Izveštaj sa XVI sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 19.02.2013. godine sazvao XVI sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika opštine Miroslav Čeman i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac - Đorđo Šarić, Samuel Valo, Pavel Žilaji, Branislav Kevenski i Vladimir Sikora.
 Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Ondrej Bovđiš, vršilac dužnosti direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac, Vladislav Tarnoci, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac kao i rukovodioci оdeljenja u Opštinskoj upravi - Jan Jovankovič, Boško Bogunović i Dušan Govorčin.
Na početku sednice utvrđen je sledeći:
DNEVNI RED

1. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o promeni oblika organizacija Društvenog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić u Javno preduzeće KSP „Komunalac“ Maglić;
2. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac;
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja državne revizorske institucije i odazivni Izveštaj predsednika Opštine;
4. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o obrazovanju stručne Komisije za izradu godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bački Petrovac;
5. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju radne grupe za izradu strategije upravljanja rizikom;
6. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve;
7. Razmatranje predloga i donošenje Pravilnika o radu Konsolidovanog računa trezora; 
8. Razmatranje predloga i donošenje Pravilnika o naknadama i drugim primanjima članova povremenih radnih tela;
9. Razmatranje predloga i usvajanje Plana javnih nabavki za 2013.godinu;
10. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o sprovedenim javnim nabavkama za 2011. i 2012. godinu; 
11. Razmatranje i odlučivanje povodom zahteva Kancelarije za mlade;
12. Razmatranje i donošenje Rešenja o pravu na besplatnu užinu u školskoj 2013. godini;
13. Razmatranje i utvrđivanje nacrta zaključka o predlogu sastava nove Komisije za vraćanje zemljišta koje je prešlo u državnu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijim zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda;
14. Pitanja i predlozi.

Kada su u pitanju prva i druga tačka dnevnog reda uvodnu reč je dao g. Jan Jovankovič i ukazao na određene izmene Zakona o javnim preduzećima sa kojim je usklađena Odluka o promeni oblika organizacija Društvenog preduzeća KSP “Komunalac” Maglić u Javno preduzeće KSP “Komunalac” Maglić, kao i Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove “Progres” Bački Petrovac, te su uz određene korekcije i dopune od strane veća utvrđeni predlozi i upućeni Skupštini opštine Bački Petrovac na dalje razmatranje i usvajanje. Povodom treće tačke dnevnog reda g. Boško Bogunović je ukazao na preporuke koje su nam upućene od strane državne revizorske institucije i izjavio da je izvršeno usklađivanje sa istim, te je nakon kraće diskusije prihvaćen Izveštaj državne revizorske institucije i odazivni Izveštaj predsednika opštine. Nakon toga, od strane Opštinskog veća usvojen je i predlog Rešenja o obrazovanju stručne Komisije za izradu godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bački Petrovac a zatim je jednoglasno doneto Rešenje o imenovanju radne grupe za izradu strategije upravljanja rizikom kao i Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve. Kada je u pitanju sedma tačka dnevnog reda donet je Pravilnik o radu Konsolidovanog računa trezora, ažuriran sa izmenama, u skladu sa novim propisima i Pravilnik o naknadama i drugim primanjima članova povremenih radnih tela koji sadrži objašnjene šta su to povremena radna tela, na koji način funkcionišu i kako se biraju članovi. Zatim je prihvaćen Plan javnih nabavki za 2013 godinu, nakon čega je usvojen i Izveštaj o sprovedenim javnim nabavkama za 2011. i 2012. godinu, te je isti upućen Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje. 
Povodom predloga koju je podnela Kancelarija za mlade Opštine Bački Petrovac donet je zaključak kojim se dozvoljava da se ista preseli na novu lokaciju u Vrbaru. Zatim je uz određene korekcije od strane Opštinskog veća doneto Rešenje o pravu na besplatnu užinu u školskoj 2013. godini u svim osnovnih škola u Opštini Bački Petrovac za određene kategorije učenika. Dalje, po okončanju kraćeg izlaganja, usvojen je i nacrt zaključka o predlogu sastava nove Komisije za vraćanje zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza i obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda. 
Povodom tačke pitanja i predlozi g. Samuel Valo je postavio pitanje u vezi poslova bezbednosti na radu u JKP “Progres”. Načelnik OU-e Vladislav Tarnoci je rekao da po novoj sistematizaciji te poslove po Zakonu o bezbednosti na radu obavlja saradnik na poslovima iz oblasti odbrane, vanrednih situacija i bezbednosti i zdravlja na radu Jan Tordaji i to za Opštinsku upravu i sva javna preduzeća, organizacije i ustanove gde je osnivač opština.
Nakon pitanja i predloga predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok se prisutnima zahvalio na saradnji i XVI sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac zaključio 19. februara 2013. godine.

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика