Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vesti

Петнаеста седница Скупштине општине Бачки Петровац одржана је дана 22.09.2017. године, са почетком у 10,05 часова, на позив председника Скупштине Јана Шуљана.

Седници је присуствовало 29 одборника Скупштине, и то: Јарослав Данко, Здено Ђивјак, Ђура Говорчин, Бранислав Келечевић,  Кристина Кевенска, Ана Легињ, Андреа Мандач, Павел Марчок, Драгица Пејковић, Јармила Пуцовски, Верослава Сљука-Церовски, Весна Спевакова, Дарко Стојановић, Јан Шуљан, Властислав Урбанчек, Ондреј Фекете, Ана Хуђанова, Павел Пагач, Павел Жембери, Татјана Деман-Јаворник, Гавра Говорчин, Миланко Коларски, Бранислав Козаров, Александра Кралик, Спасоје Проданов, Дарко Валенћик, Борис Бркљач, Срђан Илијевски и Немања Појужина.

 Одборници Јан Бохуш и Мирослав Чеман разлоге свог изостанка нису јавили .

 Сем одборника XВ седници Скупштине општине су присуствовали: председник Општине Бачки Петровац Срђан Симић, заменик председника Општине Бачки Петровац Јан Брна, секретар Скупштине општине Светослав Мајера, начелница Општинске управе Општине Бачки Петровац Милина Лабат, руководилац Одељења за општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове Душан Говорчин, службеница у Одељењу за буџет, финансије и пореску администрацију Ана Врбовска, руководилац Одељења за привреду, урбанизам, комуналне и инспекцијске послове Ондреј Бовђиш, правобранилац Општине Бачки Петровац Владислав Тарноци, чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац – Александар Накић, Предраг Бојанић, Радомир Зотовић, Јан Мелег и Милан Анушјак, помоћници председника Општине Бачки Петровац - Јасна Шпрох и Срђан Стојановић, в.д. директорка Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац Ана Спевак, в.д. директор ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац Љубомир Кабић, в.д. директор ЈП за КСП „Комуналац“ Маглић Душко Илић, директор Туристичке организације Општине Бачки Петровац Јан Павлис, директорка Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац др Ана Болдоцки-Илић, директорка ПУ „Вчиелка“ Бачки Петровац Зузана Пашић, в.д. директорка Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац Биљана Дракулић, новинари: Катарина Гажова, из словачког недељника „Хлас Људу“, Мариа Ловреова из ТВ Петровец, Јан Чернак из Радија Бачки Петровац,  Петар Девић представник Општинског удружења инвалида рада, Јурај Мучаји представник Општинског удружења пензионера и председник Матице словачке у Србији Јан Бртка.

 На почетку седнице председник Скупштине је поздравио све присутне. Констатовао је да је на седници присутно 29 одборника СО-е, што  је био довољан број за пуноважно одлучивање.

У наставку, председник Скупштине је презентирао предлог дневног реда. Исти је гласио:

 • Усвајање записника са XIV седнице Скупштине општине Бачки Петровац, која је одржана дана 20.07.2017. године;
 1. Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац за период јануар – јун 2017. године;
 2. Разматрање предлога те доношење Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачки Петровац за 2017. годину;
 3. Разматрање предлога те доношење Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима у систему локалне самоуправе Општине Бачки Петровац за 2017. годину;
 4. Разматрање предлога те доношење Одлуке о изменама Одлуке о оснивању Туристичке организације Општине Бачки Петровац;
 5. Разматрање предлога те доношење Одлуке о праву на бесплатну ужину и исхрану за ученике основних школа у Општини Бачки Петровац;
 6. Разматрање предлога те доношење Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац;
 7. Разматрање предлога те доношење Решења о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац а у вези Одлуке Скупштине општине о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац, од 20.07.2017. године (грађевинско земљиште, парцела бр. 6798/6, зкњ. ул. бр. 10890 у к.о. Бачки Петровац);
 8. Разматрање предлога те доношење Решења о додели Награде општине за годину;
 9. Разматрање предлога те доношење Решења о додели Посебног јавног признања Општине Бачки Петровац за 2017. годину;
 10. Разматрање предлога те доношење Решења о додели Спортског признања за 2016. годину;
 11. Разматрање предлога те доношење Решења о именовању директора Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац по расписаном јавном конкурсу;
 12. Разматрање предлога те доношење Решења о именовању директора Јавног предузећа за комуналне и стамбене послове „Комуналац“ Маглић, по расписаном јавном конкурсу;
 13. Разматрање предлога те доношење Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Прогрес“ Бачки Петровац, по расписаном јавном конкурсу;
 14. ) Разматрање предлога те доношење Решења о разрешењу члана Школског одбора Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика Бачки Петровац (Јанка Копчокова – представница родитеља );

     б.) Разматрање предлога те доношење Решења о именовању новог члана Школског одбора Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика Бачки Петровац (Јармила Јованкович – представница родитеља);

 1. ) Разматрање предлога те доношење Решења о разрешењу чланова Комисије за спровођење избора чланова Савета Месне заједнице Бачки Петровац;

б.) Разматрање предлога те доношење Решења о именовању нових чланова Комисије за спровођење избора чланова Савета Месне заједнице Бачки Петровац;

 1. ) Разматрање предлога те доношење Решења о разрешењу чланова Комисије за спровођење избора чланова Савета Месне заједнице Маглић;

б.) Разматрање предлога те доношење Решења о именовању нових чланова Комисије за спровођење избора чланова Савета Месне заједнице Маглић;

 1. Разматрање и усвајање Извештаја о упису јавне својине Општине Бачки Петровац у јавне књиге о непокретностима и правима на њима, по одредбама Закона о јавној својини;
 2. а.) Разматрање предлога те доношење Решења о разрешењу члана Комисије за признања Скупштине општине Бачки Петровац због поднете оставке (Јан Сабо);

            б.) Разматрање предлога те доношење Решења о избору новог члана Комисије за признања Скупштине општине Бачки Петровац;

            в.) Разматрање предлога те доношење Решења о разрешењу члана Управног одбора Музеја војвођанских Словака због поднете оставке (Јан Сабо – представник Општине Бачки Петровац);

            г.) Разматрање предлога те доношење Решења о именовању новог члана Управног одбора Музеја војвођанских Словака – представника Општине Бачки Петровац;

 1. Одборничка питања.

Након тога спроведено је гласање о предложеном дневном реду. Дневни ред је утврђен са 24 гласа „ЗА“ и 1 гласом „ПРОТИВ“.

У наставку седнице, одборници су без примедби, усвојили записник са XИВ седнице СО-е, која је одржана 20.07.2017. године.

Пошто је решено питање форме  достављања скупштинског материјала (на ЦД-у или у штампаној форми), које је поставио одборник Павел Марчок, прешло се на разматрање појединих тачака из утврђеног дневног реда.

Поводом прве тачке дневног реда одборници су без уводног образложења и расправе са 28 гласова „ЗА“ усвојили Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац за период јануар – јун 2017. године.

Након кратког образложења које је дато од стране председника Општине Бачки Петровац, отворена је расправа у вези предлога Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачки Петровац за 2017. годину. У расправи су учествовали одборници: Спасоје Проданов, Павел Марчок, Драгица Пејковић и Верослава Сљука-Церовски. Појашњења поводом постављених питања у вези ребаланса буџета су дали Срђан Симић, Александар Накић и Јан Шуљан. На крају расправе са 29 гласа „ЗА“ донета је Одлука о првом ребалансу буџета Општине Бачки Петровац за 2017. годину.

Начелница Општинске управе Општине Бачки Петровац је дала уводно образложење у вези предлога Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима у систему локалне самоуправе Општине Бачки Петровац за 2017. годину. Уследила је краћа расправа у којој је учествовао одборник Павел Марчок и након тога је са 28 гласова „ЗА“ наведена Одлука донета у датом предлогу.

Уз кратко образложење које је дато од стране руководиоца Одељења за привреду, урбанизам, комуналне и инспекцијске послове и без расправе, донета је Одлука о изменама Одлуке о оснивању Туристичке организације Општине Бачки Петровац.

Образложење предлога Одлуке о праву на бесплатну ужину и исхрану за ученике основних школа у Општини Бачки Петровац је дао руководилац Одељења за општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове. Пошто расправе о наведеном предлогу Одлуке није било, одборници су са 27 гласова „ЗА“  су исту донели.

Без уводног образлагања и расправе одборници су донели Одлуку о покретању поступка отуђења непокретности (10 станова) из јавне својине Општине Бачки Петровац.

Милан Анушјак члан Општинског већа а уједно и председник Комисије за давање у закуп, отуђење и прибављање непокретности у јавну својину Општине Бачки Петровац, дао је краће образложење у вези 7. тачке дневног реда. У расправи поводом овог питања је учествовао одборник Павел Марчок. Након ове расправе, са 28 гласова „ЗА“ донето је Решење о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац а у вези Одлуке Скупштине општине о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац, од 20.07.2017. године (грађевинско земљиште, парцела бр. 6798/6, зкњ. ул. бр. 10890 у к.о. Бачки Петровац), за износ од 12.288,20 евра у динарској противвредности.

Пошто није тражено допунско образлагање, вођена је расправа у вези предлога Решења о додели Награде општине за 2017. годину. У расправи су учествовали одборници Спасоје Проданов и Павел Марчок а секретар СО-е Бачки Петровац је након краће паузе у трајању од 7 минута (која је дата ради добијања одговора на питање ко су били кандидати и њихови предлагачи за највише општинско признање) дао кратак одговор у вези постављеног питања у расправи. На крају расправе са 15 гласова „ЗА“, 2 „ПРОТИВ“ и 3 „УЗДРЖАНИ“, донето је Решење о додели Награде општине за 2017. годину Михалу Спеваку, правнику- пензионеру из Бачког Петровца.

Поводом 9. тачке дневног реда, без уводног образлагања а уз кратку дискусију одборника Павела Марчока, са 29 гласова „ЗА“ донето је Решење о додели Посебног  јавног признања Општине Бачки Петровац за 2017. годину Владимиру Валенћику, културном раднику и ликовном критичару из Бачког Петровца.

У наставку седнице, без додатног образлагања и расправе са 24 гласа „ЗА“ донето је Решење о додели Спортског признања за 2016. годину Јану Хрубику  (Туби), дугогодишњем спортском раднику из Гложана.

Уследила је пауза у раду Скупштине и то у периоду од 11,25 до 11,52 часова. Рад Скупштине је настављен са 28 одборника, пошто је одборница Ана Легињ оправдано, уз дозволу председника Скупштине, напустила седницу.

Решење о именовању Биљане Дракулић, дипломираног психолога из Маглића за директорку Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац по расписаном јавном конкурсу, донето је уз радни закључак, да ће одборници Скупштине бити информисани о добијеној сагласности на њено именовање од стране надлежног органа АП Војводине, што је утврђено у члану 124. став 8. Закона о социјалној заштити РС.

Уводно образложење поводом предлога Решења о именовању директора Јавног предузећа за комуналне и стамбене послове „Комуналац“ Маглић, по расписаном јавном конкурсу је дао  Милан Анушјак, председник Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Бачки Петровац. У расправи поводом ове тачке дневног реда су учествовали одборници Борис Бркљач, Павел Марчок и Спасоје Проданов. На крају расправе са 28 гласова „ЗА“ донето је Решење о именовању Душка Илића, дипл. економисте из Маглића за директора Јавног предузећа за комуналне и стамбене послове „Комуналац“ Маглић, по расписаном јавном конкурсу.

И поводом тринаесте тачке уводно образложење је дато од стране Милана Анушјака, председника Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Бачки Петровац. У дужој расправи поводом ове тачке су учествовали одборници: Павел Марчок, Драгица Пејковић, Ондреј Фекете и Спасоје Проданов а одговоре на постављена питања су дали: Љубомир Кабић, Александар Накић, Срђан Симић и Радомир Зотовић. Такође, Љубомир Кабић је под овом тачком презентирао краћу видео-бим презентацију о раду овог ЈКП за време његовог мандата као в.д. директора. На крају расправе је са 26 гласа „ЗА“ и 1 „УЗДРЖАН“ донето Решење о именовању Љуболира Кабића, дипл. правника из Новог Сада за директора Јавног комуналног предузећа „Прогрес“ Бачки Петровац, по расписаном јавном конкурсу.

Под четрнаестом тачком дневног реда донето је Решење о разрешењу члана Школског одбора Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика Бачки Петровац (Јанка Копчокова из Гложана – представница родитеља ) и  Решење о именовању новог члана Школског одбора Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика Бачки Петровац (Јармила Јованкович из Бачког Петровца– представница родитеља).

Без уводног образлагања и расправе је под петнаестом тачком - податчка а.) донето Решење о разрешењу чланова Комисије за спровођење избора чланова Савета Месне заједнице Бачки Петровац, због истека мандата на који су изабрани.

Што се тиче подтачке б.) одборник Павел Марчок је најпре поставио питање због чега није прихваћен предлог Савета МЗ Бачки Петровац, што се тиче предложених председника, чланова и заменика Комисије за спровођење избора чланова Савета Месне заједнице Бачки Петровац. Одговор на ово питање је дат од стране председника СО-е Бачки Петровац (да предлог није у складу са чланом 23. став 1. Статута МЗ Бачки Петровац, те да је због тога Комисија за кадровска питања и радне односе утврдила предлог Решења који је достављен одборницима пре саме седнице Скупштине). Пошто није био задовољан са датим одговором, одборник Павел Марчок је поднео амандман на предлог Решења о именовању нових чланова Комисије за спровођење избора чланова Савета Месне заједнице Бачки Петровац. „ЗА“ поднети амандман је гласало 8 одборника а „ПРОТИВ“ је било 13 одборника. На крају је са 21 гласом „ЗА“ донето Решење о именовању нових чланова Комисије за спровођење избора чланова Савета Месне заједнице Бачки Петровац, у чијем саставу су: Драгица Пејковић - председница, Владислав Гајдобрански – члан, Марија Катона – члан, Јан Јованкович – члан и Кристина Бенка – члан.

Под шесаестом тачком – подтачка а.) без расправе је донето Решење о разрешењу чланова Комисије за спровођење избора чланова Савета Месне заједнице Маглић.

Поводом подтачке б.) одборник Борис Бркљач је поднео писмени амандман а што се тиче кандидата за председника Комисије за спровођење избора чланова Савета Месне заједнице Маглић. Амандман одборника је усвојен са 19 гласова „ЗА“ и 1 „ПРОТИВ“, те је на крају ове подтаче донето Решење о именовању нових чланова Комисије за спровођење избора чланова Савета Месне заједнице Маглић, у чијем саставу су: Предраг Бојанић – председник, Зоран Кајтез – члан, Далуибор Сантрач – члан, Радослав Богдановић – члан и Драган Крчмар – члан.

У вези седамнаесте тачке без уводног образлагања и расправе усвојен је Извештај о упису јавне својине Општине Бачки Петровац у јавне књиге о непокретностима и правима на њима, по одредбама Закона о јавној својини.

На основу поднете писане оставке од дужности члана Комисије за признања СО-е Бачки Петровац и члана Управног одбора Музеја војвођанских Словака разрешен је Др Јан Сабо из Бачког Петровца. Уместо њега, на дужност члана Комисије за признања је изабран нови члан – Даниел Спевак из Бачког Петровца а на дужност члана Управног одбора Музеја војвођанских Словака  - Јасмина Куштра из Кулпина.

На крају  седнице, под тачком „Одборничка питања“, одборници Кристина Кевенска, Павел Марчок, Спасоје Проданов, Гавра Говорчи и Ана Легињ (одборничка питања именоване су прочитана од стране председника СО-е) поставили су своја одборничка питања. Председника СО-е је обећао да ће на постављена питања бити достављени писани одговори.

Овим је XВ седница СО-е закључена у 13,13 часова.

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Канцеларија за локални економски развој
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih