Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Dnevni red sednice je usvojen sa 8. tačaka: 1. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o materijalnoj pomoći porodici sa decom;
 - doneta je odluka da se za prvo dete u porodici uputi jednokratna materijalna pomoć u visini 150 €  a za svako sledeće u visini od 100 € u dinarskoj protivrednosti.
2.  Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmeni Odluke o dugoročnom zaduživanju opštine Bački Petrovac za kapitalnu investiciju – izgradnja kanalizacije u opštini Bački Petrovac;
 - doneta je odluka.
3.a. Rešenje o razrešenju direktora Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu a na osnovu podnete ostavke dr Jana Čanjija;
3.b. Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu;
 - doneto je rešenje o razrešenju.
 - doneto je rešenje o imenovanju v.d. direktora do izbora novog direktora po raspisanom konkursu.
4.a. Donošenje Rešenja o razrešenju od funkcije člana Opštinske izborne komisije a na osnovu podnetog zahteva Miloša Jojića;
4.b. Rešenje o imenovanju novog člana Opštinske izborne komisije;
 - doneto je rešenje o razrešenju i imenovanju novog člana Opštinske izborne komisije.
5. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o određivanju javnog građevinskog zemljišta
 - doneta je odluka.
6. Informacija o službenim stanovima u opštini Bački Petrovac, njihovo korišćenje, normativno regulisanje i predlog mera;
 - informacija je usvojena.
7. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o osnovanju Turističke organizacije opštine Bački Petrovac;
  1. osnovana je Turistička organizacije opštine Bački Petrovac.
  1. Izveštaj o izvršenju berbe (žetve) kasnih useva i jesenje setve na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2006. godini.

      – izveštaj je prihvaćen.

Posle završetka sednice odbornici i predstavnici medija su obišli lokaciju buduće opštinske deponije. Opštinska deponija će biti izgrađena u saradnji opštine i fabrike čipsa „Marbo product“ iz Maglića. Trenutno se grade dve kasete za potrebe fabrike a dogodine će se početi sa izgradnjoj kaseta za potrebe opštine Bački Petrovac.

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Канцеларија за локални економски развој
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih