Izveštaj sa LXXII sednice Opštinskog veća

 Predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je dana 1. aprila 2011. godine sazvao LXXII sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za 4. april u 18,00 časova.
 Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Hansman, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Branislav Cesnak, Ondrej Stupavski, Rastislav Đenđur, Tatiana Cerovski, Ana Leginj i Samuel Valo. Osim članova Opštinskog veća na sednici su bili prisutni i Jan Brna, predsednik Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac, Ondrej Benka, direktor JKP „Progres“ Bački Petrovac, Branislav Kevenski, pomoćnik predsednika opštine za oblast privrede, razvoj malih i srednjih preduzeća i komunalne delatnosti, Ondrej Srnka, direktor d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan i Katarina Gažova, novinar nedeljnika „Hlas ľudu“. 

 Na početku sednice utvrđen je sledeći
DNEVNI RED:
- Usvajanje skraćenog izvoda iz zapisnika sa LXXI sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

1. Razmatranje nacrta Odluke o osnivanju Saveta za zapošljavanje Opštine Bački Petrovac,
2. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinskog veća i predsednika Opštine Bački Petrovac u 2010. godini,
3. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja u 2010. godini, te Plana rada i Finansijskog plana za 2011. godinu Mesne zajednice Bački Petrovac,
4. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja u 2010. godini, te Plana rada i Finansijskog plana za 2011. godinu Mesne zajednice Gložan,
5. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja u 2010. godini, te Plana rada i Finansijskog plana za 2011. godinu d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan,
6. Razmatranje Odluke o cenama komunalnih usluga JKP „Progres“ Bački Petrovac,
7. Razmatranje Odluke o cenama komunalnih usluga d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan,
8. Razmatranje žalbe Mitrović Toše iz Bačkog Petrovca, Ulica Nikole Tesle broj 8,
9. Pitanja i predlozi.

Povodom prve tačke dnevnog reda obrazloženje je dao Branislav Kevenski, pomoćnik predsednika opštine za oblast privrede, razvoj malih i srednjih preduzeća i komunalne delatnosti koji je naveo da je formiranje Saveta za zapošljavanje Opštine Bački Petrovac predviđeno Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 36/2009 i 88/2010) a da je veoma važno da se ovaj Savet što pre formira kako bi mogao aktivno da radi na smanjenju stope nezaposlenosti u Opštini Bački Petrovac, ali i da konkuriše na mnoge raspisane konkurse Vlade AP Vojvodine iz ove oblasti.
Nakon toga Opštinsko veće je posle kraće rasprave usvojilo Izveštaj o radu Opštinskog veća i predsednika Opštine Bački Petrovac u 2010. godini, Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj u 2010. godini, te Plan rada i Finansijski plan za 2011. godinu Mesne zajednice Bački Petrovac, Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj u 2010. godini, te Plan rada i Finansijski plan za 2011. godinu Mesne zajednice Gložan, kao i Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj u 2010. godini, te Plan rada i Finansijski plan za 2011. godinu d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan.
U toku diskusije povodom Odluke o cenama komunalnih usluga JKP „Progres“ Bački Petrovac direktor Ondrej Benka je odluku da se cene komunalnih usluga ovog preduzeća povećaju za 18,90% obrazložio time što su cene komunalnih usluga u našoj opštini dugo bile izuzetno depresirane i iz političkih i socijalnih razloga su bile držane daleko od nivoa ekonomske održivosti. Upravo zbog tih razloga poslovanje JKP „Progresa“ Bački Petrovac je bilo znatno otežano i problematično. Direktor Ondrej Benka je naveo da čak i posle ovog povećanja cene komunalnih usluga neće biti ekonomske i tržišne. Treba napomenuti da nakon što Republika Srbija stekne status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji poslovanje javnih komunalnih preduzeća i njihova cenovna politika mora biti u potpunosti tržišno orijentisana. Nakon toga je Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac većinom glasova sa šest glasova za i dva uzdržana donela zaključak kojim je dala saglasnost na povećanje cena komunalnih usluga JKP „Progres“ Bački Petrovac za 18,90%.
Na kraju sednice Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je jednoglasno dala saglasnost na povećanje cena komunalnih usluga d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan, te je donelo Rešenje kojim je odbijena žalba Mitrović Toše iz Bačkog Petrovca na Rešenje Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac o utvrđivanju visine naknade za zaštitu životne sredine.
Nakon diskusije povodom tačke pitanja i predlozi, predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je zaključio LXXII sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac 4. aprila 2011. godine u 19,55 časova.

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика