XVIII sednica Skupštine opštine Bački Petrovac

U 17,30 časova je počelo XVIII zasedanje Skupštine opštine Bački Petrovac. Na dnevnom redu je bilo predloženo 16 tačaka, ali je jednu predlagač skinuo, tako da se razmatralo i diskutovalo povodom sledećih 15 tačaka dnevnog reda:
1.a. Razmatranje Izveštaja i predloga Mandatno-imunitetske komisije te donošenje Rešenja o konstatovanju prestanka mandata odborniku SO B. Petrovac (J. Tordaji)
 - usvojeno
1.b. Odluka o verifikaciji mandata naovoizabranog odbornika SO B. Petrovac (J. Hansman)
 - usvojeno
2.a. Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine B. Petrovac (J. Tordaji)
 - usvojeno
2.b. Rešenje o imenovanjju predsednika Upravnog odbora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine B. Petrovac (J. Triaška)
 - usvojeno
2.c. Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine B. Petrovac (M. Sikora)
 - usvojeno
3.a. Rešenje o razrešenju člana Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta SO B. Petrovac (J. Tordaji)
 - usvojeno
3.b. Rešenje o imenovanju člana Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i nirmativna akta SO B. Petrovac (J. Hansman)
 - usvojeno
4.a. Razmatranje Izveštaja o radu i aktivnostima MZ Kulpin u 2005.g.
 - usvojeno
4.b. Razmatranje Izvaštaja o poslovanju MZ Kulpin za 2005.g.
 - usvojeno
4.c. Rzamatranje rada MZ Kulpin za 2006.g.
 - usvojeno
4.d. Razmatranje Finansijskog plana MZ Kulpin za 2006.g.
 - usvojeno
5.a.  Razmatranje Izveštaja o radu MZ Gložan u 2005.g.
 - usvojeno
5.b. Razmatranje Pregleda ostvarenih sredstava MZ Gložan u 2005.g.
 - usvojeno
5.c. Razmatranje Plana rada MZ Gložan za 2006.g.
 - usvojeno
5.d. Razmatranje Finansijskog plana MZ Gložan za 2006.g.
 - usvojeno
6.a. Razmatranje Informacije o radu MZ Maglić za 2005.g.
 - usvojeno
6.b. Razmatranje Programa aktivnosti MZ Maglić za 2006.g.
 - usvojeno
6.c. Razmatranje Plana prihoda i rashoda MZ Maglić za 2006.g.
 - usvojeno
7.a. Razmatranje Izveštaja o radu i aktivnostima organa MZ B. Petrovac u 2005.g.
- usvojeno
7.b. Razmatranje Pregleda finansijskog rezultata MZ B. Petrovac ostvarenog u 2005.g.
 - usvojeno
7.c. Razmatranje Plana rada MZ B. Petrovac u 2006.g.
 - usvojeno
7.d. Razmatranje finansijskog plana MZ B.P. za 2006.g.
 - usvojeno
8.a. razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o razrešenju članova Školskih odbora u: Gimnaziji „J.Kolar“, OŠ „J.A.Komenski“, OŠ „J.M.Dragutin“, OŠ „Ž.Zrenjanin“ i OŠ „J. Čajak“
 - usvojeno
8.b. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o imenovanju članova Školskih odbora za mandatni period 2006.-2010.g. u: Gimnaziji „J. Kolar“, OŠ „J.Čajak“, OŠ „J.A.Komenski“, OŠ „J.M.Dragutin“ i OŠ „Ž.Zrenjanin“
Gimnazija „J. Kolar“:
- usvojeno
OŠ „J. Čajak“:
- usvojeno
OŠ „J.A.Komenski“:
  1. usvojeno
 

OŠ „J.M.Dragutin“:
- usvojeno
OŠ „Ž.Zrenjanin“
- usvojeno
9. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o izmeni određenih Odluka SO B.P.
- usvojeno
10. Razmatranje Informacije o stanju i aktivnostima u oblasti kulture, o manifestacijama održanim na teritoriji opštine Bački Petrovac te o radu organizacija i društava u oblasti kulture u 2005.g.
- usvojeno
11. Razmatranje Informacije o stanju i aktivnostima u oblasti sporta i fizičke kulture na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2005.g.
- usvojeno
12. Razmatranje Izveštaja Komisije za procenu štete od površinskih i podzemnih voda u 2006.g.
- usvojeno
13. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na godišnji program navodnjavanja za AD „Petrovec“, Bački Petrovac u 2006.g.
- usvojeno
14. Razmatranje Izveštaja o radu MUP RS, SUP u Novom Sadu, PS Bački Petrovac za 2005.g.
- usvojeno
15. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imanovanju b.d. centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac
- nije usvojeno.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика