Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj: 1

6.febuar 2018. godine

SADRŽAJ

I OPŠTINSKO VEĆE  OPŠTINE  BAČKI PETROVAC

1. -Rešenje o upotrebi  sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/14-2018,

2. -Pravilnik o pružanju  usluge lični pratilac deteta,

3. -Program korišćenja sredstava  budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2018. godinu.


Preuzmite ovde:

Službeni list br 1-2018

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac