XV sednica Skupštine opštine Bački Petrovac

31.mart 2006.g. (petak):
U 9,00 časova je počela XV sednica Skupštine opštine Bački Petrovac. Na sednici se raspravljalo o sledećim taćkama dnevnog reda: 1.a. Izveštaj o radu JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2005.g. sa predlogom programa rada za 2006.g.
 - usvojeno –
1.b. Odluka o usvajanju godišnjeg računa za 2005.g. i raspodela dobitka
 - usvojeno –
1.c. Program rada JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2006.g.
 - usvojeno –
1.d. Plan poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2006.g.
 - usvojeno –
2.Donošenje Odluke o visini naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u 2006.g.
 - Odluka je donešena –
3.a. Razmatranje i davanje saglasnosti na Program izgradnje komunalnih objekata od opšteg interesa u opštini Bački Petrovac za 2006.g.
 - data je saglasnost –
3.b. Razmatranje i davanje saglasnosti na Program radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i održavanju objekata i uređaja zajedničke i individualne komunalne potrošnje za 2006.g. u naseljenim mestima opštine Bački Petrovac
 - data je saglasnost –
3.c. Razmatranje i davanje saglasnosti na Program održavanja lokalnih puteva, puteva po ulicama, nekategorisanih puteva i zimske službe za 2006.g.
 - data je saglasnost –
4. Razmatranje Informacije o prihodima i rashodima u oblasti putne privrede opštine Bački Petrovac za 2005.g.
 - informacija je usvojena –
5. Razmatranje Informacije o iskopu atmosferskih kanala i otklanjanja posledica u naseljenim mestima opštine Bački Petrovac za 2005.g.
 - informacija je usvojena –
6.a. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac
 - doneto je rešenje –
6.b. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac
 - za staro-novog v.d. direktora Direkcije je izabran Vladimir Turan –
7. Razmatranje Zapisnika o izvršenoj kontroli materijalno-finansijskog poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za period 2003.-2005.g.g sa Predlogom mera za otklanjanje nepravilnosti u poslovanju JKP „Progres“ Bački Petrovac
Sednica je prekinuta u 16,00 časova a nastaviće se u utorak u 16,00 časova.

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика