Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Број 9, 

30. децембар 2014

САДРЖАЈ

I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

158. - Одлука обуџету Општине Бачки Петровац за 2015. годину,
159. - Одлука о изменама Одлуке о локалним административним таксама и накнадама за услуге које врши Општинска управа,
160. - Одлука о образовању Савета за здрављеОпштине БачкиПетровац,
161. - Одлука о оснивању Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац (пречишћени текст), 
162. - Решење одавању сагласности на Програм пословања ЈП за комуналне и стамбене послове „Комуналац“ Маглић, за 2015. годину,
163. - Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Прогрес“ Бачки Петровац, за 2015. годину,
164. - Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Јозеф Марчок Драгутин“ Гложан,
165. - Решење о именовању новогчлана Школског одбора Основне школе „Јозеф Марчок Драгутин“ Гложан,

II ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

166. - Одлука о умањењу накнаде за уређивање грађевинског земљишта привредном субјекту д.о.о. „Бапекс“, друштво саограниченом одговорношћу за производњу, градњу и промет Бачки Петровац,
167. - Одлука о умањењу накнаде за уређивање грађевинског земљишта привредном субјекту ОЗЗ „Златно зрно“, општа земљорадничка задруга за пољопривредну производњу, трговину и услуге Гложан, 
168. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 016-4/158-2014,
169. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 016-4/159-2014,
170. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 016-4/160-2014,
171. - Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 016-4/161-2014,
172. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 016-4/288-2014,
173. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 016-4/289-2014,
174. - Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 016-4/306-2014,
175. - Решење о промени апропријације, број 016-4/290-2014, 
176. - Решење о промени апропријације, број 016-4/291-2014, 
177. - Решење о промени апропријације, број 016-4/292-2014, 
178. - Решење о промени апропријације, број 016-4/293-2014, 
179. - Решење о промени апропријације, број 016-4/294-2014, 
180. - Решење о промени апропријације, број 016-4/295-2014,
181. - Решење о промени апропријације, број 016-4/296-2014, 
182. - Решење о промени апропријације, број 016-4/297-2014, 
183. - Решење о промени апропријације, број 016-4/298-2014, 
184. - Решење о промени апропријације, број 016-4/299-2014, 
185. - Решење о промени апропријације, број 016-4/300-2014, 
186. - Решење о промени апропријације, број 016-4/301-2014, 
187. - Решење о промени апропријације, број 016-4/302-2014, 
188. - Решење о промени апропријације, број 016-4/303-2014, 
189. - Решење о промени апропријације, број 016-4/304-2014, 
190. - Решење о промени апропријације, број 016-4/305-2014, 
191. - Решење о првој измени Решења о расподели средстава намењених области културе,
192. - Решење о првој измени Решења о расподели буџетских средстава намењених суфинансирању програма и активности хуманитарног, културно-просветног, инвалидног и верског карактера и осталих програма и активности од значаја за Општину Бачки Петровац, које спроводе НВО,
193. - Решење о првој измени Решења о суфинансирању програма, које током 2014. године спроводе спортске организације регистроване као удружења у складу са Законом о спорту,

III ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

194. - Решење о додели новчане награде за „Нај-фотографију“,
195. - Решење о додели утешне новчане награде за учешће на конкурсуза „Нај-фотографију“. 

 

Преузмите овде:

Службени лист бр.9 - 2014