Zbirna izborna lista za izbore odbornika u Skupštinu opštine Bački Petrovac

1. Izborna lista „Za sredinu u kojoj vredi živeti – G17 plus Dr Jan Sabo“, Jan Sabo
2. Izborna lista „L D P – Čedomir Jovanović“, Čedomir Jovanović
3. Izborna lista „Za evropsku Vojvodinu – Boris Tadić“, Boris Tadić
4. Izborna lista „Zajedno za Vojvodinu – Nenad Čanak“, Nenad Čanak
5. Izborna lista „Grupa građana – građanska inicijativa“, Jan Kolar
6. Izborna lista „S R S – Tomislav Nikolić“, Miloš Jojić
7. Izborna lista „Socijalistička partija Srbije – Nova Srbija – PUPS“,  Rajko Perić
8. Izborna lista „Slovačka narodna partija“, Juraj Červenak
9. Izborna lista „Pokret snaga Srbije – Bogoljub Karić“, Tatjana Ivić
10. Izborna lista „Vojvođanska partija“, Pavel Danko
11. Izborna lista „Demokratska stranka Srbije“, Vladimir Stančić

 Na osnovu člana 26. stav 1. Zakon o lokalnim izborima („Službeni  glasnik RS“, br. 129/2007), Opštinska izborna komisija, na svojoj sednici održanoj 28.04. 2008. godine, sa početkom u 10,00 časova, donela je

REŠENJE O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE

            Utvrđuje se Zbirna izborna lista za izbore odbornika u Skupštinu opštine Bački Petrovac, i to:

 1. 1. Izborna lista „Za sredinu u kojoj vredi živeti – G 17 plus Dr Jan Sabo“, Jan Sabo      
               
       
  Kandidati za odbornike:   
  1. Jan Sabo, 1955., dipl. ing., Bački Petrovac, Kulpinska 26;
 2. 2. Miroslav Pucovski, 1963., preduzetnik, Bački Petrovac, Lava Tolstoja 15;
 3. 3. Jan Triaška, 1954., poljoprivrednik, Bački Petrovac, Gen. Štefanika 14;
 4. 4. Jan Hansman, 1971., profesor, Bački Petrovac, Svatoplukova 25;
 5. 5. Daniel Spevak, 1963., preduzetnik, Bački Petrovac, Lenjinova 30;
 6. 6. Viktorija Kovač, 1975., administrator, Bački Petrovac, Okt revolucije 5c;
 7. 7. Pavel Topoljski, 1961., poljoprivrednik, Bački Petrovac, Narod. revolucije 8;
 8. 8. Tatiana Cerovski, 1973., administrator, Bački Petrovac, Hviezdoslavova 34;
 9. 9. Jan Tordaji, 1959., komunalni inspektor, Bački Petrovac, Novohradska 6;
 10. 10. Rastislav Balca, 1979., poljoprivrednik, Bački Petrovac, Gen. Štefanika 29;
 11. 11. Ana Leginj, 1975., preduzetnik, Bački Petrovac, Lipova 12;
 12. 12. Marija Ivičjak, 1956., penzioner, Bački Petrovac, Zmaj Jovina 11;
 13. 13. Pavel Kolar, 1943., penzioner, Bački Petrovac, Kubanjeva 7;
 14. 14. Jasna Rašeta, 1982., student, Bački Petrovac, Kuzmanjiova 10;
 15. 15. Mariena Dinova, 1973., profesor, Bački Petrovac, Hviezdoslavova 3;
 16. 16. Anamaria Boldocka, 1972., novinar, Bački Petrovac, Maršala Tita 26;
 17. 17. Ludmila Grnja, 1978., profesor, Kulpin, Maršala Tita 105;
 18. 18. Jan Trpinski, 1959., poljoprivrednik, Kulpin, Masarikova 47;
 19. 19. Vladimir Zima, 1963., ponjoprivrednik, Kulpin, Maršala Tita 99;
 20. 20. Katarina Zornjan, 1948., penzioner, Kulpin, Ive Lole Ribara 10;
 21. 21. Mihal Čiliak, 1971., maš. tehničar, Kulpin, Ive Lole Ribara 12;
 22. 22. Radomir Zotović, 1959., preduzetnik, Maglić, Đure Salaja 17;
 23. 23. Boško Bogunović, 1953., dipl. ekonom., Maglić, Ćirpanova 27;
 24. 24. Tihomir Ćetković, 1955., lekar, Maglić, Ćirpanova 19;
 25. 25. Slobodan Bošnjak, 1963., preduzetnik, Maglić, B. Prodanovića 61;
 26. 26. Radoslav Bogdanović, 1949., profesor, Maglić, Sime Šolaje 1;
 27. 27. Juraj Stupavski, 1955., preduzetnik, Gložan, Masarikova 51;
 28. 28. Pavel Balca, 1954., poljoprivrednik, Gložan, Štefanikova 19;
 29. 29. Rastislav Struhar, 1973., muzičar, Gložan, Ljudevita Dudka 13;
 30. 30. Ondrej Zahorec, 1960., radnik, Gložan, V. Vlahovića 111;
 31. 31. Katarina Srnka, 1952., dipl. ing., Gložan, Oslobodilačka 18. 
   
 32. 2. Izborna lista „L D P – Čedomir Jovanović“, Čedomir Jovanović

  Kandidati za odbornike:   
  1. Ondrej Koroš, 1953., profesor, Bački Petrovac, Svatoplukova 14;
 33. 2. Jaroslav Popović, 1965., ekonomista, Bački Petrovac, Lenjinova 80;
 34. 3. Marija Bokić, 1960., profesor, Kulpin, Prvomajska 79;
 35. 4. Jaroslav Hlpka, 1970., profesor, Gložan, M. Pagača 18;
 36. 5. Janko Kovač, 1969, poljoprivrednik, Bački Petrovac, Kosovska 13;
 37. 6. Marija Petrović, 1954., profesor, Kulpin, Školska 74;
 38. 7. Jaroslav Andrašik, 1959., rač. operater, Bački Petrovac, Bratislavska bb;
 39. 8. Maria Palenkaš, 1976., profesor, Bački Petrovac, Lenjinova 64;
 40. 9. Miloslav Kiselja, 1962., menadžer, Gložan, V. Vlahovića 42;
 41. 10. Pavel Pećkovski, 1949., penzioner, Kulpin, Ledine 60;
 42. 11. Pavel Žilaji, 1972., preduzetnik, Bački Petrovac, Lesna 22;
 43. 12. Aleksandra Gajdobranski, 1973., mr. ekonomije, Kulpin, Prvomajska 142;
 44. 13. Janko Elijaš, 1967., profesor, Gložan, Proleterska 36;
 45. 14. Fedor Turan, 1983., student, Bački Petrovac, Turčianska 6;
 46. 15. Jelena Milanović, 1988., student, Maglić, Sime Šolaje 27;
 47. 16. Jan Ušjak, 1966., poljoprivrednik, Bački Petrovac, Narod. revolucije 56/a;
 48. 17. Pavel Čanji, 1965., radnik, Kulpin, I.L. Ribara 14;
 49. 18. Julia Hansmanova, 1977., profesorka, Bački Petrovac, Jedljova 1;
 50. 19. Milotka Tot, 1952., viši str. saradnik, Kulpin, I.L. Ribara 43,
 51. 20. Mihal Vida, 1956., poljoprivrednik, Kulpin, M. Tita 68;
 52. 21. Miroslav Čani, 1976., tehničar, Bački Petrovac, J. Marčoka 34;
 53. 22. Vladimir Berat, 1974., kontrolor kvaliteta, Maglić, S. Rodića 19;
 54. 23. Veronika Gaško, 1969., AOP mehaničar, Kulpin, I.L. Ribara 42;
 55. 24. Rastislav Zajac, 1985., poljoprivrednik, Bački Petrovac, L. Tolstoja 49;
 56. 25. Juraj Uram, 1958., poljoprivrednik, Gložan, V. Vlahovića 57;
 57. 26. Jaroslav Širka, 1963., radnik, Kulpin, Ledine bb;
 58. 27. Jasna Milanović, 1986., student, Maglić, S. Šolaje 27;
 59. 28. Jan Đuriš, 1982., student, Gložan, Lenjinova 43;
 60. 29. Jasna Dimić, 1979., krojač, Bački Petrovac, L. Tolstoja 6;
 61. 30. Jan Labat, 1975., radnik, Bački Petrovac, I.L. Ribara 22;
 62. 31. Ana Palenkaš, 1987., student, Bački Petrovac, Lenjinova 38.

  3. Izborna lista „Za evropsku Vojvodinu – Boris Tadić“, Boris Tadić
   
  Kandidati za odbornike:   
  1. Pavel Marčok, 1968., profesor informatike, Bački Petrovac, Kulpinska 4;
  2. Pavel Križan, 1954., poljoprivredni proizvođač, Bački Petrovac, M. Hrubika 58;
  3. Jan Bohuš, 1971., privatni preduzetnik, Gložan, V. Vlahovića 60;
  4. Pavel Zima, 1956., dipl. ing. elektrotehnike, Kulpin, Nušićeva 24;
  5. Siniša Stanivuk, 1965., profesor informatike, Maglić, 29. novembra 8;
  6. Ondrej Benka, 1965., ing. mašinstva, Bački Petrovac, Zmaj Jovina 38;
  7. Ana Boldocki-Ilić, 1958., doktor opšte prakse, Bački Petrovac, Kolarova 29;
  8. Spasoje Prodanov, 1969., vozač-mehaničar, Kulpin, Pionirska 13;
  9. Ondrej Fekete, 1966., poljoprivredni proizvođač, Gložan, M. Tita 90;
  10. Vladimir Sikora, 1967., dr. poljopriv. nauka, Bački Petrovac, Partizanska 70;
  11. Jan Ribovič, 1968., dr. med.-spec. interne medicine, Bački Petrovac, Šafarikova 11a;
  12. Branislav Haška, 1975., automehaničar, Kulpin, Masarikova 70;
  13. Tanja Varga, 1979., apsolvent na Poljop. fak., Bački Petrovac, Jana Labata 9;
  14. Svetozar Balj, 1951., komercijalista, Maglić, Ćirpanova 15;
  15. Vladislav Gajdobranski, 1963., poljoprivredni proizvođač, Bački Petrovac, Kosovska 3;
  16. Janka Kopčokova, 1972., nastavnik veronauke, Gložan, M. Tita 92;
  17. Milina Spevakova, 1971., gerontodomaćica, Bački Petrovac, Šafarikova 17;
  18. Mihal Koruniak, 1970., radnik, Kulpin, I.L. Ribara 36;
  19. Fedor Danko, 1972., poljoprivredni tehničar, Bački Petrovac, Novosadska 50;
  20. Samuel Valo, 1956., vodoinstalater, Gložan, V. Vlahovića 48;
  21. Mariena Stanković-Krivak, 1957., profesor muzike, Bački Petrovac, 14. VUSB 7-9;
  22. Ana Marjanović, 1965., trgovac, Maglić, M. Tita 37;
  23. Vladimir Turan, 1960., pravnik, Bački Petrovac, Turčianska 6;
  24. Branislav Cesnak, 1977., profesor matematike, Kulpin, M. Tita 52;
  25. Jan Benda, 1953., poljoprivredni proizvođač, Bački Petrovac, Lava Tolstoja 27;
  26. Milina Balaž, 1968., tehničar dizajna, Gložan, M. Tita 91;
  27. Vesna Čaniova, 1983., radnica, Bački Petrovac, Lipova 15;
  28. Ana Medovarski, 1967., privatni preduzetnik, Kulpin, Nušićeva 2;
  29. Jadranka Marčok, 1959., privatni preduzetnik, Bački Petrovac, Kosovska 10;
  30. Branko Grbić, 1926., penzioner, Maglić, Ćirpanova 70;
  31. Jan Molnar, 1968., poljoprivredni proizvođač, Gložan, Masarikova 12.

  4. Izborna lista „Zajedno za Vojvodinu – Nenad Čanak“, Nenad Čanak  

Kandidati za odbornike:
1. Jan Brna, 1959., direktor OŠ, Bački Petrovac, Jana Husa 17;
2. Karol Verle, 1957., dipl. pravnik, Bački Petrovac, Bratislavska 1;
3. Štefan Vindiš, 1949., lekar specijalista, Gložan, V. Vlahovića 38;
4. Marija Andrašik, 1961., profesor, Bački Petrovac, Bratislavska 18;
5. Rastislav Kraljik, 1974., privat. preduzetnik, Kulpin, Fruškogorska 42;
6. Vlastislav Urbanček, 1959., prof. razredne nastave, Bački Petrovac, Lenjinova 49a;
7. Jan Valo, 1975., privatni preduzetnik, Gložan, J. Marčoka 42;
8. Zuzana Fabian, 1963., prof. razredne nastave, Bački Petrovac, Lenjinova 106;
9. Daniel Spevak, 1966., poljoprivrednik, Bački Petrovac, Nar. revolucije 46;
10. Jan Čelovski, 1969., radnik, Kulpin, Masarikova 3;
11. Stanislav Balaž, 1967., radnik, Bački Petrovac, Borisa Kidriča 22;
12. Maria Bovđiš, 1967., radnik, Bački Petrovac, Jana Labata 23;
13. Rastislav Čapelja, 1968., službenik, Bački Petrovac, Novosadska 52a;
14. Samuel Kanja, 1967., radnik, Bački Petrovac, 29. novembar 13;
15. Vlastislav Kraljovski, 1970., ugostitelj, Gložan, V. Vlahovića 25;
16. Jana Kopčok-Ganjiova, 1972., prof. razredne nastave, Bački Petrovac, J. Kralja 20;
17. Pavel Cerovski, 1966., radnik, Kulpin, Masarikova 157;
18. Saša Hric, 1980., radnik, Bački Petrovac, M. Hrubika 50a;
19. Pavel Palenkaš, 1973., poljoprivrednik, Bački Petrovac, Lava Tolstoja 35;
20. Milina Martinkova, 1963., radnik, Bački Petrovac, J. Marčoka 32a;
21. Rastislav Dorča, 1979., radnik, Bački Petrovac, Kulpinska 19;
22. Ana Spevak, 1973., domaćica, Bački Petrovac, Novosadska 2;
23. Vladimir Tkač, 1972., radnik, Gložan, V. Vlahovića 66;
24. Tatjana Ciganović, 1981., domaćica, Gložan, M. Tita 54;
25. Andrej Meleg, 1969., službenik, Bački Petrovac, Poljna 23;
26. Janko Sabo, 1979., radnik, Kulpin, Fruškogorska 64;
27. Daniel Širka, 1983., radnik, Kulpin, Fruškogorska 25;
28. Ana Hano, 1969., radnik, Kulpin, Vojvođanska 10;
29. Marija Kriškova, 1984., radnik, Gložan, J.M. Dragutina 54;
30. Dejan Milenković, 1984., radnik, Kulpin, Fruškogorska 25.

 
5. Izborna lista „Grupa građana – građanska inicijativa“, Jan Kolar

Kandidati za odbornike: 
1. Jan Kolar, 1953., dipl. ing. maš., Bački Petrovac, Gen. Štefanika 30a;
2. Samuel Valenćik, 1939., poljoprivrednik, Bački Petrovac, L. Tolstoja 21;
3. Vladimir Kuzmanović, 1951., radnik, Bački Petrovac, Svatoplukova 23;
4. Ružena Tatliak, 1959., knjigovođa, Kulpin, Ledine bb;
5. Ondrej Benka, 1945., poljoprivrednik, Bački Petrovac, Zmaj Jovina 38;
6. Mihal Spevak, 1947., pravnik, Bački Petrovac, Šafarikova 6;
7. Jan Brtka, 1953., preduzetnik, Bački Petrovac, Tomašikova 21;
8. Ljiljana Krstanović, 1958., ekonomski tehničar, Maglić, Bratstva jedinstva 25;
9. Jan Pećkovski, 1955., zemljoradnik, Bački Petrovac, Partizanska 58;
10. Pavel Kanas, 1969., veterinar, Bački Petrovac, Ruda Hrubika 16;
11. Rastislav Nosalj, 1969., preduzetnik, Bački Petrovac, M. Hrubika 63;
12. Radmila Virag, 1960., penzioner, Kulpin, Ledine 1;
13. Vlasta Valentik, 1970., domaćica, Kulpin, Republička 31;
14. Jan Balaž, 1962., poljoprivrednik, Kulpin, Školska 51;
15. Vladimir Mega, 1954., preduzetnik, Bački Petrovac, Jana Husa 27;
16. Ondrej Bovdiš, 1977., dipl. ing. maš., Bački Petrovac, Hontianska 4;
17. Pavel Ožvat, 1963., poljoprivrednik, Bački Petrovac, J N A 8;
18. Zuzana Kuzmanović, 1956., KV krojačica, Bački Petrovac, Svatoplukova 23;
19. Ana Horvatova, 1968., jezički urednik, Bački Petrovac, J. Kralja 28;
20. Pavel Fejđi, 1949., metalostrugar, Bački Petrovac, J. Jesenskog 69;
21. Stojan Selak, 1944., penzioner, Maglić, S. Rodića 11;
22. Jaroslav Štajfer, 1974., poljoprivrednik, Gložan, Lenjinova 43;
23. Ana Hrubik, 1951., poljoprivrednik, Bački Petrovac, J. Marčoka 11;
24. Milan Končar, 1947., penzioner, Maglić, Petrovačka 24;
25. Jaroslava Valentikova, 1975. domaćica, Bački Petrovac, M. Hrubika 42a;
26. Vladimir Vida, 1983., elektrotehničar, Kulpin, Kolarova 10;
27. Milina Grnja, 1966, profesor razredne nastave, Bački Petrovac, M. Tita 6;
28. Jan Kraljovski, 1959., penzioner, Bački Petrovac, Jarmočna 28;
29. Ondrej Ivičjak, 1953., poljoprivrednik, Bački Petrovac, Zmaj Jovina 11;
30. Ondrej Bartoš, 1974., KV kovač, Bački Petrovac, Šafarikova 14a.

 
6. Izborna lista „S R S – Tomislav Nikolić“, Miloš Jojić  

Kandidati za odbornike:
1. Miloš Jojić, 1955., komercijalista, Maglić, Kosovska 6;
2. Đura Govorčin, 1945., penzioner, Bački Petrovac, Svatoplukova 1;
3. Ana Maljković-Džuklevski, 1950., penzioner, Bački Petrovac, Sladkovičova 3/a;
4. Dragan Krčmar, 1954., automehaničar, Maglić, M. Tita 60;
5. Branka Šević, 1968., med. sestra, Bački Petrovac, Novosadska 38;
6. Velimir Šešum-Rajković, 1973., magistar nauka, Maglić, Ćirpanova 31;
7. Dragica Krčmar, 1958., trgovac, Maglić, M. Tita 60;
8. Budimka Korica, 1956., radnik, Kulpin, Masarikova 99;
9. Slavko Brkljač, 1951., radnik, Maglić, Svetozara Markovića 48;
10. Nada Jakuš, 1963., trgovac, Gložan, Lenjinova 17;
11. Bojan Zorić, 1985., radnik, Maglić, Svetozara Markovića 33;
12. Milutin Milošević, 1940., radnik, Maglić, M. Oreškovića 29;
13. Božo Ivković, 1954., vozač, Maglić, Bratstva-jedinstva 47;
14. Dimitrije Dorić, 1977., radnik, Kulpin, Kanalska 32;
15. Jan Šproh, 1952., ugostiteljski radnik, Bački Petrovac, J N A 13;
16. Dušan Arsenović, 1958., vozač, Kulpin, Šafarikova 7a;
17. Miroslav Belička, 1940., penzioner, Bački Petrovac, Karla Mrksa 20;
18. Đurađ Lončar, 1952., radnik, Maglić, Ćirpanova 33;
19. Milorad Kolarski, 1957., radnik, Kulpin, Fruškogorska bb;
20. Pavel Gaško, 1948., penzioner, Bački Petrovac, Partizanska 28;
21. Čedomir Stojanović, 1983., radnik, Maglić, Sv. Markovića 43;
22. Mira Bekić, 1962., radnik, Bački Petrovac, Masarikova 13;
23. Stana Popović, 1948., trgovac, Maglić, 29. novembra 23;
24. Nenad Govorčin, 1961., radnik, Kulpin, Prvomajska 102;
25. Mićo Bekić, 1955., radnik, Bački Petrovac, Masarikova 13;
26. Bogdan Milić, 1960., penzioner, Gložan, Partizanska 11;
27. Dragana Krčmar, 1985., student, Maglić, Maršala Tita 60;
28. Ana Gapčo, 1955, penzioner, Kulpin, Školska 92;
29. Nikola Adamović, 1966., radnik, Maglić, Ćirpanova 71;
30. Bosiljka Šević, 1946., penzioner, Bački Petrovac, Novosadska 38;
31. Milenko Rekić, 1957., radnik, Gložan, Jozefa Marčoka-Dragutina 39.

 7. Izborna lista „Socijalistička partija Srbije – Nova Srbija – PUPS“,  Rajko Perić

 Kandidati za odbornike:
1. Rajko Perić, 1956., mr. ekonom. nauka, Maglić, B. Prodanovića 14;
2. Đorđo Šarić, 1950., dipl. mašin. inžinjer, Bački Petrovac, Sladkovičova  1;
3. Borka Petrović, 1962., ekonomista, Maglić, Sv. Markovića 44;
4. Kosta Ilić, 1943., službenik, Maglić, S. Šolaje 34;
5. Marija Lučetinac, 1943., penzioner, Bački Petrovac, Novosadska 43;
6. Ana Pecnik, 1950., profesor, Bački Petrovac, Svatoplukova 22;
7. Milan Jovanović, 1968., dipl. ing. poljoprivrede, Maglić, I.L. Ribara 16;
8. Đorđe Govorčin, 1983., privatni preduzetnik, Kulpin, Kanalska 23;
9. Tomaš Častven, 1944., penzioner, Bački Petrovac, Partizanska 48;
10. Milan Bokić, 1952., profesor, Maglić, Kosovska 16;
11. Jasna Halupkova, 1984., profesor, Kulpin, Prvomajska 99;
12. Ivan Zabunov, 1971., inženjer, Bački Petrovac, M. Hrubika 44a;
13. Zoran Kajtez, 1962., trgovac, Maglić, B. Prodanovića 21;
14. Željko Škrbić, 1961., med. tehničar, Maglić, Ž. Zličića 7;
15. Vesna Jeličić, 1969., pravni tehničar, Bački Petrovac, Sladkovičova 3;
16. Jan Kohut, 1954., službenik, Bački Petrovac, Đetvanska 8;
17. Rosa Horvat, 1966., domaćica, Gložan, M. Pagača 85;
18. Vesna Kolarski, 1963., komercijalista, Kulpin, Prvomajska 136;
19. Miloš Gutić, 1952., penzioner, Kulpin, Kanalska 18;
20. Jan Štefanides, 1966., vozač, Gložan, Janka Hrubika 7;
21. Jadranka Krunić, 1972., prehrambeni tehničar, Bački Petrovac, Hviezdoslavova 5;
22. Slavko Neškov, 1958., šef održavanja, Kulpin, Masarikova 82;
23. Miroslav Davidović, 1969., mašinovođa, Bački Petrovac, Sv. Markovića 13;
24. Vladimir Klasiček, 1975. radnik, Bački Petrovac, Agatova 16.

8. Izborna lista „Slovačka narodna partija“, Juraj Červenak

 Kandidati za odbornike:
1. Juraj Červenak, 1951., dipl. ing. el., Gložan, Masarikova 2;
2. Katarina Bujzaš, 1952., radnik, Bački Petrovac, 29. novembra 23;
3. Ondrej Stupavski, 1938., poljoprivrednik, Gložan, M. Pagača 84;
4. Ondrej Martuljak, 1954., radnik, Kulpin, J. Čmelika 25;
5. Ondrej Belani, 1951., radnik, Bački Petrovac, Komenskeho 54;
6. Marina Kanjova, 1983., profesor, Bački Petrovac, Kosovska 41;
7. Marija Šimova, 1974., poljoprivrednik, Kulpin, Ledine 81;
8. Miroslav Benjik, 1976., geodetski tehničar, Bački Petrovac, I.L. Ribara 19;
9. Ondrej Srnka, 1951., dipl. ing. maš., Gložan, Osloboditeljska 14;
10. Kvetoslava Benkova, 1951., profesor, Bački Petrovac, Hviezdoslavova 14;
11. Samuel Čipkar, 1945.,poljoprivrednik, Kulpin, Ledine 71;
12. Zuzana Stupavski, 1956., preduzetnik, Gložan, V. Vlahovića 56;
13. Jan Valo, 1962., radnik, Gložan, Republička 45;
14. Vesna Bartošova, 1969., službenik, Gložan, Lenjinova 16;
15. Jan Jovankovič, 1952., preduzetnik, Bački Petrovac, J. Kralja 22;
16. Jana Uramova, 1985., student, Gložan, M. Pagača 44;
17. Zoltan Kiralj, 1962., radnik, Gložan, Osloboditeljska 55;
18. Zuzana Molnar, 1944., penzioner, Gložan, Masarikova 15;
19. Marijan Mikluc, 1966., radnik, Bački Petrovac, Tomašikova 7;
20. Jan Kukučka, 1955., poljoprivrednik, Gložan, M. Pagača 64. 

 
9. Izborna lista „Pokret snaga Srbije – Bogoljub Karić“, Tatjana Ivić

 Kandidati za odbornike:
1. Tatjana Ivić, 1980., dipl. ekonomista, Bački Petrovac, Janka Čmelika 3;
2. Veljko Jelačić, 1962., prav. tehničar, Maglić, Bratstva jedinstva 6;
3. Miško Krajčik, 1970., radnik, Bački Petrovac, Agatova 3;
4. Slavko Nikolić, 1960., tehničar, Kulpin, Janka Čmelika 1a;
5. Stevo Čanić, 1960., prav. tehničar, Maglić, S. Markovića 80;
6. Milorad Petković, 1958., mašinbravar, Maglić, M. Oreškovića 5;
7. Đoka Grujić, 1961., penzioner, Maglić, M. Tita 49;
8. Nikola Simić, 1959., inžinjer, Maglić, Ćirpanova 44;
9. Željka Kadić, 1985., student, Maglić, Sime Šolaje 3;
10. Nedeljko Erak, 1958., automehaničar, Maglić, Bratstva-jedinstva 21;
11. Milan Ponjević, 1954., mašinbravar, Maglić, Sime Šolaje 43;
12. Nada Petković, 1962., tekstilni tehničar, Maglić, M. Oreškovića 5;
13. Stanka Simić, 1962, domaćica, Maglić, Ćirpanova 44.   

10. Izborna lista „Vojvođanska partija“, Pavel Danko

Kandidati za odbornike:
1. Pavel Danko, 1953., preduzetnik, Kulpin, Prvomajska 38;
2. Miroslav Tatljak, 1963., preduzetnik, Bački Petrovac, Zmaj Jovina 9a;
3. Zuzana Lončar, 1963., poljop. tehničar, Bački Petrovac, I.L. Ribara 1a;
4. Ana Takač, 1973., domaćica, Bački Petrovac, S. Markovića 12;
5. Milan Vereš, 1944., penzioner, Bački Petrovac, I.L. Ribara 23;
6. Viktor Savić, 1953., stolar, Bački Petrovac, Komenskeho 18;
7. Jaroslav Leporis, 1962., preduzetnik, Bački Petrovac, Sladkovičova 14;
8. Jan Balaž, 1966., kuvar, Bački Petrovac, Lenjinova 52;
9. Jan Bovđiš, 1966., saobraćaj. tehničar, Kulpin, Masarikova 155;
10. Biljana Sekulić, 1968, trgovac, Kulpin, Masarikova 18;
11. Zuzana Pekar, 1971, prav. tehničar, Kulpin, M. Tita 8. 

 
11. Izborna lista „Demokratska stranka Srbije“, Vladimir Stančić

Kandidati za odbornike: 
1. Vladimir Stančić, 1978., radnik, Maglić, M. Oreškovića 2;
2. Aleksandar Stojanović, 1983., student, Maglić, M. Oreškovića 21;
3. Nikola Kovačević, 1985., student, Maglić, Slavka Rodića 40;
4. Jovana Cvetković, 1987., student, Maglić, Sv. Markovića 93;
5. Dragan Radišić, 1984., radnik, Maglić, Bratstva jedinstva 31;
6. Jelena Petrović, 1986., student, Maglić, 29. novembra 31;
7. Milorad Tolimir, 1955., nastavnik, Maglić, B. Prodanovića 87;
8. Živko Petrović, 1957., radnik, Maglić, 29. novembra 31;
9. Sandra Stojanović, 1981., student, Maglić, M. Oreškovića 21;
10. Žarko Grahovac, 1960., trgovac, Maglić, M. Oreškovića bb;
11. Vojka Grahovac, 1964., radnik, Maglić, M. Oreškovića 6;
12. Dragan Ninić, 1967., trgovac, Maglić, Slavka Rodića 3. 
 

U Bačkom Petrovcu, 28.04.2008. godine

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA BAČKI PETROVAC

P R E D S E D N I K  dipl. prav. Milina Labat, s.r.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика