Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
U 15,00 časova je nastavljeno XXI zasedanje Skupštne opštine.
3.a. Odluka o donošenju Programa komasacije zemljišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac
 - doneta je odluka.
3.b. Odluka o sprovođenju komasacije zemljišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac
 - ova tačka je skinuta sa dnevnog reda.
4.a. Odluka o donošenju Programa komasacije u opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin
 - odluka je usvojena.
4.b. Odluka o sprovođenju komasacije zemljišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin
 - odluka nije izglasana.
5.a. Odluka o donošenju Programa komasacije zemljišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Maglić
 - odluka je usvojena.
5.b. Odluka o sprovođenju komasacije zemljišta u opštini Bački Petrovac – k.o. Maglić
 - odluka je usvojena.
6.Izbor novog-trećeg zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac
 - novi – treći zamenik predsednika SO Bački Petrovac je Jan Bohuš.
7. Donošenje Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora „Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac“
 - na mesto vršioca dužnosti „Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac“ je imenovana g.đa Biljana Drakulić.
8.Razmatranje predloga te donošenje Odluke o trećim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Bački Petrovac za 2006.g.
 - rebalans je usvojen.
9. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o dugoročnom zaduživanju opštine Bački Petrovac za kapitalnu investiciju – izgradnja kanalizacije u opštini Bački Petrovac
 - doneta je Odluka o dugoročnom zaduživanju za kapitalnu investiciju – izgradnju kanalizacije.
10.Razmatranje predloga teksta te donošenje Odluke o obeležavanju dana žalosti na teritoriji opštine Bački Petrovac
 - Odluka je doneta.
11. Razmatranje predloga teksta te donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Nagradi opštine Bački Petrovac
 - Odluka je doneta.
12. Donošenje Rešenja o obrazovanju stručne Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Bački Petrovac
 - Doneto je spomenuto rešenje.
13. Donošenje Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
 - Odluka je doneta.
14.a. Razrešenje dužnostidosadašnjeg vršioca dužnosti direktora „Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac“
 - v.d. direktor je razrešen dužnosti.
14.b. Donošenje rešenja o imenovanju direktora „Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac“
 - Za direktora Direkcije za građevinsko zemljište je imenovan dosadašnji v.d. direktor g. Vladimir Turan.     
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Канцеларија за локални економски развој
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih