Potpisani ugovori za energetsku sanaciju porordičnih kuća I stanova

NASLOV NASLOV NASLAOV NASLOV

 

U 2023. godini Opštini Bački Petrovac su po Konkursu o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova raspisanog od strane Ministarstva rudarstva i energetike dodeljena sredstva u iznosu od 5.000.000,00 dinara a iz budžeta opštine za ovu namenu izdvojeno je takođe 5.000.000,00 dinara.

Sredstva su bila namenjena građanima za zamenu spoljnih prozora i vrata, unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija, zamenu kotlova, ugradnju solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode, kao i ugradnju solarnih panela.

Iz ovih sredstava su danas potpisani ugovori sa 70 građana iz naše opštine

 

HGHGDDD.jpgHGJGH.jpgHGJGHJGHJFRRR.jpgHHYRGH.jpgHJGJG.jpgHJUJJTYYT.jpgJGHYUHJUYHUJYGG.jpgJHJH.jpgJJJMY.jpgMN.jpgMNMN.jpgN_BBNN.jpgNBNB.jpgNBNBNBNGG.jpgNNTY.jpgNVBNBV.jpgREEE.jpgRRRRGGFGFGFG.jpgTTUB.jpgTYGD.jpgVFYR.jpgVVBGHT.jpgWQWQ.jpgXCVCXV.jpgYHGH.jpgYHYFT.jpgBBRR.jpgBGCVNGCVN.jpgBV.jpgBVB.jpgCFFFGTYGH.jpgDDDWEW.jpgFDDD.jpgFFFF.jpgFRYTH.jpgGBBRRRSGVU.jpg

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика