Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
U 16,00 časova je nastavljena XV sednica Skupštine opštine Bački Petrovac a na dnevnom redu je bila 7. tačka tj. Razmatranje Zapisnika o izvršenoj kontroli materijalno-finansijskog poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za period 2003-2005.g. sa Predlogom mera za otklanjanje nepravilnosti u poslovanju JKP „Progres“ Bački Petrovac
- zapisnik je usvojen –
8.a. Razmatranje Izveštaja o rezultatima rada Ustanove „Sovačko vojvođansko pozorište“ iz Bačkog Petrovca u 2005.g.
 - izveštaj je usvojen –
8.b. Razmatranje Plana rada Ustanove „Slovačko vojvođansko pozorište“ iz Bačkog Petrovca za 2006.g.
 - plan rada je usvojen –
8.c. Razmatranje finansijskog poslovanja u 2005.g. i finansijskog plana za 2006.g. Ustanove „Slovačko vojvođansko pozorište“ iz Bačkog Petrovca
 - usvojeno –
9.a. Razmatranje Izveštaja o radu Biblioteka „Štefan Homola“  u Bačkom Petrovcu u 2005.g.
 - izveštaj je usvojen –
9.b. Razmatranje Izveštaja o finansijskom poslovanju za 2005.g. za Biblioketu „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu
 - izveštaj je usvojen –
9.c. Razmatranje Plana i programa rada, te Plana troškova Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2006.g.
 - usvojeno –
10.a. Razmatranje Izveštaja o radu Ustanove Informativni centar „Báčsky Petroevc“ Bački Petrovac za 2005.g.
 - izveútaj je usvijen –
10.b. Razmatranje Izveštaja o finansijskom poslovanju Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac za 2005.g.
 - izveštaj je usvojen –
10.c. Razmatranje Plana rada za 2006.g. Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac
 - planovi su usvojeni –
11. Razmatranje predloga za stavljanje van snage dela Odluke o donošenju programa za izradu plana opšteg uređenja naselja Gložan i Odluke o izradi Plana opšteg uređenja naselja Gložan a koji se odnosi na privremenu zabranu dalje izgradnje objekata na parc.br. 1305 k.o. Gložan
 - predlog nije usvojen –
12.a. Razmatranje i usvajanje Odluke o donošenju Programa za izradu Plana detaljne regulacije dela blokova 11 u Bačkom Petrovcu (deo ulica Jarmočna i Kubanjova, tzv. Jarmočisko)
 - usvojeno –
12.b. Donošenje Odluke o izradi Plana detaljne regulacije bloka 11 u Bačkom Petrovcu (deo ulica Jarmočna i Kubanjova, tzv. Jarmočisko)
 - donešena je odluka –
13. Odluka o donošenju Plana generalne regulacije sa detaljnom regulacijom na javnom građevinskom zemljištu blokova 33,34 i 35. u Bačkom Petrovcu – radna zona
 - donešena je odluka –
14.a. Razmatranje i usvajanje Odluke o donošenju Programa za izradu Plana opšteg uređenja naselja Kulpin
 - usvojena je odluka –
14.b. Donošenje Odluke o izradi Plana opšteg uređenja naselja Kulpin
 - donešena je odluka –

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Канцеларија за локални економски развој
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih