Održana XIX sednica Skupštine opštine Bački Petrovac

Održana XIX sednica Skupštine opštine. Za dnevni red je usvojeno 11 tačaka o kojima je razmatrano na sledeći način:
1. Razmatranje mišljenja i predloga Saveta za međunacionalne odnose u vezi događanja na fudbalskoj utakmici FK „Mladosť“ Bački Petrovac -  FK „Maglić“ Maglić (od 04.06.2006.g.) te donošenje zaključka u vezi istog,Posle tri sata diskusije mišljenje i predlog saveta je usvojen.
2.razmatranje i usvajanje Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije dela bloka br.11 naselja Bački Petrovac,Predlog je usvojen.
3.a. razmatranje i usvajanje Odluke o donošenju Programa za izradu Plana opšteg uređenja naselja Maglić,
Predlog je usvojen.
3.b. Razmatranje i usvajanje Odluke o izradi Plana opšteg uređenja naselja Maglić,
Predlog je usvojen.4.a. Rešenje o razrešenju dva člana Upravnog odbora PU „Včielka“ Bački Petrovac, zbog davanja ostavke (Jan Bohuš i Siniša Stanivuk),
Rešenje je usvojeno.
4.b. Rešenje o imenovanju dva nova člana Upravnog odbora PU „Včielka“ Bački Petrovac,
Imenovan je samo jedan novi član (Ana Marjanović).
5.a. rešenje o imenovanju jednog člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu (predsednik saveta roditelja),
Imenovan je Siniša Stanivuk.
5.b. Rešenje o imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Jozef Marčok Dragutin“ u Gložanu (predstavnik lokalne samouprave),
Imenovan je Jan Bohuš.
6.a. razmatranje Predloga rešenja o razrešenju od dužnosti direktora ustanove  Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac, zbog isteka mandata na koji je izabran.
Predlog je usvojen.
6.b. Razmatranje predloga Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac na određeno vreme, do izbora direktora ove ustanove,
Nije imenovan vršilac dužnosti.
7. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Bački Petrovac za 2006.g.
Odluka je donešena.
8. razmatranje Informacije o finansiranju materijalnih troškova škola na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2005.g.
Informacija je usvojena.
9. Razmatranje Informacije o stanju objekata domova kulture po naseljenim mestima opštine Bački Petrovac,
Informacija je usvojena.
10. Razmatranje predloga i usvajanje odluke o izmeni odluka SO-e Bački Petrovac kojima su propisane novčane kazne za prekršaje,
Odluka je usvojena.
11. Rešenje o davanju saglasnosti na godišnji program navodnjavanja za DPPD „Maglić“ Maglić u 2006.g.
Doneto je rešenje.

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика