Centar za socijalni rad

Obaveštenje iz Centra za socijalni rad

Dana 14.06.2010.god. Zaključen je Ugovor o dodeli novčanih sredstava iz budžeta AP Vojvodine, između Autonomne Pokrajine Vojvodine- Pokrajinskog Sekretarijata za socijalnu politiku i Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac o dodeli novčanih sredstava iz budžeta AP Vojvodine za 2010.god.
Predmet ugovora je jednokratna finansijska pomoć, u iznosu od 500.000,00 din.ara za sufinansiranje realizacije projekta „Edukacijska kuća“.

Vd Direktorica

Aleksandra Arsenin

Informacija iz Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac o sprovođenju javnih radova

 

Centar za socijalni rad Opštine Bački Petrovac u Bačkom Petrovcu , od 01.06.2010.god. pruža usluge podrške, pomoći i nege starim, invalidnim i hronično obolelim licima. Ove usluge će se pružati  navedenim kategorijama lica do 31.10.2010.god. Rad službe pomoći i nege u kući finansiran je od strane Nacionalne službe za zapošljavanje, na osnovu Odluke o odobravanju sprovođenja javnih radova. Na sprovođenju javnih radova angažovano je devet lica, dva lica sa I i II stepenom stručne spreme, šest lica sa III i IV stepenom stručne spreme i jedno lice sa VII stepenom stručne spreme.
Poslovi predviđeni projektom javnog rada su:
1. POMOĆ U KUĆI
Pružanje pomoći u obezbeđivanju ishrane
Pomoć u održavanju lične higijene i higijene stana
Pomoć u zagrevanju prostorija

Informator centra za socijalni rad Bački Petrovac

Informator centra za socijalni rad Bački Petrovac preuzmite ovde..

Potkategorije

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика