Izveštaj sa konstitutivne sednice Skupštine opštine 06.06.2012.godine

Konstitutivna sednica

   Nakon izbora odbornika u Skupštinu opštine Bački Petrovac sprovedenih 06.05.2012. godine, dana 06.06.2012. godine održana je prva - konstitutivna sednica SO-e Bački Petrovac, sa početkom u 10,10 časova.

 Istu je sazvao predsednik SO-e Bački Petrovac iz prethodnog saziva Siniša Stanivuk (u skladu sa članom 56. stav 3. Zakona o lokalnim izborima) a predsedavanje na njoj je povereno novoizabranoj odbornici Drahotini Dorča, učiteljici u penziji iz Bačkog Petrovca.
 Konstitutivnoj sednici SO-e Bački Petrovac su prisustvovali svi novoizabrani odbornici – 31 odbornik (13 odbornika iz Bačkog Petrovca, 3 odbornika iz Gložana, 9 odbornika iz Kulpina i 6 odbornika iz Maglića). Osim njih, na sednici su bili prisutni predstavnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija, čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, predstavnici Mesnih zajednica iz Opštine Bački Petrovac, predstavnici javnih glasila te predstavnici pojedinih udruženja građana iz Opštine Bački Petrovac.

 Na početku sednice, bez izmena i dopuna, utvrđen je sledeći dnevni red:

1. Razmatranje Izveštaja o rezultatima izbora za odbornike u Skupštinu opštine Bački Petrovac na izborima održanim 06. maja 2012. godine;
2. Izbor članova Verifikacionog odbora za utvrđivanje saglasnosti izdatih Uverenja o izboru odbornika Skupštine opštine i Izveštaja o rezultatima izbora za odbornike  ;
3. a.) Izveštaj Verifikacionog odbora o dodeljenim mandatima novoizabranim odbornicima Skupštine opštine;
b.) Donošenje odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine  Bački Petrovac;
c.) Davanje svečane izjave odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac  i njeno
potpisivanje;
4. a.) Donošenje Rešenja o isteku mandata na funkciji predsednika Skupštine opštine
Bački Petrovac;
      b.) Donošenje Rešenja o isteku mandata na funkciji zamenika predsednika
Skupštine opštine Bački Petrovac;
c.) Izbor novog predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac;
d.) Izbor novog zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac;
e.) Davanje svečane izjave novoizabranog predsednika i zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac;
5. a.) Donošenje Rešenja o isteku mandata na funkciji sekretara Skupštine opštine Bački Petrovac;
   b.) Donošenje Rešenja o postavljanju novog sekretara Skupštine opštine Bački Petrovac.

 Pod prvom tačkom dnevnog reda usmeno obrazloženje Izveštaja o rezultatima izbora za odbornike u SO-e Bački Petrovac na izborima održanim 06. maja 2012. godine dala je predsednica Izborne komisije Opštine Bački Petrovac dipl. prav. Katarina Rašeta.
 Nakon toga je usledio izbor Verifikacionog odbora za utvrđivanje saglasnosti izdatih Uverenja o izboru odbornika SO-e i Izveštaja o rezultatima izbora za odbornike u Skupštinu opštine Bački Petrovac, na izborima održanim 06. maja 2012. godine. Na predlog odbornika Siniše Stanivuka u Verifikacioni odbor su izabrani odbornici: Milota Tot, Spasoje Prodanov i Dušan Govorčin. Pošto su novoizabrani odbornici predali svoja Uverenja o izboru za odbornika članovima Verifikacionog odbora, usledila je pauza u radu Skupštine, kako bi Verifikacioni odbor izvršio uvid u izdata Uverenja te u ostalu izbornu dokumentaciju i na osnovu toga pripremio svoj Izveštaj.
U nastavku sednice prezentiran je Izveštaj Verifikacionog odbora. Predloženo je da se na osnovu utvrđenih činjenica potvrdi mandat svim novoizabranim odbornicima SO-e Bački Petrovac. Sa 31 glasom „ZA“ potvrđen je mandat sledećim novoizabranim odbornicima SO-e Bački Petrovac:

1. MARČOK PAVELU  iz Bačkog Petrovca,
2. DORČA DRAHOTINI  iz Bačkog Petrovca,
3. BOHUŠ JANU  iz Gložana,
4. ZIMA PAVELU  iz Kulpina,
5. TURAN VLADIMIRU  iz Bačkog Petrovca,
6. OROS MARIJI  iz Bačkog Petrovca,
7. STANIVUK SINIŠI  iz Maglića,
8. MEDOVARSKI ANI iz Kulpina,
9. FEKETE ONDREJU  iz Gložana,
10. PRODANOV SPASOJU  iz Kulpina,
11. BRNA JANU  iz Bačkog Petrovca,
12. MARIJI ANDRAŠIK  iz Bačkog Petrovca,
13. VINDIŠ ŠTEFANU  iz Gložana,
14. KRALJIK RASTISLAVU  iz Kulpina,
15. WERLE KAROLU  iz Bačkog Petrovca,
16. BOLDOCKI-ILIĆ ANI  iz Bačkog Petrovca,
17. MELEG JANU  iz Bačkog Petrovca,
18. KOROŠ ONDREJU  iz Bačkog Petrovca,
19. POPOVIĆ JAROSLAVU  iz Bačkog Petrovca,
20. TOT MILOTI iz Kulpina,
21. SABO JANU  iz Bačkog Petrovca,
22. PUCOVSKI MIROSLAVU  iz Bačkog Petrovca,
23. ZORNJANOVOJ KATARINI  iz Kulpina,
24. JOJIĆ MILOŠU  iz Maglića,
25. SIMIĆ SRĐANU  iz Maglića,
26. PEŠEVIĆ ELIDI  iz Kulpina,
27. PERIĆ RAJKU  iz Maglića,
28. GOVORČIN DUŠANU  iz Kulpina,
29. PERIĆ JADRANKI  iz Maglića,
30. ČEMAN MIROSLAVU  iz Kulpina,
31. ILIJEVSKI SRĐANU  iz Maglića.

Usledilo je svečano polaganje zakletve novoizabranih odbornika i potpisivanje iste.
Pod 4. tačkom dnevnog reda najpre su jednoglasnom odlukom konstatovane činjenice,
da su istekli mandati na koje su izabrani: predsedniku SO-e Bački Petrovac Siniši Stanivuku iz Maglića i zameniku predsednika SO-e Bački Petrovac Rastislavu Struharu iz Gložana.
 Nakon toga je odbornik Jan Bohuš u ime koalicije političkih partija DS, SPS, LDP i JS prezentirao predloge kandidata za predsednika SO-e Bački Petrovac i njegovog zamenika. Za predsednika SO-e je predložen odbornik Rajko Perić a za njegovog zamenika odbornik Spasoje Prodanov. Ovaj predlog su podržali svojim potpisima 18 odbornika iz navedene koalicije.
 Pošto drugih predloga kandidata na navedene funkcije nije bilo, većinom glasova „ZA“ utvrđena je lista kandidata za predsednika SO-e Bački Petrovac i lista kandidata za zamenika predsednika SO-e Bački Petrovac.
 Na predlog odbornika Jana Bohuša većinom glasova „ZA“ izabrani su članovi Glasačkog odbora za sprovođenje tajnog glasanja o predloženim kandidatima. U Glasački odbor su izabrani: Siniša Stanivuk, Dušan Govorčin, Milota Tot i Drahotina Dorča kao predsedavajuća Skupštinom.
 Da bi se pripremili glasački listići za sprovođenje tajnog glasanja, predsedavajuća je odredila pauzu u radu Skupštine. Ista je trajala 30 minuta. Pošto je utvrđen kvorum, sednica SO-e je nastavljena sa prezentacijom sadržine glasačkih listića te sa realizacijom tajnog glasanja.
 Rezultati tajnog glasanja su javno utvrđeni i isti su bili sledeći: „ZA“ Rajka Perića, kandidata za predsednika SO-e Bački Petrovac od ukupno 31 odbornika glasalo je 25, dok je 6 glasačkih listića bilo nevažećih. „ZA“ Spasoje Prodanova, kandidata za zamenika predsednika SO-e Bački Petrovac od ukupno 31 odbornika glasala su 22, dok 9 glasačkih listića su bila nevažeća.
 Na osnovu rezultata sprovedenog tajnog glasanja, predsedavajuća Skupštinom je konstatovala da su odbornici Rajko Perić i Spasoje Prodanov izabrani za predsednika SO-e odnosno zamenika predsednika SO-e Bački Petrovac.
 Usledile su svečane izjave predsednika i zamenika predsednika Skupštine opštine na srpskom i slovačkom jeziku i potpisivanje istih.
 Novi predsednik Skupštine opštine je nakon reči zahvale preuzeo predsedavanje Skupštinom, zajedno sa novim zamenikom predsednika SO-e.
 Pod poslednjom tačkom dnevnog reda odbornici SO- su najpre jednoglasno doneli Rešenje o isteku mandata Svetoslavu Majeri, dipl. pravniku na funkciji sekretara SO-e Bački Petrovac.
 U nastavku ove tačke, predsednik SO-e je u skladu sa članom 30. stav 2. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac predložio kandidata za novog sekretara SO-e. „ZA“ predlog da u naredne četiri godine na funkciju sekretara SO-e bude ponovo postavljen Svetoslav Majera, dipl. pravnik iz Bačkog Petrovca je glasalo 30 odbornika SO-e.
 Pošto je utvrđeni dnevni red ove sednice SO-e sa ovom tačkom iscrpljen, predsednik SO-e se zahvalio najpre Drahotini Dorča na uspešno vođenoj konstitutivnoj sednici SO-e a nakon toga i svim odbornicima SO-e. Time je konstitutivna sednica SO-e Bački Petrovac zaključena u 13,00 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика