Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Održana XIX sednica Skupštine opštine. Za dnevni red je usvojeno 11 tačaka o kojima je razmatrano na sledeći način:
1. Razmatranje mišljenja i predloga Saveta za međunacionalne odnose u vezi događanja na fudbalskoj utakmici FK „Mladosť“ Bački Petrovac -  FK „Maglić“ Maglić (od 04.06.2006.g.) te donošenje zaključka u vezi istog,Posle tri sata diskusije mišljenje i predlog saveta je usvojen.
2.razmatranje i usvajanje Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije dela bloka br.11 naselja Bački Petrovac,Predlog je usvojen.
3.a. razmatranje i usvajanje Odluke o donošenju Programa za izradu Plana opšteg uređenja naselja Maglić,
Predlog je usvojen.
3.b. Razmatranje i usvajanje Odluke o izradi Plana opšteg uređenja naselja Maglić,
Predlog je usvojen.4.a. Rešenje o razrešenju dva člana Upravnog odbora PU „Včielka“ Bački Petrovac, zbog davanja ostavke (Jan Bohuš i Siniša Stanivuk),
Rešenje je usvojeno.
4.b. Rešenje o imenovanju dva nova člana Upravnog odbora PU „Včielka“ Bački Petrovac,
Imenovan je samo jedan novi član (Ana Marjanović).
5.a. rešenje o imenovanju jednog člana Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu (predsednik saveta roditelja),
Imenovan je Siniša Stanivuk.
5.b. Rešenje o imenovanju jednog člana Školskog odbora OŠ „Jozef Marčok Dragutin“ u Gložanu (predstavnik lokalne samouprave),
Imenovan je Jan Bohuš.
6.a. razmatranje Predloga rešenja o razrešenju od dužnosti direktora ustanove  Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac, zbog isteka mandata na koji je izabran.
Predlog je usvojen.
6.b. Razmatranje predloga Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac na određeno vreme, do izbora direktora ove ustanove,
Nije imenovan vršilac dužnosti.
7. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Bački Petrovac za 2006.g.
Odluka je donešena.
8. razmatranje Informacije o finansiranju materijalnih troškova škola na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2005.g.
Informacija je usvojena.
9. Razmatranje Informacije o stanju objekata domova kulture po naseljenim mestima opštine Bački Petrovac,
Informacija je usvojena.
10. Razmatranje predloga i usvajanje odluke o izmeni odluka SO-e Bački Petrovac kojima su propisane novčane kazne za prekršaje,
Odluka je usvojena.
11. Rešenje o davanju saglasnosti na godišnji program navodnjavanja za DPPD „Maglić“ Maglić u 2006.g.
Doneto je rešenje.
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Канцеларија за локални економски развој
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih