Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

 XXIX sednica Skupštine opštine Bački Petrovac je održana dana 03.12.2010. godine, sa početkom u 18,05 časova. Ovoj sednici su prisustvovali svi odbornici SO-e Bački Petrovac, odnosno njih 31.
 Osim tačke, koja je bila predložena od strane predsednika SO-e – „Razmatranje predloga te donošenje Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu“, pri utvrđivanju dnevnog reda a na predlog 11 odbornika SO-e, u isti je uneta kao prva tačka – „Razmatranje predloga Rešenja o razrešenju Radomira Zotovića od funkcije zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac, te o izboru novog zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac“.
 Na osnovu sprovedenog tajnog glasanja (u kome su učestvovali 30 odbornika SO-e) i rezultata istog o predlogu za razrešenje od funkcije zamenika predsednika opštine i o predlogu kandidata za izbor novog zamenika predsednika opštine a koji je dat od strane predsednika opštine Vladimira Turana, sa 17 odborničkih glasova, doneto je Rešenje o razrešenju Radomira Zotovića, preduzetnika iz Maglića od funkcije zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac i Rešenje o izboru Jana Hansmana, profesora fizičkog vaspitanja – odbornika iz Bačkog Petrovca, za novog zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac.

 Pod drugom tačkom dnevnog reda odbornici SO-e su bez učešća u raspravi većinom glasova doneli Odluku o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu.
 Pošto pod tačkom – „Odbornička pitanja i predlozi“ odbornici SO-e nisu izneli niti jedno pitanje odnosno predlog, sednica SO-e je zaključena u 20,47 časova. 

ZAIZBORE2020

vakcina19

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac