Portal javnih nabavki

Javna nabavka - Održavanje javne rasvete, radovi sa električnim instalacijama, orezivanje granja drveća i skidanje snega sa krovova 404-20-2017

Javna nabavka male vrednosti usluga radi zaklјučenja okvirnog sporazuma – Održavanje javne rasvete, radovi sa električnim instalacijama, orezivanje granja drveća i skidanje snega sa krovova u naselјenim mestima opštine Bački Petrovac  JN br. 404-20/2017-05

 

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика