastislav Balca, Ondrej Stupavski, Daniel Spevak, Tatiana Cerovski, Ana Leginj, Samuel Valo i Tihomir Ćetković. Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i direktor Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac dr Jan Ribovič, direktor Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Aleksandra Arsenin, Čedomir Rupar direktor JKP „Komunalac“ Maglić, Tatiana Milina Turanova inspektor zaštite životne sredine i Viera Dorčova Babiakova, novinar Radija Bački Petrovac.
 Na početku sednice utvrđen je sledeći D N E V N I   R E D:

- Usvajanje skraćenog izvoda iz zapisnika sa LXVII. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

1. Razmatranje nacrta Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,
2. Razmatranje nacrta Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ u Gložanu,
3. Razmatranje nacrta Lokalnog plana upravljanja otpadom za Opštinu Bački Petrovac,
4. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja za 2010. godinu, kao i Programa poslovanja i Finansijskog plana za 2011. godinu JKP „Komunalac“ Maglić,
5. Razmatranje Finansijskog izveštaja Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,
6. Razmatranje zahteva za davanje mišljenja Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove,
7. Razmatranje zahteva Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
8. Razmatranje nacrta Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti upravnika Slovačkog vojvođanskog pozorišta Bački Petrovac,
9. Razmatranje predloga Odluke o delimičnom oslobađanju od plaćanja komunalne takse za 2011. godinu,
10. Razmatranje predloga  Zaključka o izmeni predloga Rešenja o postavljenju Štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac,
11. Razmatranje zahteva Udruženja „Zeleni krug“ Bački Petrovac,
12. Razmatranje zahteva Košarkaškog kluba „Petrovac“ Bački Petrovac,
13. Razmatranje molbe za produženja zakupa stana Tatjane Sabo iz Bačkog Petrovca,
14. Razmatranje zahteva Danijele Milosavljević Bogdanov iz Kulpina,
15. Pitanja i predlozi.

Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je utvrdilo predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan kojim se Skupštini Opštine Bački Petrovac predlaže razrešenje Viere Miškovicove, člana Školskog odbora, zbog neprisustvovanja sednicama istog. Umesto imenovane za novog člana Školskog odbora predložena  je Ana Fekete iz Gložana.
Nakon toga Opštinsko veće je utvrdilo predlog Lokalnog plana upravljanja otpadom za Opštinu Bački Petrovac. Naglašeno je da je u pitanju plan koji je veoma kompleksan i sadrži niz projekcija i praktičnih rešenja usmerenih na upravljanje otpadom u Opštini Bački Petrovac, čime bi  upravljanje otpadom  bilo u skladu sa najvišim standardima i pravnim okvirima odnosno direktivama Evropske unije.
Potom je Opštinsko veće usvojilo Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj za 2010. godinu, kao i Program poslovanja i Finansijski plana za 2011. godinu JKP „Komunalac“ Maglić, te Finansijski izveštaj Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac. Predmetni izveštaji i planovi su prosleđeni Skupštini Opštine Bački Petrovac na dalji postupak.
Zatim je Opštinsko veće dalo svoje stručno mišljenje u predmetu Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove, koje se ticalo dodele pomoći za novorođeno dete. Nadalje Opštinsko veće je pristalo da sredstva iz aproprijacie ZU Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac usmeri na finansiranje ugovora o poslovnoj saradnji ove ustanove sa Institutom za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici a radi pružanja adekvatne medicinske usluge građana Opštine Bački Petrovac.
Opštinsko veće je potom za vršioca dužnosti upravnika Slovačkog vojvođanskog pozorišta Bački Petrovac predložilo Čanji Pavela a u sledećoj tački donelo je Odluku o delimičnom oslobađanju od plaćanja komunalne takse za 2011. godinu. Delimično je izmenjen i  predlog Rešenja o postavljenju Štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac utvrđen na prethodnoj LXVIII sednici veća.
Konačno na samom kraju sednice Opštinsko veće je razmatralo zahteve i to: Udruženja „Zeleni krug“ Bački Petrovac, Košarkaškog kluba „Petrovac“ Bački Petrovac, Tatjane Sabo iz Bačkog Petrovca i  Danijele Milosavljević Bogdanov iz Kulpina. Svi ovi zahtevi su nakon detaljnog razmatranja prihvaćeni.

Nakon diskusije povodom tačke pitanja i predlozi, predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je zaključio LXIX sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac u 21,05 časova.

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика