Održana 95. sednica članova Opštinskog veća

U ponedeljak uveče održana je 95. sednica članova Opštinskog veća. Na dnevnom redu bilo je devet tačaka. Uvodnu reč imao je predsednik opštine Vladimir Turan. Stupavski Ondrej, član veća iz Gložana hteo je u dnevni red da uvrsti još jednu tačku, koja se odnosila na sekretare mesnih zajednica, koji bi na ova radna mesta trebalo da budu imenovani na osnovu konkursa na četiri godine. Na ovo su reagovali predsednik opštine i načelnik Opštinske uprave Tarnoci Vladislav, koji su napomenuli da je u tom slučaju neophodno menjati kompletnu odluku o mesnim zajednicama. Ovaj predlog će biti pripremljen i razmatran na sledećoj sednici Opštinskog veća. Prva tačka se odnosila na način korišćenja sredstava iz Fonda za razvoj poljoprivrede Opštine Bački Petrovac, pošto su za podršku poljoprivredi u budžetu izdvojena dva miliona dinara.
Opština planira da putem kredita unapredi poljoprivrednu proizvodnju. Rukovodilac Banke Intesa u Petrovcu Ondrej Varga govorio je o uslovima dobijanja kredita. Članovi Opštinskog veća usvojili su inicijativu i predložili da se obezbede ponude barem još dveju banaka i da se uporede uslovi.
Druga tačka je bila posvećena Akcionom planu zapošljavanja Opštine Pački Petrovac za 2012. godinu, o kojem je na sednici govorio predsednik Saveta za zapošljavanje Pavel Marčok. Ovaj bitan dokument je usvojen od strane Saveta za zapošljavanje. U nastavku 95. sednice članovi su razmotrili predlog Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta. Direktor Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Miroslav Častven ukratko je govorio o izmenama, od kojih je najbitnija ona, koja se odnosi na davanje građevinskog zemljišta u zakup najduže na 40 godina a ne na 99 kako je to bilo do sada. Poslednju reč o tome, kome će građevinsko zemljište bili prodato ili dato u zakup ima Skupština opštine. Peta i šesta tačka odnosile su se na Odluku o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o dodeli građevinskog zemljišta u državnoj svojini u katastarskim opštinama Gložan i Maglić u korist Opštine Bački Petrovac. Radi se o zemljištima, na kojima bi trebalo da budu izgrađene industrijske zone u ova dva naseljena mesta. Oba predloga jednoglasno su usvojena. Većinom glasova data je saglasnost i na Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u k. o. Kulpin. Iscrpna diskusija vođena je u vezi sa sledećom tačkom koja se odnosila na razmatranje Rešenja o načinu utvrđivanja ličnih dohodaka izabranih i imenovanih lica u Opštini Bački Petrovac, lica imenovanih od strane Skupštine opštine, Opštinskog veća i predsednika Opštine, zaposlenih u Opštinskoj upravi, Direkciji i mesnim zajednicama. Po rečima predsednika opštine Turan Vladimira i načelnika Tarnoci Vladislava, ovo rešenje proizlazi iz Uredbe republičke Vlade, na osnovu koje će zaposleni sa visokom školom imati veće plate, licima sa višom školom plate će ostati na istom nivou, zaposlenima sa završenom srednjom školom plate se smanjuju. Na ovo je oštro reagovao član Opštinskog veća Samuel Valo, koji smatra da je u pitanju nepopularna politika, jer zaposleni sa srednjom školom ionako imaju male plate. Predsednik Turan je naglasio da se radi o povećanju od 7 %, da stimulacija nije dozvoljena i da će uskoro biti urađen rebalans budžeta. Predloženo rešenje bilo je usvojeno. Članovi Opštinskog veća razmotrili su i većinom glasova usvojili zahtev za produženje ugovora o obavljanju poljočuvarske službe firme G4S. Ova firma zapošljava poljočuvare, koji će na osnovu sporazuma sa predsednikom opštine od februara imati plate veće za 6 %. U poslednjoj tački pitanja i predlozi Branislav Cesnak, član Opštinskog veća postavio je pitanje šta je sa javnim osvetljenjem, pošto se građani Kulpina žale, da više ne radi nego što radi a ujedno je apelovao na građane da ovakve slučajeve prijavljuju Mesnoj zajednici Kulpin ili Direkciji. Marčok Pavela je interesovalo da li je planirana izmena koeficijenata i za zaposlene u predškolskoj ustanovi, predsednik opštine je odgovorio da se na tome radi. Stupavski Ondreja je interesovalo da li je Opštinsko veće dobilo odgovore u vezi sa „majerima“ u Gložanu i posetom predsednika Srbije evangeličkoj crkvi u Petrovcu. Odgovor na pitanje šta se dešava sa „majerima koji su nelegalno nastanjeni“ glasio je da Policijska stanica još nije dostavila nikakav dopis.

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика