Izveštaj sa XIV sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 22.01.2013. godine sazvao XIV. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Miroslav Čeman i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Đorđo Šarić, Samuel Valo, Pavel Žilaji, Branislav Kevenski i Vladimir Sikora.
 Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Ondrej Bovđiš- vršilac dužnosti direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac, Vladislav Tarnoci- načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac kao i rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi- Jan Jovankovič, Boško Bogunović i Dušan Govorčin.
Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red
1. Razmatranje i donošenje Pravilnika o personalnoj asistenciji;
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu škola za školsku 2011/12 godinu i planovi rada za školsku 2012/13 godinu;
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu PU „Včielka“ za 2011/2012 godinu i Plan rada za radnu 2012/2013. godinu;
4. Razmatranje i odlučivanje po molbi za dodelu stana profesoru, koju je podnela gimnazija „Jan Kolar“ Bački Petrovac;
5. Razmatranje i donošenje Rešenja o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenim u javnim službama, organizacijama i ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Bački Petrovac;
6. Razmatranje i usvajanje Zaključaka Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac;
7. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o postavljanju zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije;
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji rada interresorne komisije Opštine Bački Petrovac;
9. Razmatranje i usvajanje Statuta Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac;
10. Razmatranje i usvajanje Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu;
11. Razmatranje i donošenje Pravilnika o sufinansiranju udruženja u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac;
12. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o sprovedenim javnim nadmetanjiima za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac;
13. Pitanja i predlozi.

Kada je u pitanju prva tačka dnevnog reda donet je Pravilnik o personalnoj asistenciji detetu koji između ostalog predviđa da će ugovore o personalnoj asistenciji zaključivati Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac kao i da će se od 2013. godine svi ugovori o personalnim asistentima zaključivati prema novom pravilniku. Takođe je konstatovano da je naša Opština prva donela ovakav pravilnik, te da postoji visok stepen socijalne odgovornosti. Zatim, prihvaćen je Izveštaj o radu škola za školsku 2011/12 godinu i planovi rada za školsku 2012/13 godinu, te je isti upućen Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje. Povodom treće tačke dnevnog reda, uz određene primedbe koje se tiču Plana nastave na srpskom jeziku u predškolskim ustanovama, prihvaćen je Izveštaj o radu PU „Včielka“ za 2011/2012 godinu i Plan rada za radnu 2012/2013. godinu te je isti upućen Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje, odnosno davanje saglasnosti.
Povodom molbe za dodelu stana profesoru koju je podnela gimnazija „Jan Kolar“ Bački Petrovac, donet je zaključak kojim se odlaže odlučivanje po zahtevu za dodelu stana do usvajanja Izveštaja Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac o korišćenju službenih stanova u opštini Bački Petrovac i do zauzimanja konačnog stava u vezi korišćenja istih. Zatim, od strane Opštinskog veća je doneto Rešenje o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenim u javnim službama, organizacijama i ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Bački Petrovac. Dalje, usvojeni su Zaključci Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac i utvrđen je predlog Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o postavljanju zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije. Nakon kraće rasprave usvojen je Izveštaj o realizaciji rada Interresorne komisije Opštine Bački Petrovac a zatim je sa određenim korekcijama tehničke prirode prihvaćen je Statut Biblioteke “Štefan Homola” Bački Petrovac te je isti upućen Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti. Po okončanju kraćeg izlaganja g-dina Marčoka u vezi Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje u opštini Bački Petrovac za 2013. godinu, isti je jednoglasno usvojen te je upućen Skupštini opštine na razmatranje. Povodom 11. tačke dnevnog reda donet je Pravilnik o sufinansiranju udruženja u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac, nakon čega je usvojen Izveštaj o sprovedenim javnim nadmetanjiima za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac, koji je poslat Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
U vezi tačke pitanja i predlozi povela se rasprava oko molbe za nužni smeštaj koju je podneo g-din Filko Jan iz Kulpina. U toku rasprave postavilo se pitanje izdržavanja koje su deca dužna da daju roditeljima. G-din Tarnoci je rekao da su pooštreni kriterijumi za dobijanje socijale pomoći u tom smislu da se pre svega protiv srodnika mora podneti tužba za davanja izdržavanja da bi sud utvrdio da li postoji mogućnost izdržavanja, pa tek onda ako nema tih mogućnosti, lica kojima je potrebna materijalna pomoć mogu da se obrate državi. Veće je zaključilo da g-din Filko treba pre svega da se obrati svojim srodnicima koji su dužni da mu obezbede smeštaj i materijalnu pomoć.
Nakon pitanja i predloga predsednik Opštine Bački Petrovac g-din Marčok se prisutnima zahvalio na saradnji i XIV sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 22. januara 2013. godine u 18,00 h.

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика