Portal javnih nabavki

Električna energija za javnu rasvetu u naselјenim mestima opštine Bački Petrovac - JN 404-15/2018-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA – ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA JAVNU RASVETU U NASELjENIM MESTIMA

OPŠTINE BAČKI PETROVAC, JN 404-15/2018-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 05.07.2018. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

Popis

baner2022

blue-christmas-2-1348885-Recovered.jpg

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

izbori2022

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javne nabavke

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика