Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Број 1, 

21. марта 2015

САДРЖАЈ

1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

1. - Програм рада Скупштине општине Бачки Петровац за 2015. годину,
2. - Одлука о доношењу Плана генералне регулације насеља Гложан,
3. - Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта,
4. - Одлука о утврђивању накнаде за оснивање права службености на стварима у јавној својини Општине Бачки Петровац,
5. - Одлука о допуни Одлуке о организацији Општинске управе Општине Бачки Петровац,
6. - Решење о давању сагласности на План и програм рада Словачког војвођанског позоришта за 2015. годину,
7. - Решење о давању сагласности на План и програм рада Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац за 2015. годину,
8. - Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац за 2015. годину, 
9. - Решење о давању сагласности на План рада Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац за 2015. годину,
10. - Решење о давању сагласности на План рада Туристичке организације Општине Бачки Петровац за 2015. годину,
11. - Решење о давању сагласности на План и програм рада Музеја војвођанских Словака за 2015. годину,
12. - Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу,
13. - Решење о именовању новог члана Надзорног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу,

2. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

14. - Решење о додели аконтације удружењима,
15. - Решење о расподели буџетских средстава намењених суфинансирању програма у области културе и уметности, које у оквиру својих програмских активности реализују организације или удружења током 2015. године.
16. - Решење о суфинансирању програма које током 2015. године у оквиру својих програмских активности спроводе спортске организације, регистроване као удружења у складу са Законом о спорту,
17. - Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број 016-4/14а-2015,
18. - Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број 016-4/14б-2015,
19. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/31-2015,
20. - Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број 016-4/362015,

3. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

21. - Решење о именовању радне групе за обраду и оцењивање поднетих захтева по расписаном конкурсу за доделу буџетских средстава за 2015. годину.

 

Преузмите овде:
Службени лист бр.1 - 2015