Извештај са XIII седнице Скупштине Општине Бачки Петровац

grb-opstine-vesti.pngДана 08.09.2021. године одржана је XIII седница Скупштине Општине Бачки Петровац, са почетком у 17,05 часова, на позив председника Скупштине општине др Јана Јованковича.
Седници су присуствовали следећи одборници Скупштине општине: др Јан Јованкович, др Јан Шуљан, др Татиана Вујачић, Драгица Пејковић, Верослава Сљука Церовски, Драган Крчмар, Јелена Нинковић, Јан Чањи, Бранислав Хуђан, Бранислав Козаров, Лазар Попадић, Јармила Балажова, Жељко Босанчић, Дарко Стојановић, Анна Стојановић, Немања Појужина, др Рајко Перић, Каролина Цхалупка, Мартина Мартинко Саболчки и Татиана Носаљ.

Осим одборника Скупштине Општине Бачки Петровац седници су присуствовали и председница Општине Бачки Петровац Јасна Шпрох, заменик председнице Општине Бачки Петровац Срђан Симић, чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац Александар Накић и Гавра Говорчин, секретар Скупштине Општине Бачки Петровац Растислав Лабат, начелница Општинске управе Општине Бачки Петровац Јарослава Чањи Јевић, руководилац Одељења за општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове Душан Рашета, руководилац Одељења за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове Душко Лукач, директор ЈКП „Комуналац“ Бачки Петровац, директорка Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац Биљана Дракулић, координатор за ромска питања Општине Бачки Петровац Даниела Богдановић, радници Службе Скупштине Општине Бачки Петровац и представници медија.
Председник Скупштине Општине Бачки Петровац др Јан Јованкович је поздравио све присутне и отворио седницу, након чега је усвојен следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

  • Усвајање записника са XII седнице Скупштине Општине Бачки Петровац, одржане 18.06.2021. године;
  1. Разматрање предлога, те доношење Одлуке о распуштању Савета Месне заједнице Бачки Петровац;
  2. Разматрање предлога, те доношење Одлуке о распуштању Савета Месне заједнице Маглић;
  3. Разматрање и усвајање Извештаја о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице Бачки Петровац;
  4. Разматрање и усвајање Извештаја о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице Маглић;
  5. Разматрање и усвајање Извештаја о раду и Финансијског извештаја ЈКП „Комуналац“ Бачки Петровац за 2020 годину;
  6. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о реализацији Локалног акционог плана за образовање Рома 2018-2020 Општине Бачки Петровац;
  7. Разматрање Програма рада Библиотеке „Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу за 2022. годину, те доношење решења о давању сагласности на исти;
  8. Одборничка питања.

Најпре је без примедби усвојен записник са XII седнице Скупштине Општине Бачки Петровац, одржане 18.06.2021. године.

Поводом 1. тачке дневног реда донета је Одлука о распуштању Савета Месне заједнице Бачки Петровац.

Поводом 2. тачке дневног реда донета је Одлука о распуштању Савета Месне заједнице Маглић.

Поводом 3. тачке дневног реда усвојен је Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице Бачки Петровац.

Поводом 4. тачке дневног реда усвојен је Извештај о спроведеним изборима за чланове Савета Месне заједнице Маглић.

Поводом 5. тачке дневног реда усвојен је Извештај о раду и Финансијски извештај ЈКП „Комуналац“ Бачки Петровац за 2020 годину.

Поводом 6. тачке дневног реда усвојен је Годишњи извештај о реализацији Локалног акционог плана за образовање Рома 2018-2020 Општине Бачки Петровац.

Поводом 7. тачке дневног реда донето је Решење о давању сагласности на Програм рада Библиотеке „Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу за 2022. годину.

Поводом 8. тачке дневног реда није постављено ни једно одборничко питање.

Након што су обрађене све тачке дневног реда др Јан Јованкович се захвалио присутнима на сарадњи и закључио седницу у 17,18 часова.

НАПОМЕНЕ:

Акти које Скупштина општине доноси на својим седницама, објављују се у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“, који се редовно објављује на званичној интернет страници Општине Бачки Петровац (www.backipetrovac.rs).

Записници са седница Скупштине општине се по правилу налазе у материјалу уз позив за наредну седницу Скупштине општине, који се редовно објављује на званичној интернет страници Општине Бачки Петровац (www.backipetrovac.rs).

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика